Informacje SkarbnikaWysokość składki w 2024 roku Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r.(Dz. U. z 2021r poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. Miesięczna wysokość składki członkowskiejobowiązuje od 1 stycznia 2024 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco: 1. Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie:...

czytaj więcej

Wysokość składki w 2023 roku Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r.(Dz. U. z 2021r poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco: 1. Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie: - umowy o pracę...

czytaj więcej

Wysokość składki członkowskiej w 2022 roku Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2021r poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2022 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.

czytaj więcej
Informacje Skarbnika

Obowiązkowy NIP na paragonie

08.01.2020

Obowiązkowy NIP na paragonie Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla przedsiębiorców będzie możliwe pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy. Oznacza to, że jeżeli będziemy żądać faktury do paragonu, musimy przed jego wystawieniem zgłosić numer NIP. Przepisy nie przewidują korekty paragonu. Jeżeli zatem na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony niewłaściwy numer NIP, to nie będzie możliwe wystawienie faktury na nabywcę. Paragon z podanym numerem NIP wystawiony na kwotę nieprzekraczającą...

czytaj więcej

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2021 roku określona została Uchwałami Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco: Pielęgniarka, położna Wysokość miesięcznej składki członkowskiej Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub...

czytaj więcej