Uchwały - Prezydium - V Kadencja (2007 - 2011)

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 11 października 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1242/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1243/V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarkę.

UCHWAŁA Nr 1244/V/11 w sprawie zmiany nazwiska, adresu, wpisu do rejestru indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁA Nr 1245-1249V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1250/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do zespołu ds. jakości kształcenia na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla położnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1251/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu.

UCHWAŁA Nr 1252/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁY Nr 1253-54/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1255-61/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania z pielęgniarki (7)

UCHWAŁY Nr 1262-65/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (4)

UCHWAŁA Nr 1266/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej (1)

UCHWAŁY Nr 1267-69/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (3)

UCHWAŁA Nr 1270/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁY Nr 1271-72/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1273/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1274/V/11 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁY od Nr 1275/V/11 do Nr 1277 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (3).

UCHWAŁA Nr 1278/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej dziedzinie Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych, który odbędzie się 05 grudnia 2011 roku o godz. 13.00 w OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1279/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla Pielęgniarek i położnych, który odbędzie się w styczniu 2012 roku o godz. 13.00 w OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1280/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i Położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo oddechowej dla pielęgniarek i położnych, który odbędzie się dnia 21 listopada 2011 roku o godz. 13.00 w OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1281/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Terapii bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, który odbędzie się dnia08 grudnia 2011 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1282/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej w dziedzinie Przygotowanie i podawanie leków p/nowotworowych u dorosłych dla pielęgniarek i położnych, który odbędzie się dnia 02 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

UCHWAŁA 1283/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

UCHWAŁY Nr 1284/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA 1285/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1286/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA 1287/V/11 w sprawie przyznania członkom samorządu wynagrodzenia za opracowanie, przygotowanie uroczystości z okazji XX-lecia powstania samorządu pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA 1288/V/11 w sprawie wykonania na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zabudowy kuchennej zgodnie z ofertą cenową,

UCHWAŁA Nr 1289/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1290/V/11 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1291/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1292/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1293/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1294/V/11 w sprawie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 1295/V/11 w sprawie wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 1296/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek ”, który odbędzie się 03.11.2011 r. godzina 15,45 w Biurze Kliniki ffx w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 59/57.

UCHWAŁA Nr 1297/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej” dla pielęgniarek, który odbędzie się 03.11.2011 r. godzina 15,00 w Biurze Kliniki ffx w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 59/57.

UCHWAŁA Nr 1298/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i i intensywnej opieki dla pielęgniarek ”, który odbędzie się 03.11.2011 r. godzina 16,30 w Biurze Kliniki ffx w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 59/57.

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1187/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1188/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1189/V/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 468/V/09 ORPiP z dnia 19.02.2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 100/09).

UCHWAŁA Nr 1190/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1191/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁA Nr 1192/V/11 w sprawie dokonania zmiany numeru i adresu w rejestrze indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁA Nr 1193/V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarkę .

UCHWAŁA Nr 1194/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP jako członka Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1195/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu kwalifikacyjnego „pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych”, który odbędzie się 04.09.2011 r. godz. 10.00 w Centrum Naukowo Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.

UCHWAŁA Nr 1196/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek”, który odbędzie się 16.09.2011 r. godz. 11.00 w Centrum Naukowo Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.

UCHWAŁA Nr 1197/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji kwalifikacyjnej w ramach dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w ramach „Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”, które odbędzie się 09.09.2011 r. godz. 10.30 w Centrum Naukowo Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.

UCHWAŁY Nr 1198-1212/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (15)

UCHWAŁA Nr 1213/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej (1)

UCHWAŁY Nr 1214-1215/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1216-18/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (3)

UCHWAŁA Nr 1219/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1220/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁY Nr 1221-22/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej (2)

UCHWAŁA Nr 1123/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1124/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich, zmiana adresu i zmiana numeru.

UCHWAŁY Nr 1225-1226/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1227-1228/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej (2)

UCHWAŁA Nr 1229/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA 1233/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁA 1235/V/11 w sprawie przyznania pielęgniarce 30% refundacji kosztów poniesionych w związku z odbyciem kursu specjalistycznego EEG.

UCHWAŁA 1236/V/11 w sprawie przyznania jednorazowego dodatku każdemu pracownikowi biura OIPiP zatrudnionemu w ramach umowy o pracę i pozostałym osobom, którzy wykonują pracę w ramach umów cywilno-prawnych w tut. izbie.

UCHWAŁA 1237/V/11 w sprawie zakupu 65 teczek dla wszystkich członków organów i komisji działającej w tut. izbie.

UCHWAŁA Nr 1238/V/11 w sprawie zakupu z funduszu reprezentacyjnego Przewodniczącej ORPiP 65 piór dla wszystkich członków organów i komisji działającej w tut. izbie.

UCHWAŁA Nr 1239/V/11 w sprawie przyznania Przewodniczącej Komisji ds. Położnych 100% kosztów poniesionych za udział w I Międzynarodowym Kongresie Położnych, który odbędzie się w dniach 17-19.11.2011 r. w Mierkach k/Olsztynka.

UCHWAŁA Nr 1240/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1241/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 02 sierpnia 2011 roku.

