Uchwały - Prezydium - VII Kadencja (2015 - 2019)

 

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 15 marca 2023 r.

Uchwała Nr 2013/VII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  2014-2015/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  2016/VII/2023 - w sprawie wymiany na nowe, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2017/VII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2018/VII/2023  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2019/VII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 2020-2021/VII/2023 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 2022-2025/VII/2023 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 2026/VII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  2027/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2028/VII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  2029/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  2030/VII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

Uchwała Nr 2031/VII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 01 lutego 2023 r.

Uchwały Nr 2008-2009/VII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2010/VII/2023 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  2011/VII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 16 listopada 2022 r.

 

Uchwała Nr 1969/VII/2022 – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 1970-1972/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  1973-1977/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1978/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1979-1987/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1988/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1989/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1990/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1991/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1992-1993/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1994/VII/2022 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1995/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1996/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1997/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1998/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1999-2000/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 2001/VII/2022 - roku  w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 2002/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 2003/VII/2022 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

Uchwała Nr 2004/VII/2022 - w sprawie sfinansowania organizacji Gwiazdki dla dzieci członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2005/VII/2022 - w sprawie zakupy ekspresu do kawy do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 2006/VII/2022 - w sprawie przyznania nagród.

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 12 października 2022 r.

 

Uchwały Nr  1852-1854/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1855-1877/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1878-1881/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1882-1886/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1887-1888/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1889/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1890-1893/VII/2022 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwały Nr  1894-1897/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1898-1899/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1900-1910/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1911/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1912/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1913-1914/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1915-1916/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1917/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1918-1931/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1932-1933/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1934-1939/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1940-1941/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1942-1947/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1948/VII/2022 w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie  wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1949/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1950-1951/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1952/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1953-1956/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1957/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1958/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 1959/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 1960/VII/2022 - w sprawie rozszerzenia rocznej licencji na użytkowanie platformy edukacyjnej Click Meeting,

Uchwała Nr 1961/VII/2022 - w sprawie dofinansowania organizacji VIII edycji akcji Bydgoszcz Zdrowa, Wolna od Nałogów VIII – "Moja recepta na zdrowie”,

Uchwała Nr 1962/VII/2022 - w sprawie dofinansowania udziału w Forum Epidemiologicznym,

Uchwała Nr 1963/VII/2022 - w sprawie zakupu kalendarzy oraz upominków świątecznych.

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 24 sierpnia 2022 r.

 

UCHWAŁA Nr 1765/VII/2022 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie  wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1766/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1767-1770/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1771-1773/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1774-1775/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1776-1777/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1778/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1779/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1780-1783/VII/2022 - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki 
z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1784/VII/2022 - w sprawie sprostowania z urzędu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą położnej, zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym,

Uchwała Nr 1785/VII/2022 - w sprawie sprostowania z urzędu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą pielęgniarki, zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym,

Uchwała Nr  1786/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1787/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1788/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1789/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1790-1793/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1794-1816/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1817-1821/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1822-1823/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1824/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1825/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1826-1830/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1831/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1832-1834/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1835/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr  1836/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1837-1842/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1843/VII/2022 – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu Pielęgniarki

Uchwała Nr  1844/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1845/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr  1846/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr  1847/VII/2022 - w sprawie zakupu kalendarzy trójdzielnych na rok 2023,

Uchwała Nr  1848/VII/2022 - w sprawie zakupu Vademecum Pielęgniarki i Położnej,

Uchwała Nr  1849/VII/2022 - w sprawie zakupu książek dla uczestników specjalizacji,

Uchwała Nr  1850/VII/2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu,

Uchwała Nr 1851/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 18 maja 2022 r.

Uchwała Nr  1605/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1606-1608/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1609/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1610-1614/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1615/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1616-1620/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  1621/VII/2022 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1622/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1623/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1624/VII/2022  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1625/VII/2022  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1626/VII/2022  - w sprawie sfinansowania kosztów organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Uchwała Nr 1627/VII/2022  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 

**********

 

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 13 kwietnia 2022 r.

 

Uchwała Nr  1580/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1581/VII/2022 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1582/VII/2022 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu położnej na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1583-1585/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1586-1588/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1589/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1590/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1591-1596/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1597/VII/2022 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 1598/VII/2022 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 1599/VII/2022 – w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

Uchwała Nr 1600/VII/2022 -  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1601/VII/2022 - w sprawie przyznania bonów dla położnych, które wystąpiły w filmie „Położne”,

Uchwała Nr 1602/VII/2022 - w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencję pt: „Forum Menedżerów Służby Zdrowia”,

Uchwała Nr 1603/VII/2022 - w sprawie sfinansowania kosztów organizacji uroczystości 

z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej,

Uchwała Nr 1604/VII/2022 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu,

 

**********

 

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 16 lutego 2022 r.

