Komisje - VI Kadencja (2011 - 2015)

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

Przewodnicząca:  Katarzyna Florek

Członkowie:

 • Kilichowska Małgorzata 
 • Rampalska Dorota 
 • Myszkowska Urszula 
 • Wenda Grażyna 
 • Stefaniak-Gromadka Wiesława 
 • Andruszkiewicz Anna 
 • Kram Mirosława 
 • Szynkiewicz Ewa

Komisja ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

Przewodnicząca: Monarska Aleksandra

Członkowie:

 • Szablewska Barbara 
 • Bartkowiak Grażyna 
 • Schabowska Janina

Komisja ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i Zakładami Pracy Chronionej

Przewodnicząca: Jorka Iwona

Członkowie:

 • Uczyńska Mirosława 
 • Adrych Grażyna 
 • Popow Aleksandra 
 • Czerniak Beata
 • Jakobi Renata
 • Schabowska Janina

Komisja ds. Położnych

Przewodnicząca: Stefaniak-Gromadka Wiesława

Członkowie:

 • Banaszkiewicz Mariola
 • Bigorowska Maria
 • Gruszczyńska Anna
 • Guzińska-Gonia Aleksandra
 • Ziółkowska Mirosława
 • Tuczyńska Maria
 • Uczyńska Mirosława
 • Przybysz-Tafelska Barbara
 • Sitarek Jolanta
 • Dobosz Barbara

Komisja ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania

Przewodnicząca: Piątek Aleksandra

Członkowie:

 • Koterska Alicja
 • Sieradzka Halina
 • Zroślak Danuta
 • Kwiatkowska Anna

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących

Przewodnicząca: Bąkowska Anna

Członkowie:

 • Szumacher Iwona
 • Poliwodzińska Elżbieta
 • Szuflicka Iwona
 • Włodarska Wiesława

Komisja ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej

Przewodnicząca: Bogusława Hirt-Nowak

Członkowie:

 • Krzemińska Grażyna
 • Forjas Dorota
 • Wiśniewski Marcin
 • Lewandowska Jolanta
 • Wojtasińska Lucyna
 • Dmochewicz Gertruda
 • Kaczmarek Dorota
 • Zgorzelak Bogumiła
 • Andryańczyk Maria

Komisja ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przewodnicząca: Kujawa Wiesława

Członkowie:

 • Skiba Maria Teresa
 • Uczyńska Mirosława
 • Giannelos Marzena
 • Cichocka Jolanta
 • Kuśnierz Hanna

Komisja Skarg i Wniosków

Przewodnicząca: Dobrowolska Violetta

Członkowie:

 • Polasik Ilona
 • Gutowska Róża
 • Dejewska Jolanta

Komisja Historyczna

Przewodnicząca: Kram Mirosława

Członkowie:

 • Stefaniak-Gromadka Wiesława
 • Wika Lidia
 • Gutkowska Rozalia
 • Gmura-Żabińska Grażyna
 • Szczypiorska Aleksandra