Akty prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

rtf
Pobierz
Dz. U. z 2013 r., poz. 1386 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
rtf, 14 KB
rtf
Pobierz
Dz. U. z 2011, Nr 237, poz. 1420 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
rtf, 35 KB
rtf
Pobierz
Dz. U. z 2011, Nr 237, poz. 1420 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
rtf, 35 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz. 1106 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 września 2012r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.
pdf, 41 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz. 1003 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
pdf, 119 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz. 970 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
pdf, 34 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz.817 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
pdf, 40 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz.770 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.
pdf, 49 KB
pdf
Pobierz
Dz. U. z 2012 r., poz.739 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
pdf, 306 KB
rtf
Pobierz
Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
rtf, 252 KB
rtf
Pobierz
Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
rtf, 13 KB
rtf
Pobierz
Dz. U. z 2007 r., Nr 210, poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
rtf, 92 KB
pdf
Pobierz
poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
pdf, 288 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.- lp. 2.pdf
pdf, 74 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r. - lp. 2.pdf
pdf, 74 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia (...) - lp. 4.pdf
pdf, 72 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – lp. 6.pdf
pdf, 163 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej - lp. 8.pdf
pdf, 147 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób – lp. 14.pdf
pdf, 127 KB
pdf
Pobierz
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji (...) - lp. 15.pdf
pdf, 135 KB
pdf
Pobierz
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – lp.17.pdf
pdf, 236 KB
pdf
Pobierz
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - lp. 18.pdf
pdf, 143 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lp.21.pdf
pdf, 127 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych l.p. 22.pdf
pdf, 74 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki l(...) - l.p. 23.pdf
pdf, 82 KB
pdf
Pobierz
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – lp. 25.pdf
pdf, 281 KB
pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, (...) l.p. 26.pdf
pdf, 69 KB
Pozostałe

pdf
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2016 r. Poz. 1761w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.pdf
pdf, 971 KB