 

Uchwały Nr  1545-1546/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1547/VII/2022 - w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania  zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1548-1549/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1550-1551/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1552-1554/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1555/VII/2022  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1556-1558/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1559-1565/VII/2022 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1566/VII/2022 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 1567/VII/2022  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1568/VII/2022 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1569/VII/2022  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1570/VII/2022  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1571/VII/2022  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1572/VII/2022  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1573/VII/2022  - w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1574/VII/2022  - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1575/VII/2022  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1576/VII/2022  - w sprawie pokrycia kosztów szkolenia wyjazdowego kadry zarządzającej

Uchwała Nr 1577/VII/2022  - w sprawie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do działu prawa wykonywania zawodu

Uchwała Nr 1578/VII/2022 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 1579/VII/2022   - w sprawie zakupu rocznej licencji do portalu "LEX Internetowy System Prawny” dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 listopada 2021 r.

 

Uchwały Nr  1516-1519/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1520-1526/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1527/VII/2021  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1528/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1529/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1530-1533/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  1534/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1535/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1536/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 1537/VII/2021  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1538/VII/2021  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1539/VII/2021  - w sprawie rozszerzenia rocznej licencji na użytkowanie platformy edukacyjnej Click Meeting

Uchwała Nr 1540/VII/2021  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Uchwała Nr 1541/VII/2021  - w sprawie przyznania nagród

Uchwała Nr 1542/VII/2021  - w sprawie wyrażenia zgody na dzień wolny dla pracowników biura Izby dnia 12.11.2021r.

Uchwała Nr 1543/VII/2021  -  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1544/VII/2021  - w sprawie przeprowadzenia kontroli organizatora kształcenia Fundacja Pretium

 

**********

Uchwały Nadzwyczajnego Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 28 października 2021 r.

Uchwały Nr  1495-1504/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1505-1506/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1507/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1508/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1509-1515/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 13 października 2021 r.

Uchwała Nr  1434/VII/2021 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1435-1438/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1439/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1440-1441/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1442-1443/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1444-1445/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1446/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1447-1448/VII/2021  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1449-1450/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG  o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1451/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr  1452-1466/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1467/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1468-1479/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1480/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1481/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1482/VII/2021 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 1483/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1484/VII/2021  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1485/VII/2021  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1486/VII/2021  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1487/VII/2021  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1488/VII/2021  - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1489/VII/2021  - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1490/VII/2021  - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1491/VII/2021  - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 1492/VII/202 - w sprawie dofinansowania organizacji VII edycji akcji „Bydgoszcz Zdrowa, Wolna od Nałogów VII – PANDEMIA – PORZUĆ UZALEŻNIENIA!”

Uchwała Nr 1493/VII/2021 - w sprawie wsparcia finansowego personelu pielęgniarskiego  i położniczego biorącego udział w proteście w Białym Miasteczku w Warszawie

Uchwała Nr 1494/VII/2021 - w sprawie zakupu kalendarzy personalizowanych oraz upominków świątecznych dla członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Uchwały Nr  1401-1405/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwał Nr  1406/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1407-1408/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1409-1413/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1414-1428/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1429/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej  i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1430/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1431/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1432/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1433/VII/2021 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 18 sierpnia 2021 r.

 

Uchwały Nr  1346-1349/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1350-1354/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1355/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1356-1358/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1359-1362/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwały Nr 1363-1365/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1366-1371/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1372/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr  1373-1375/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1376/VII/2021  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1377/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1378/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1379-1381/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1382/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1383-1384/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1385-1386/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1387-1389/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1390/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1391-1394/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1395/VII/2021 -  w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1396/VII/2021 –  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Uchwała Nr 1397/VII/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Uchwała Nr 1398/VII/2021 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1399/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1400/VII/2021w sprawie sfinansowania udziału członków samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w akcji protestacyjnej w Warszawie 11 września 2021r.

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 14 lipca 2021 r.

 

Uchwała Nr  1319/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej  i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1320/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1321-1322/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1323-1324/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1325/VII/2021  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1326/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1327-1328/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr 1329-1337/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1338/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr  1339-1340/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1341/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 1343/VII/2021 -  w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 1344/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu.

Uchwała Nr 1345/VII/2021 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5 –letniej przerwie
w wykonywaniu zawodu

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 12 maja 2021 r.

Uchwały Nr  1304-1305/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1306-1307/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1308/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1309/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1310-1311/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1312/VII/2021 – w sprawie objęcia patronatem honorowym VI Międzynarodową Konferencję Naukowo - Szkoleniową „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego a dowód naukowy”

Uchwała Nr 1313/VII/2021 – w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 1314/VII/2021 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

Uchwała Nr 1315/VII/2021 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Uchwała Nr 1316/VII/2021 – w sprawie. w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 1317/VII/2021 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr 1318/VII/2021- w sprawie zwiększenia kwoty ubezpieczenia członków samorządu

 

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 lutego 2021 r.

