szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne  jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)  ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uczestnicy kursów!

Zwiększone koszty kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy wynikają ze zmiany Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz dodatkowym kosztem organizatora związanym z ubezpieczeniem każdego uczestnika szkolenia podczas odbywania zajęć praktycznych od OC i NNW.

Rejestracja na szkolenie specjalizacyjne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK.

Szkolenia dla pielęgniarek