Komisje - VIII Kadencja (2023 - 2027)

Komisje problemowe VIII kadencji

Komisja ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

(spotkania 1 x w miesiącu zawsze przed posiedzeniem ORPiP lub Prezydium ORPiP. Rozpatrywanie wniosków o zapomogi osób najbardziej potrzebujących zgodnie z obowiązującym regulaminem).

CzłonkowieSzablewska Barbara
 Schabowska Janina
Świątkowska Teresa
Dobosz Barbara

Komisja ds. Refundacji Kosztów Kształcenia 

(spotkania 1 x w miesiącu zawsze przed posiedzeniem ORPiP lub Prezydium ORPiP. Rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów kształcenia zgodnie z obowiązującym regulaminem).

Przewodniczący KomisjiSłysz Jan
CzłonkowieSzynkiewicz Ewa
Kamińska Beata
Florek Katarzyna
Lorenc Elżbieta

Zespół ds. kontroli indywidualnych, grupowych, specjalistycznych praktyk pielęgniarskich i położniczych

Przewodnicząca KomisjiPiątek Aleksandra
Członkowie

Adrych Grażyna

Popow Aleksandra

Uczyńska Mirosława

 

Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego 

(prowadzenie kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych)

Przewodnicząca KomisjiFlorek Katarzyna
Członkowie

Ciechanowski Waldemar

Brusikowska-Maguda Izabela

Jagodzińska Wiesława

Popow Aleksandra

Ulaszewska Katarzyna

Szynkiewicz Ewa

Rampalska Dorota

Zespół informacyjno-promocyjny 

(redagowanie biuletynu, prowadzenie strony internetowej i FB praca bieżąca)

Przewodniczący KomisjiJagielski Damian
Członkowie

Ciechanowski Waldemar

Lorenc Elżbieta

Komisja ds. przyznawania odznaczeń 

(rozpatrywanie wniosków o przyznanie odznaczeń zgodnie z obowiązującym regulaminem. Spotkanie 1 x w roku przed obchodami MDP i KDP).

Przewodniczący KomisjiFlorek Katarzyna Przewodnicząca ORPiP
Członkowie

Sobiechowska Renata Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kozińska Katarzyna Przewodnicząca OKR

Rzepka Katarzyna Przewodnicząca Sądu Pielęgniarek i Położnych

Parka Mariola Członek ORPIP

Krzemińska Grażyna Członek ORPIP

Iwińska-Tarczykowska Lidia Członek ORPIP

Dobosz Barbara Członek ORPIP

 

**********

Komisja ds. Opieki Długoterminowej

Przewodniczący Komisji: Bogusława Hirt-Nowak

Sekretarz: Dorota Kaczmarek                   

Członkowie:

 • Maria Andryańczyk                                     
 • Lucyna Wojtasińska                                  
 • Jolanta Lewandowska                                  
 • Grażyna Krzemińska                                  
 • Dorota Forjas                                               
 • Barbara Szych                                          
 • Bogumiła Zgorzelak                                    
 • Jolanta Malczyk                

 

**********

Komisja ds. Etyki Zawodowej

Przewodniczący Komisji: Dobrowolska Violetta                 

Sekretarz:    Tuczyńska Maria Magdalena                     

Członkowie:              

 • Krawitowska Beata       
 • Okońska Małgorzata                   

 

     **********

Komisja ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych

Przewodniczący Komisji:  Uczyńska Mirosława

Sekretarz:  Harczenko Beata

Członkowie:

 • Stuczyńska Ewa                                                       
 • Bereda Lidia                        .
 • Zielińska Maria             

                           

    **********

 Komisja ds. Środowiska Nauczania i Wychowania 

Przewodniczący Komisji: Piątek Aleksandra

Sekretarz: Nicińska Justyna

Członkowie:

 • Sieradzka Halina                                   
 • Zroślak Danuta                                     
 • Kwiatkowska Ewa  

    **********

                                     Komisja Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych                                             

Przewodniczący Komisji: Szczypiorska Aleksandra 

Sekretarz: Wika Lidia

Członkowie:

 • Bieńkowska Jadwiga                        
 • Brzezińska Janina                             
 • Kilichowska Małgorzata                   
 • Janowska Maria                                                        
 • Gutkowska Rozalia    
 • Barczykowska Ewa    

 

    **********

 Komisja ds. Położnych

Przewodniczący Komisji: Brusikowska-Maguda Izabela    

Sekretarz: Tuczyńska Maria 

Członkowie:

 • Stefaniak-Gromadka Wiesława                                   
 • Cholewiński Jerzy                                                                                                            
 • Guzińska Gonia Aleksandra                                       
 • Ziętek Klaudia                                                           
 • Cendrowska Karolina  
 • Gryczka Elżbieta

 

    **********

 Komisja ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

 Przewodniczący Komisji: Tomicka Lucyna 

Sekretarz: Mikołajewska Alicja, Okońska Marta  

Członkowie:

 • Grucka-Niesyn Małgorzata                                   
 • Kisiel Anna                                                             
 • Nass Katarzyna