Uchwała nr 1270/VII/2021 –w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu 

Uchwała nr 1271/VII/2021 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała nr 1272/VII/2021 - w sprawie skierowania na przeszkolenie

Uchwała Nr  1273/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1274/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1275/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1276-1281/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1282-1295/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr  1296/VII/2021 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1297/VII/2021 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 1298/VII/2021 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1299/VII/2021  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1300/VII/2021  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1301/VII/2021  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała nr 1302/VII/2021 - w sprawie skierowania na przeszkolenie;

Uchwała Nr 1303/VII/2021 - w sprawie zakupu laptopów do OIPiP w Bydgoszczy.

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 1268/VII/2021 - sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała nr 1269/VII/2021 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 14 października 2020 r.

Uchwała Nr 1174/VII/2020 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 1175/VII/2020 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 1176/VII/2020 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 1177/VII/2020 - w sprawie zakupu rocznej licencji na użytkowanie platformy edukacyjnej Click Meeting;

Uchwały Nr  1178-1183/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1184-1185/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1186-1187/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1188/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1189-1191/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1192/VII/2020  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1193-1196/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwały Nr  1197-1208/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1209-1214/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1215-1217/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1218/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1219/VII/2020  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1220-1221/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1222-1228/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1229/VII/2020 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr  1230/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1231/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 28 września 2020 r.

 

Uchwały Nr  1162/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1163-1165/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1166-1168/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1169-1171/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1172/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1173/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 2 września 2020 r.

 

Uchwały Nr  1115-1129/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1130/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1131-1139/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1140-1151/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1152/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1153-1155/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1156/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  1157-1161/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr 1091/VII/2020 –w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 1092/VII/2020 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 1093/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1094-1095/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1096/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1097/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1098/VII/2020 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1099/VII/2020 - w sprawie pokrycia kosztów korzystania z „IBUK Libra” 

Uchwała Nr 1100/VII/2020 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi samorządu OIPiP we Włocławku; 

Uchwała Nr 1101/VII/2020 - w sprawie zakupu stacji uzdatniania wody do biura OIPiP

Uchwała Nr 1102/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1103/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1104-1111/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1112/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1113/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1114/VII/2020 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu położnej

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 15 lipca 2020 r.

 

Uchwała Nr  1078/VII/2020 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr  1079/VII/2020 – w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,

Uchwała Nr  1080/VII/2020 – w sprawie objęcia patronatem honorowym Jubileuszu 35-lecia 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Uchwała Nr  1081/VII/2020 – w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1082-1083/VII/2020 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  1084/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza 
i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1085-1088/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1089/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1090/VII/2020  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Bydgoszczy,

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 1059/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1060/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr  1061-1063/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 10 marca 2020 r.

 

Uchwała Nr 1036/VII/2020 –w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 1037/VII/2020 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 1038/VII/2020 – w sprawie udzielenia patronatu honorowego; 

Uchwała Nr 1039/VII/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi OIPiP
w Chełmie;

Uchwała Nr 1040/VII/2020 - w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 1041/VII/2020 - w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu;

Uchwały Nr  1042-1043/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1044/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 1045-1046/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1047/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1048/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1049/VII/2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych po 5–letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwały Nr 1050-1051/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1052/VII/2020  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1053/VII/2020 - w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 1054/VII/2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi OIPiP
w Chełmie;

Uchwała Nr 1055/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 1056/VII/2020 – w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1057/VII/2020 –w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 1058/VII/2020 - w sprawie zamówienia prenumeraty magazynu „Pielęgniarka
i Położna”.

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 12 lutego 2020 r.

 

Uchwała Nr  1012/VII/2020 - w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 1013/VII/2020 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 1014/VII/2020 - w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie
w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr  1015/VII/2020 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych po 5 –letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr  1016/VII/2020 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  1017/VII/2020 - w sprawie zakupu materiałów promocyjnych na XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr  1018/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1019/VII/2020 - w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr  1020/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1021/VII/2020 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 1022-1025/VII/2020  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwały Nr 1026-1028/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1029/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 1030/VII/2020 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą,

Uchwała Nr 1031/VII/2020  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr  1032/VII/2020 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr  1033/VII/2020 - w sprawie sfinansowania kosztów organizacji  VIII edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Quo Vadis Położnictwo? Quo Vadis Położno”

Uchwała Nr 1034/VII/2020 - w sprawie sfinansowania kosztów wyjazdu członków OIPIP
w Bydgoszczy na konferencję popularno-naukową „Stanisława Leszczyńska (1896-1974) – położna i matka, więźniarka obozu zagłady w Auschwitz”  

Uchwała Nr 1035/VII/2020 – w sprawie dofinansowania organizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego a wyzwania współczesnej transplantologii”


**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 13 listopada 2019r.

 

Uchwała Nr 984/VII/19  - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego ;

Uchwała Nr 985/VII/19  - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 986/VII/19  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie;

Uchwała Nr 987/VII/19  - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  po 5 –letniej przerwie
w wykonywaniu zawodu.

