System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Połoznych

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK

Szanowni Państwo,

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono instrukcję dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK.

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Szanowni Użytkownicy platformy SMK.

Z uwagi na liczne błędy w wypełnianiu wniosków, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o dokładne i przemyślane logowanie się w systemie w celu uzyskania uprawnień.

Najczęściej popełniane błędy:

  • nieprawidłowo wpisane imię i nazwisko w dopełniaczu,
  • wpisywanie imion, nazwisk i adresów z małej litery,
  • nieprawidłowo wypełniane pole " grupa biznesowa" ( w tym polu należy wybrać: pielęgniarka lub położna),
  • w polu " grupa funkcjonalna" należy wybrać: użytkownik,
  • w polu "nr prawa wykonywania zawodu" należy wpisać siedmio cyfrowy numer zaświadczenia łącznie z symbolem literowym "P" lub "A" ( błędem jest wpisanie numeru rejestru lub numeru serii książeczki),
  • w polu " wystawca" należy wpisać organ, który podjął uchwałę o stwierdzeniu PWZ, czyli Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • osoba będąca jednocześnie pielęgniarką i położną powinna złożyć dwa wnioski, odrębnie dla pielęgniarki i odrębnie dla położnej,
  • w polu " lista specjalizacji" można wpisać wszystkie ukończone formy kształcenia ( specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające).

Zapoznaj się z instrukcją poruszania się w systemie SMK krok po kroku.

Dane do kontaktów:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa,
tel: 22 597-09-27 fax:  22 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

ze strony OIPiP w Bydgoszczy osoby odpowiedzialne za SMK:
Aleksandra Kamieńska 52 372 68 78
Izabela Brusikowska-Maguda 52 362 03 75