Komisje - VIII Kadencja (2023 - 2027)

Komisje problemowe VIII kadencji

Komisja ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

(spotkania 1 x w miesiącu zawsze przed posiedzeniem ORPiP lub Prezydium ORPiP. Rozpatrywanie wniosków o zapomogi osób najbardziej potrzebujących zgodnie z obowiązującym regulaminem).

CzłonkowieSzablewska Barbara
 Schabowska Janina
Świątkowska Teresa
Dobosz Barbara

Komisja ds. Refundacji Kosztów Kształcenia 

(spotkania 1 x w miesiącu zawsze przed posiedzeniem ORPiP lub Prezydium ORPiP. Rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów kształcenia zgodnie z obowiązującym regulaminem).

Przewodniczący KomisjiSłysz Jan
CzłonkowieSzynkiewicz Ewa
Kamińska Beata
Florek Katarzyna
Lorenc Elżbieta

Zespół ds. kontroli indywidualnych, grupowych, specjalistycznych praktyk pielęgniarskich i położniczych

Przewodnicząca KomisjiKujawa Wiesława
CzłonkowieUczyńska Mirosława
Gólcz Kamilla
Piątek Aleksandra

Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego 

(prowadzenie kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych)

Przewodnicząca KomisjiFlorek Katarzyna
Członkowie

Ciechanowski Waldemar

Brusikowska-Maguda Izabela

Jagodzińska Wiesława

Popow Aleksandra

Ulaszewska Katarzyna

Kujawa Wiesława

Rampalska Dorota

Zespół informacyjno-promocyjny 

(redagowanie biuletynu, prowadzenie strony internetowej i FB praca bieżąca)

Przewodniczący KomisjiJagielski Damian
Członkowie

Ciechanowski Waldemar

Lorenc Elżbieta

Komisja ds. przyznawania odznaczeń 

(rozpatrywanie wniosków o przyznanie odznaczeń zgodnie z obowiązującym regulaminem. Spotkanie 1 x w roku przed obchodami MDP i KDP).

Przewodniczący KomisjiFlorek Katarzyna Przewodnicząca ORPiP
Członkowie

Sobiechowska Renata Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kozińska Katarzyna Przewodnicząca OKR

Rzepka Katarzyna Przewodnicząca Sądu Pielęgniarek i Położnych

Parka Mariola Członek ORPIP

Krzemińska Grażyna Członek ORPIP

Iwińska-Tarczykowska Lidia Członek ORPIP

Dobosz Barbara Członek ORPIP