Uchwała Nr  988/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 989-990/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 991/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 992/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 993/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 994/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 995-996/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwała Nr 997/VII/19  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 998/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 999/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwała Nr 1000/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1001/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  1002/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1003/VII/19 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 1004/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1005/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1006/VII/19 - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1007/VII/19 – w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek 

i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 1008/VII/19 – w sprawie organizacji spotkania świątecznego

Uchwała Nr 1009/VII/19 – w sprawie przyznania nagród

Uchwała Nr 1010/VII/19 – w sprawie zakupu książek

Uchwała Nr 1011/VII/19 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie
w wykonywaniu zawodu

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 16 października 2019r.

 

Uchwała Nr  967/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr  968/VII/19 –  w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr  969/VII/19 – w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

Uchwała Nr  970/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia
i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr  971/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 972/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 973-974/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 975/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 976/VII/19  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 977/VII/19  - w sprawie wykreślenia położnego z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 978-979/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwała Nr 980/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia
i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała Nr 981/VII/19 - w sprawie  dofinansowania organizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczna Terapia Dożylna”;

Uchwała Nr 982/VII/19 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członków samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach;

Uchwała Nr 983/VII/19 - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla pracownika biura OIPiP w Bydgoszczy

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 14 sierpnia 2019r.

 

Uchwała Nr 871/VII/19 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 872/VII/19 - w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych,

Uchwały Nr 873-881/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 882-884/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 885-886/VII/19 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana),

Uchwała Nr 887/VII/19 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 888-891/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 892-897/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki,

Uchwały Nr 898-933/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 934-937/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 938-939/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 940/VII/19 - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 941/VII/19 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 942/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 943/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 944/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 945/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 946/VII/19 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 947/VII/19 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie  w wykonywaniu zawodu,

Uchwała Nr 948/VII/19 - w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych,

Uchwała Nr 949/VII/19 - w sprawie współorganizowania Forum Naukowego „ Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów V-Pokaż, że warto”,

Uchwała Nr 9450/VII/19 - w sprawie dofinansowania Sesji Pielęgniarskiej XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,

Uchwała Nr 951/VII/19 - w sprawiezakupu materiałów promocyjnych dla biura OIPiP  w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 952/VII/19 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na koszty organizacji konferencji z okazji 10-lecia działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i Położnych przy OIPiP w Bydgoszczy

Uchwała Nr 953/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,


Uchwała Nr 954/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,


Uchwała Nr 955/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,


Uchwała Nr 956/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,


Uchwała Nr 957/VII/19 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 958/VII/19 - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 959/VII/19– w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 960-965/VII/19– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 17 lipca 2019r.

 

Uchwały Nr 823/VII/19 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwały Nr 824/VII/19 - w  sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych,

Uchwały Nr 825/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwały Nr 826-827/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 828-840/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 841-846/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 847/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 848-849/VII/19 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 850-851/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 852/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 853-857/VII/19 - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 858-859/VII/19 - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 860/VII/19 - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 861-862/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 863/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 864-865/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 866/VII/19- w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek  i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 867/VII/19-w sprawie pomocy finansowej dla członków OIPiP w Ciechanowie,

Uchwały Nr 868/VII/19- w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku,

Uchwały Nr 869/VII/19- w sprawie sfinansowania kosztów procesu sądowego w sprawie zniesławienia pielęgniarek Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Uchwały Nr 870/VII/19- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 15 maja 2019r.

 

Uchwała Nr 791/VII/19 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 792-793/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 794-799/VII/19  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 800-804/VII/19  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 805/VII/19  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 806-810/VII/19 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

Uchwała Nr 811/ VII/19 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 812/ VII/19 -  w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych

Uchwała Nr 813/ VII/19 -  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 814/ VII/19 -  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 815/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia

i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

Uchwała Nr 816/VII/19 - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

Uchwała Nr 817/VII/19 – w sprawie wsparcia finansowego konferencji naukowo-szkoleniowej pt.; „ Pielęgniarstwo Operacyjne w Kardiochirurgii”

Uchwała Nr 818/VII/19 - w sprawie skierowania na przeszkolenie, trybu odbycia przeszkolenia i przeprowadzenia egzaminu oraz wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

Uchwała Nr 819/VII/19 - w sprawie zakupu voucherów dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,

Uchwała Nr 820/VII/19 - w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu członków Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Paliatywnej w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała Nr 821/VII/19 - w sprawie sfinansowania wyjazdu członków samorządu do Częstochowy w celu przejęcia relikwii Bł. Hanny Chrzanowskiej.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 13 lutego 2019 r.

