Konsultanci wojewódzcy

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY

 

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywnej opieki

mgr Lidia Macura

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii

ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

Tel. 784 247 173

e-mail: lidzia1970@op.pl

 

 

Pielęgniarstwo diabetologiczne

mgr Teresa Świątkowska

Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Szpital

Uniwersytecki nr 1 im. gr A. Jurasza w Bydgoszczy

Tel. 52 585 42 43

e-mail: teresa.swiatkowska@wp.pl

 

 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

mgr Emilia Zawadzka

Regionalny Szpital Specjalistyczny

im. dr. Wł. Biegańskiego Dział Epidemiologiczny

Tel. 56 641 34 30

e-mail: epidemiologia@bieganski.org

 

 

Pielęgniarstwo geriatryczne

mgr Ilona Grzeszak

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Tel. 52 585 49 03

e-mail: ilonagrzeszak@wp.pl

 

 

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

dr n. o zdr. Grażyna Gebuza

Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Tel. 52 585 59 03

e-mail: grazyna.gebuza@cm.umk.pl

 

 

Pielęgniarstwo Onkologiczne

mgr Zofia Jędrusik

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Tel. 52 374 38 68

e-mail: jedrusikz@co.bydgoszcz.pl

 

 

Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej

mgr Grażyna Śmiarowska

Zakład Pielęgnacyjno-opiekuńczy w Toruniu 

Tel. 607 097 489

e-mail: gsmiarowska2017@gmail.com

 

 

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

dr hab. n. med. Wiśniewski Marcin

Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy

Tel. 52 361 48 59

e-mail: mwisniewski4321@gmail.com

 

 

Pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. o zdr. Marta Lewicka

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Tel. 52 326 21 48

e-mail: marta.lewicka@cm.umk.pl

 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe

mgr Waldemar Ciechanowski

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu 

Tel. 52 354 54 79

e-mail: waldemar.ciechanowski@szpitalino.pl