Informacje Okręgowego RzecznikaSkład Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
VIII kadencji na lata 2023 - 2027

Renata Sobiechowska – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

Błochowiak Magdalena – położna

Gorajewska Mariola – pielęgniarka

Machejek Małgorzata – pielęgniarka

Nalazek Katarzyna - położna

Safian Rafał- pielęgniarz

Sawicka Ewa – pielęgniarka

ZADANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ - wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r

Art. 35. 1. Okręgowy rzecznik:
1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej;
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności
zawodowej.
2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu
i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   ̶   kontakt

W celu zachowania poufności proszę kontaktować się wyłącznie na poniższe sposoby:

adres e  ̶  mailowy: orzoz@oipip.bydgoszcz.pl
pocztą tradycyjną  ̶  adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kierując do  Okręgowego Rzecznika  Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

W dniach pełnienia dyżurów przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  w  godzinach
9.00  ̶ 10.00:

telefonicznie pod numerem  52 372 68 78
osobiście  w biurze Rzecznika przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Terminy dyżurów w 2024 roku:

11 styczeń
30 styczeń
8 luty
29 luty
7 marzec
21 marzec
11 kwiecień
25 kwiecień
9 maj
23 maj
6 czerwiec
20 czerwiec
11 lipiec
25 lipiec
8 sierpień
22  sierpień
5 wrzesień
19 wrzesień
10 październik
24 październik
7 listopad
21 listopad
5 grudzień
19 grudzień

 

 


Terminy dyżurów w 2024 roku. - 11 styczeń - 30 styczeń - 8 luty - 29 luty - 7 marzec - 21 marzec - 11 kwiecień - 25 kwiecień - 9 maj - 23 maj - 6 czerwiec - 20 czerwiec - 11 lipiec - 25 lipiec - 8 sierpień - 22 sierpień - 5 wrzesień - 19 wrzesień - 10 październik - 24 październik - 7 listopad - 21 listopad - 5 grudzień - 19 grudzień

czytaj więcej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ̶ kontakt W celu zachowania poufności proszę kontaktować się wyłącznie na poniższe sposoby: ̶ adres e ̶ mailowy: orzoz@oipip.bydgoszcz.pl ̶ pocztą tradycyjną ̶ adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kierując do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych W dniach pełnienia dyżurów przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w godzinach 9.00 ̶ 10.00: ̶ telefonicznie pod numerem 52 372 68 78 ̶ osobiście w biurze Rzecznika przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych...

czytaj więcej

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIPIP w Bydgoszczy na rok 2023 (czwartki godziny 9.00 ̶ 10.00) - Maj 11 i 25 - Czerwiec 1 i 22 - Lipiec 27 - Sierpień 3 i 24 - Wrzesień 7 i 21 - Październik 5 i 19 - Listopad 9 i 23 - Grudzień 7 i 21

czytaj więcej