 

Uchwała Nr 745/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 746/VII/19 – w sprawie udzielenia patronatu honorowego;

Uchwała Nr 747/VII/19 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 748/VII/19 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała Nr 749/VII/19 – w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 750/VII/19 – w sprawie  wsparcia finansowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego”;

Uchwały Nr 751-752/VII/19 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 753/VII/19  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwała Nr 754/VII/19 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 755-756/VII/19  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 757-758/VII/19  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwała Nr 759/VII/19  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 760-761/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  indywidualnej praktyki pielęgniarki,

Uchwała Nr 762/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  grupowej praktyki pielęgniarskiej,

Uchwała Nr 763/VII/19 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 764/VII/19 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarskiej,

Uchwała Nr 765/VII/19 – w sprawie zakupu przenośnej mównicy konferencyjnej;

Uchwała Nr 766/VII/19 – w sprawie zakupu książek.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 12 grudnia 2018 r.

 

Uchwała Nr 677/VII/18 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 678/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 679/VII/18 – skierowania na przeszkolenie położnej w związku z nie wykonywaniem zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat;

Uchwała Nr 680/VII/18 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie;

Uchwała Nr 681/VII/18 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Toruniu;

Uchwały Nr 682-683/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały Nr 684-685/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 686-688/VII/18  - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 689-691/VII/18  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały 692-727/VII/18 – w sprawie zaznaczenia w okręgowym rejestrze  wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały 728-732/VII/18 – w sprawie zaznaczenia w okręgowym rejestrze  wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały Nr 733-734/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwała Nr 735/VII/18  - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwała Nr 736-737/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwała Nr 738/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 739/VII/18 -  w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu położnej zgodnego, z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 740/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwała Nr 741/VII/18 – w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki;

Uchwała Nr 742/VII/18 – w sprawie zlecenia wykonania prac elektrycznych;

Uchwała Nr 743/VII/18 – w sprawie zakupu skanerów dla OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 744/VII/18 – w sprawie przyznania nagród;

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 22 sierpnia 2018r.

 

Uchwała Nr 594/VII/18 – w sprawie przyznania  pomocy finansowej członkom  samorządu,

Uchwała Nr 595/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 596/VII/18 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka innej Izby,

Uchwała Nr 597/VII/18 – w sprawie skierowania na przeszkolenie,

Uchwała Nr 598/VII/18 – w sprawie dofinansowania wyjazdu członków samorządu OIPiP 
w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 599/VII/18 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwały Nr 600-607/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwała Nr 608/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwały Nr 609-610/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwały Nr 611-624/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 625/VII/18 - w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  zgodnego, z obowiązującym wzorem (wymiana),

Uchwały Nr 626-630/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały Nr 631-633/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwała Nr 634/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza,

Uchwała Nr 635/VII/18- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 636/VII/18- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej,

Uchwała Nr 637/VII/18- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 638/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 639/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały 640-642/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki,

Uchwały Nr 643-658/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 659/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza,

Uchwały Nr 660/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej,

Uchwały Nr 661-662/VII/18- w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 663-667/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 668/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwały Nr 669-671/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

Uchwała Nr 672/VII/18– w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki,

Uchwała Nr 673/VII/18– w sprawie objęcia patronatem honorowym Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowość – Jakość – Zdrowie”,

Uchwała Nr 674/VII/18– w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 675/VII/18– w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 676/VII/18– w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 30 lipca 2018 r.

 

Uchwały Nr 585-587/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 588/VII/18– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza;

Uchwały Nr 589-593/VII/18- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

 

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 18 lipca 2018 r.

 

Uchwała Nr 567/VII/18 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkom samorządu;

Uchwała Nr 568/VII/17 – w prawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego;

Uchwały Nr 569-572/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 573/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 574-575/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy  pielęgniarki;

Uchwały Nr 576-577/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwała 578/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwały Nr 579-580/VII/18– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 581/VII/18– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza;

Uchwała Nr 582/VII/18– w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 583/VII/18– w sprawie pomocy finansowej dla członka innej Izby.

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 16 maja 2018 r.

 

Uchwała Nr 534/VII/18 – w sprawie przyznania  pomocy finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 535/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwały Nr 536-537/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwały Nr 538-543/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 544/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza;

Uchwały Nr 545-546/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 547/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy  pielęgniarki;

Uchwała Nr 548/VII/18- w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 549/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy  pielęgniarki;

Uchwały Nr 550-551/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy  położnej;

Uchwały Nr 552-555/VII/18- w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 556/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 557/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 558/VII/18– w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 559/VII/18– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 560/VII/18 – w sprawie wsparcia finansowego organizacji  konferencji szkoleniowej „Zabiegi operacyjne w urologii” 

Uchwała Nr 561/VII/18- w sprawie dofinansowania organizacji  konferencji epidemiologicznej

Uchwała Nr 562/VII/18- w sprawie przyznania nagrody pieniężnej finalistce konkursu Pielęgniarka Roku 2017

 Uchwała Nr 563/VII/18- w sprawie dofinansowania organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka;

Uchwała Nr 564VII/18-w sprawie zakupu voucherów  dla dzieci z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka;

Uchwała Nr 565/VII/18– w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki na zakończenie przeszkolenia po ponad 5-letniej [przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 566/VII/18 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki na zakończenie przeszkolenia po ponad 5-letniej [przerwie w wykonywaniu zawodu;

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 7 marca 2018 r.

