Witamy na stronie
Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy 

Nasza strona internetowa to najszybsze źródło wszystkich ważnych informacji dotyczących struktury, organizacji oraz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Wspieramy i edukujemy
Pielęgniarki i Położne
w województwie 

Zasięg Izby obejmuje 8 powiatów województwa
kujawsko-pomorskiego. Główna siedziba
znajduje się w Bydgoszczy.

Koronawirus SARS-COV-2, choroba COVID-19
INFORMACJE, WYTYCZNE, ROZPORZĄDZENIA, ZALECENIA itp. 

slide-16slide-13slide-44
Pismo z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ws. zmiany w wynagrodzeniach oraz odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.
Informacje

Pismo z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych ws. zmiany w wynagrodzeniach oraz odpowiedź Ministerstwa...

22.07.2021

Szanowni Państwo, Przesyłam zapytanie dotyczące zmian w wynagrodzeniach od dnia 1 lipca 2021 r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia wraz z udzieloną odpowiedzią. Pozdrawiam Marta TomczukAsystent ds. prawnych Dział obsługi prawnej \ Dział Sekretarzatel....

Aktualności

List otwarty do pacjentów.

22.07.2021

Szanowni Państwo, Przesyłam List otwarty do pacjentów podpisany przez przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych zawodów medycznych. Pozdrawiam Marta TomczukAsystent ds. prawnych Dział obsługi prawnej \ Dział...

Informacje

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021

16.07.2021

W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca została opublikowana ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw....

Informacje

Zapraszamy do lektury nowego numeru biuletynu.

11.07.2021

Zapraszamy do lektury nowego numeru biuletynu.

Spotkania edukacyjne

Akademia opieki długoterminowej pod patronatem NRPiP zaprasza na bezpłatne szkolenia...

12.07.2021

Zaproszenie w formie graficznej w załączeniu poniżej.

Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Ośrodek informacyjno-edukacyjny

Zadania Ośrodka
Informacyjno-Edukacyjnego

Udzielanie informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

więcej

Polecamy

Współpraca

Uczenie się przez całe życie
Aktualności
Konferencje
Kształcenie