Zarząd VI kadencji (2011 - 2015)

Przewodnicząca:Ewa Kowalska - Pielęgniarka
Wiceprzewodnicząca:Wiesława Stefaniak – Gromadka - Położna Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza
Sekretarz:Beata Czerniak – Pielęgniarka Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Skarbnik:Aleksandra Popow – Pielęgniarka Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Prezydium Okręgowej Rady:Pielęgniarki:
Renata Jakobi – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego
Beata Kamińska - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego
Janina Schabowska – Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Anna Stosik – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie
Barbara Szablewska – NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Szubin
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:Pielęgniarki:
Grażyna Bartkowiak – Samodzielny Publiczny ZOZ Mogilno
Beata Czerniak – Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Jolanta Dejewska – Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A.Jurasza
Violetta Dobrowolska – NZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin
Lidia Iwińska-Tarczykowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Renata Jabłońska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Renata Jakobi - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego
Lidia Janik - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie
Iwona Jorka – NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Nakło
Beata Kamińska - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego
Grażyna Krzemińska – NZOPZ „Florencja” Świecie
Hanna Kuśnierz – NZOZ Przychodnia „Rąbin” Inowrocław
Jolanta Lewandowska 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Aleksandra Monarska – Sanatorium „Solanki” Inowrocław
Agnieszka Nowak – Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowrocław
Ilona Polasik – Centrum Onkologii
Aleksandra Popow - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Janina Schabowska - Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J.Biziela
Maria Skorupka – NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Świecie
Anna Stosik - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie
Barbara Szablewska – NZOZ „Nowy Szpital” Sp. z o.o Szubin

Położne:
Barbara Dobosz – NZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin
Wiesława Stefaniak-Gromadka - Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A.Jurasza
Mirosława Uczyńska – Prywatna Praktyka Położnicza
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:Pielęgniarka:
Grażyna Wenda - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:Pielęgniarki:
Ewa Dembna – Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza
Maria Hochenzy – NZOZ Szpital Powiatowy Tuchola
Barbara Kiedrowicz – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Danuta Króliczewska – Centrum Onkologii
Małgorzata Okońska – NZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia Żnin
Beata Rajpold – Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
Krystyna Ritter – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Położna:
Mirosława Ziółkowska – Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej:Pielęgniarka:
Helena Głowacka – Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowrocław
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:Pielęgniarki:
Jolanta Cichocka – Miejsko-Gminna Przychodnia Świecie
Justyna Stefanowicz - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii Bydgoszcz
Wiesława Jagodzińska – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Halina Lewicka – Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowrocław

Położna:
Lidia Ścieszyńska – Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela

Delegaci na VI Krajowy Zjazd w Warszawie:

Pielęgniarki:
Katarzyna Arent – Publiczny Specjalistyczny ZOZ Inowrocław
Kamilla Gólcz – Centrum Onkologii
Ewa Grzegórska – Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Wiesława Jagodzińska – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Renata Jakobi – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego
Ewa Kowalska – Przewodnicząca ORPiP
Elżbieta Pankanin – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Położne:
Aldona Jabłonowska – Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela
Wiesława Stefaniak-Gromadka – Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza

Członek Sądu w NRPiP

Pielęgniarka Ewa Grzegórska - Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Członek Komisji Rewizyjnej w NRPiPPielęgniarka Kamilla Gólcz Centrum Onkologii