 

Uchwała Nr 519/VII/18 – w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu;

Uchwała Nr 520/VII/18 - w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego;

Uchwały Nr 521-523/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwała Nr 524/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 525-526/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy  pielęgniarki;

Uchwały Nr 527-528/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 529/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza;

Uchwała Nr 530/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwała Nr 531/VII/18 - w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  położnej;

Uchwała Nr 532/VII/18 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu;

Uchwała Nr 533/VII/18 – w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji z okazji Krajowego Dnia Położnej w Bydgoszczy.

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 14 lutego 2018 r.

 

Uchwała Nr 495/VII/18 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 496/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 497/VII/18 - w  sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu zgodnie z Protokołem Komisji  ds. przyznawania zapomóg losowych;

Uchwała Nr 498/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej;

Uchwała Nr 499/VII/18 - w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu położnej, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwały Nr 500-502/VII/18 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 503/VII/18 – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  zgodnego, z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwały Nr 504-506/VII/18 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy   pielęgniarki;

Uchwały Nr 507-510/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy  pielęgniarki;

Uchwała Nr 511/VII/18 - w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy Położnej;

Uchwała Nr 512/VII/18 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Olsztynie;

Uchwała Nr 513/VII/18 – w sprawie wsparcia finansowego organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej we Włocławku;

Uchwała Nr 514/VII/18 – w sprawie prenumeraty czasopisma „Pielęgniarka i położna”;

Uchwała Nr 515/VII/18 – w sprawie organizacji sesji wyjazdowej ORPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 516/VII/18 - w sprawie wykonania mebli kuchennych;

Uchwała Nr 517/VII/18 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po ponad 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu;

Uchwała Nr 518/VII/18 - w sprawie wsparcia finansowego organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej oraz Jubileuszu XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy.

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 15 listopada 2017r.

 

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki:

- 489/VII/17

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza:

-

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej:

- 477/VII/17 i 490/VII/17

Uchwały w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnie
z obowiązującym wzorem:

-

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki:

- 478/VII/17 i 487-488/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

-  480-481/VII/17 i 491/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

- 479/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

- 482/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki

- 484-486/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarza

- 476/VII/17

- 483/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych położnej

-

Uchwały w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

-

Uchwała w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

- 473/VII/17

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały ORPiP nr 118/VII/17 z dnia 15 czerwca 2016r. i odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

- 474/VII/17

      17. Uchwała w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wykreślenia
z rejestru praktyk zawodowych – 475/VII/17

      18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego – 471/VII/17

      19. Uchwała w sprawie  przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu – 472/VII/17

      20. Uchwała w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – 492/VII/17

      21. Uchwała w sprawie przyznania pomocy materialnej członkowi samorządu – 494/VII/17

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 18 października 2017r.

 

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki:

- 442/VII/17 do 445/VII/17

- 458/VII/17

- 461/VII/17 do 462/VII/17

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza:

- 446/VII/17

Uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej:

-

Uchwały w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnie
z obowiązującym wzorem:

- 457/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki:

- 447/VII/17 do 450/VII/17

- 455/VII/17

- 463/VII/17

- 465/VII/17

- 467/VII/17

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

- 451/VII/17 do 452/VII/17

- 460/VII/17

- 464/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy położnej

- 456/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarki

- 453/VII/17 do 454/VII/17

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych pielęgniarza

-

Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru praktyk zawodowych położnej

-

Uchwały w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki:

- 459/VII/17

- 466/VII/17

      15. Uchwały w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego

     - 439/VII/17

16. Uchwała w sprawie przyznania  pomocy  finansowej członkom  samorządu

       - 440/VII/17

17. Uchwała w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

     - 441/VII/17

18. Uchwała w sprawie wsparcia finansowego członka innej Izby

     - 468/VII/17 – 469/VII/17

19. Uchwała w sprawie współfinansowania Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Trzy razy M” w Bydgoszczy

     - 470/VII/17

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 23 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr 356/VII/17 – w sprawie przyznania zapomóg losowych

Uchwała Nr 357/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwały Nr 358-376/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 377-380/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 381-391/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 392/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnego

Uchwały Nr 393-396/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 397-400/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 401-402/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 403/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 404-410/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 411/VII/17 i 434/VII/17  – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 412-413/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 414-415/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 416-417/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 418/VII/17 i 435/VII/17  – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 419-420/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 421/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 422/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 423/VII/17 – w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 424/VII/17 – w sprawie skierowania na przeszkolenie   

Uchwały Nr 425-426/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 427-430/VII/17 – w sprawie stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 431-432/VII/17 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 433/VII/17 - w sprawie wsparcia finansowego organizacji  Konferencji naukowo-szkoleniowej  zespołów d.s. zakażeń szpitalnych

Uchwała Nr 436/VII/17 - w sprawie sfinansowania kosztów podróży i udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe

Uchwała Nr 437/VII/17 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 26 lipca 2017r.

Uchwała Nr 323/VII/17   – w sprawie refundacji kosztów szkolenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 324/VII/17   – w sprawie przyznania zapomóg losowych członkom samorządy pielęgniarek i położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 325/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej Uchwała Nr 326/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 327/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 328/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 329/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 330/VII/17   – w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywani zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 331-333/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 334/VII/17   –w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza

Uchwała Nr 335-337/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 338-339/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 340/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 341/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 342-343/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 344/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 345-347/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 348/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 349/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 350/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 351/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 352/VII/17   – w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 353/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 354/VII/17   - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Uchwała Nr 355/VII/17   - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 17 maja 2017r.

Uchwała Nr 294/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Uchwała Nr 295/VII/17 – w sprawie objęcia patronatem honorowym międzynarodowego kongresu "International MEDical Interdisciplinary Congress – IMEDIC 2017”;

Uchwała Nr 296/VII/17 – w sprawie objęcia patronatem plebiscytu "Złoty Stetoskop 2017”;

Uchwały Nr 297-298/VII/17 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 299/VII/17 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 300/VII/17   – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia;

Uchwały Nr 301-304/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwała Nr 305/VII/17   – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana);

Uchwała Nr 306/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 307/VII/17   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki;

Uchwała Nr 308/VII/17   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej;

Uchwały Nr 309-310/VII/17   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki;

Uchwała Nr 311/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

Uchwały Nr 312-314/VII/17 - w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

Uchwała Nr 315/VII/17 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 17.05.2017 r.;

Uchwała Nr 316/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego imprezy plenerowej „Babie Lato”;

Uchwała Nr 317/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego organizacji finału XI Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujmy życie”;

Uchwała Nr 318/VII/17 – w sprawie wsparcia finansowego finału V ogólnopolskiego konkursu "Działam bezpiecznie”.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 15 lutego 2017r.

 

Uchwała Nr 268/VII/17   -w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 269/VII/17   -w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 270/VII/17-w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uchwała  Nr 271/VII/17 w sprawie wsparcia finansowego II  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej we Włocławku

Uchwały Nr 272-278/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 279/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 280-282/VII/17   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 283-284/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 285/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 286/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 287-289/VII/17   – w sprawie skreślenia z  listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 290/VII/17   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 291/VII/17   – w sprawie skreślenia z  listy członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 292/VII/17   – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.02.2017r.

Uchwała Nr 293/VII/17 – w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Olsztynie 

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu

16 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 228/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwały Nr 229-233/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 234-236/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 237/VI/15 – w sprawie wydania duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 238-239/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 240-243/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 244-248/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 249/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 250-252/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 253-254/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 255/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 256/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą położnej

Uchwała Nr 257/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 258/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 259/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 260/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 261/VII/16 – w sprawie sfinansowania kosztów archiwizacji dokumentów

Uchwała Nr 262/VII/16 – w sprawie wsparcia finansowego na rzecz Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

Uchwała Nr 263/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 264/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu

Uchwała Nr 265/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej rodzinie zmarłej pielęgniarki

Uchwała Nr 266/VII/16 – w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 r.

Uchwała Nr 267/VII/16 – w sprawie organizacji spotkania świątecznego

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu

05 października 2016r.

Uchwały Nr 193-195/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 196-200/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 201-202/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 203-205/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 206-210/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 211/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 212/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 213-216/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 217/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 218/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 219/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 220/VII/16 - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla laureatki w Plebiscycie Gazety Pomorskiej w kategorii położna

Uchwała Nr 221/VII/16 - w sprawie przyznania nagrody finansowej dla laureatk w Plebiscycie Gazety Pomorskiej w kategorii pielęgniarka 

Uchwała Nr 222/VII/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 223/VII/16 – w sprawie wsparcie finansowego II Dni Pielęgniarstwa Alergologicznego "Pielęgniarstwo alergologiczne nowe wyzwania nowe dylematy”.

Uchwała Nr 224/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 05.10.2016r.

Uchwała Nr 225/VII/16 – w sprawie pokrycia kosztów korzystania z "IBUK Libra”

Uchwała Nr 226/VII?16 – w sprawie zorganizowania Konferencji pod patronatem NIPiP nt. "Prawo a Medycyna”.

Uchwała Nr 227/VII/16 – w sprawie kosztów udziału OIPiP w Bydgoszczy w akcji "Różowa wstążeczka”

*****

Uchwały Okręgowej Prezydium Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 24 sierpnia 2016r.

Uchwały Nr 105-106/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 107/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 108-110/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 111/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 112-113/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 114/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 115-117/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 118/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu położnej z powodu zagubienia

Uchwały Nr 119-122/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 123-124/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 125-126/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 127/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 128/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 129-130/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 131/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 132/VI/15   – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwała Nr 133/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 134-135/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 136-141/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 142-158/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 159-163/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 164/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 165-166/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 167/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 168-169/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 170-173/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 174/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 175-176/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 177/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 178/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 179/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 180/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”)

Uchwała Nr 181/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”)

Uchwała Nr 182/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Przeworsku

Uchwała Nr 183/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie

Uchwała Nr 184/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Zamościu

Uchwała Nr 185/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwała Nr 186/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24.08.2016r.

Uchwała Nr 187/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 188/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki  pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 189/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych.

Uchwała Nr 190/VII/16 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej  pomocy finansowej zgodnie z regulaminem przyznawania zapomóg losowych..

Uchwała Nr 191/VII/16 – w sprawie  zgody na wypowiedzenie warunków płacy i pracy członka organu izby.

Uchwała Nr 192/VII/16 – w sprawie zakupu fantomu dla potrzeb szkoleń.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 20 lipca 2016r.

Uchwały Nr 88-93/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 94/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 95-102/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 103/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 104/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 11 maja 2016r.

Uchwały Nr 63-64/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 65-67/VII/16   – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 68/VII/16   – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 69/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 70/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 71-74/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 75/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarza

Uchwała Nr 76/VII/16 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/VI/15 Prezydium ORPiP z dnia 19.08.2015r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 166/11).

Uchwała Nr 77/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Nr wpisu 328/16)

Uchwała Nr 78/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych Nr wpisu 329/16)

Uchwała Nr 79/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych" Nr wpisu 330/16)

Uchwała Nr 80/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo internistyczne  dla pielęgniarek" Nr wpisu 331/16)

Uchwała Nr 81/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek" Nr wpisu 332/16)

Uchwała Nr 82/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek" Nr wpisu 333/16)

Uchwała Nr 83/VII/16 – w sprawie wpis udo rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia  szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek" Nr wpisu 334/16)

Uchwała Nr 84/VII/16   – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą  pielęgniarki

Uchwała Nr 85/VII/16   – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 86/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 11.05.2016r.

Uchwała Nr 87/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Kaliszu.

*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 16 marca 2016r.

Uchwały Nr 27-28/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 29/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 30/VII/16 – w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zgodnego z obowiązującym wzorem (wymiana)

Uchwała Nr 31/VII/16 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 32-33/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 34/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 35/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 36/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 37-40/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 41/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 42-45/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 46/VII/16 – w sprawie wykreślenia z urzędu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki, w związku z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu z powodu śmierci

Uchwała Nr 47/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Gdańsku

Uchwała Nr 48/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Toruniu

Uchwała Nr 49/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Koszalinie

Uchwała Nr 50/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku.

Uchwała Nr 51/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 16.03.2016r.

Uchwała Nr 52/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 53/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 54-55/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 56/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 324/16 – Koordynator Bożena Dynowiak – kurs specjalistyczny – Leczenie ran program dla położnych)

Uchwała Nr 57/VII/16 – w sprawie sfinansowania kosztów podróży i pobytu w Warszawie pielęgniarki.
Uchwała Nr 58/VII/16 – w sprawie dofinansowania X edycji ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy życie”

Uchwała Nr 59/VII/16 – w sprawie wsparcia finansowego Gali Finałowej XI Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2015”

Uchwała Nr 60/VII/16 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej rodzinie zmarłej pielęgniarki zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego (Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 16.03.2016r.)

Uchwała Nr 61/VII/16 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/VII/16 Prezydium ORPiP dot. uzupełnienia składu Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 62/VII/16 – w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 488/VI/14 z dnia 10.12.2014r. i uchwały nr 67/VII/16 w sprawie przyznawania odznaczeń członkom samorządu.


*****

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 stycznia 2016r.

Uchwała Nr 1/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 2-4/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 5/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 6/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 7/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 8-9/VII/16 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwały Nr 10-11/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 12/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 13/VII/16 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium ORPiP na rok 2016.

Uchwała Nr 14/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 321/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 15/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 322/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i polożnych).

Uchwała Nr 16/VII/16 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 323/16 „Kora” Oddział Bydgoszcz – kurs specjalistyczny RKO dla pielęgniarek i położnych).

Uchwała Nr 17/VII/16 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 13.01.2016r.

Uchwała Nr 18/VII/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku

Uchwały Nr 19-20/VII/16 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 21/VII/16 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 22/VII/16 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 23/VII/16 – w sprawie powołania składu zespołu redakcyjnego biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 24/VII/16 – w sprawie wydania upoważnienia do opiniowania sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych .

Uchwała Nr 25/VII/16 – w sprawie zagospodarowania i wyposażenia małej Sali konferencyjnej.

Uchwała Nr 26/VII/16 – w sprawie zakupu centrali telefonicznej dla OIPiP.