UCHWAŁY Nr 1139/V/11 - 1141/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1142/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1143/V/11 w sprawie zawieszenia spisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarkę– zawieszenie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1144/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i
położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji „Promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej”, która odbyła się 22.07.2011 r. godz. 12.00 w Sali nr 3 Centrum Onkologii – Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Budynek D w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1145/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych –, które odbyły się 16.07.2011 r. godz. 11.00 – 18.00 w budynku dydaktycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy w Auli A i B.

UCHWAŁA Nr 1146/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, która odbyła się 23.07.2011 r. godz. 10.00 w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1147/V/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 643/IV/07 ORPiP z dnia 17.04.2007 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 43/07).

UCHWAŁA Nr 1148/V/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 646/IV/07 Prezydium ORPiP z dn. 07.09.2007 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 51/07).

UCHWAŁA Nr 1149/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 671/V/09 ORPiP z dn. 25.09.2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 114/09).

UCHWAŁA Nr 1150/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk
pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1151/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1152/V/11 w sprawie powołania członków zespołu do przeprowadzenia kontroli w Akademii Zdrowia Izabeli Łajs ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 85-096 Bydgoszcz na okoliczność prowadzonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek”.

UCHWAŁA Nr 1153/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

UCHWAŁY Nr od 1154/V/11 do Nr 1155/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich

UCHWAŁY Nr 1156-1159/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁY Nr 1160-1164/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1165/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1166/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1167/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1168/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu położnej

UCHWAŁY Nr 1169-1173/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1174/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1175/V/11 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków Okręgowej Izb Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA 1176/V/11 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego (zgodnie z Protokołem z dn. 02.08.2011 r.)

UCHWAŁA 1177/V/11 w sprawie wsparcia finansowego oraz objęcie patronatem honorowym ze strony tutejszej Izby, III sesji pielęgniarskiej na temat „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem ze schorzeniami układu nerwowego”, która odbędzie się 13.10.2011 r. w Toruniu (Hotel Filmar).

UCHWAŁA 1178/V/11 w sprawie przeznaczenia kwoty 7000 zł (słownie: siedem tysięcy zł) na wykonanie szaf przeznaczonych na potrzeby tut. Izby.

UCHWAŁA 1179/V/11 w sprawie wykonania i zakupu z budżetu tut. Izby 120 sztuk statuetek okolicznościowych z okazji uroczystości Jubileuszowych XX- lecia powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

UCHWAŁA Nr 1180/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

UCHWAŁY Nr 1181-1186/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011 roku.

UCHWAŁY Nr 1089- 1090/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich

UCHWAŁA Nr 1091/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁA Nr 1092/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1093/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich ZPCH.

UCHWAŁA Nr 1094/V/11 w sprawie zmiany nazwiska, adresu, numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1095/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁY Nr 1096-1100/V/11 /V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarki – zaprzestanie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1101/V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk położną– zaprzestanie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1102/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu specjalistycznego „Podstawy dializoterapii”, który odbędzie się 16.06.2011 r. godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1103/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i
położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne”, który odbędzie się 11.06.2011 r. godz. 9.00 w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy ul. Szpitalna 19.

UCHWAŁA Nr 1104/V/11 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1104/V/11 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁY Nr 1105-1008/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁY Nr 1109-1111/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 1112/V/11 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków ,Okręgowej Izb Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1113/V/11 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w związku z danymi otrzymanymi z MSWiA: pielęgniarki , pielęgniarzy , położnych

UCHWAŁY Nr 1114-1115/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁY Nr 1116/V/11 - Nr 1118/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich .

UCHWAŁA Nr 1119/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek, który odbędzie się 20.06.2011 r. godz. 10.00 w NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1120/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, który odbędzie się 20.06.2011 r. godz. 10.00 w NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

UCHWAŁY Nr 1121/V/11- Nr 1122/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1123/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1124/V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarkę– zaprzestanie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1125/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1126/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej IzbyPielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1127/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1128/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1129 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1130/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1131/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1132/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich ZPCH.

UCHWAŁA Nr 1133/V/11 w sprawie wykreślenia z rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarkę– zaprzestanie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1134/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarza (1)

UCHWAŁA Nr 1135/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej „Szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek, który odbędzie się 01.07.2011 r. godzina 9.°° w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 1136/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

UCHWAŁA Nr 1137/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1138/V/11 w sprawie Apelu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie o wsparcie finansowe ich członka samorządu pielęgniarki, która w wyniku pożaru utraciła cały dorobek życia.

Uchwały posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 02 sierpnia 2011 roku.

UCHWAŁY Nr 1139/V/11- 1141/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarskich

UCHWAŁA Nr 1142/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1143/V/11 w sprawie zawieszenia spisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarkę– zawieszenie działalności gospodarczej.

UCHWAŁA Nr 1144/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji „Promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej”, która odbyła się 22.07.2011 r. godz. 12.00 w Sali nr 3 Centrum Onkologii – Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Budynek D w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1145/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych –, które odbyły się 16.07.2011 r. godz. 11.00 – 18.00 w budynku dydaktycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy w Auli A i B.

UCHWAŁA Nr 1146/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie specjalizacji pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek, która odbyła się 23.07.2011 r. godz. 10.00 w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1147/V/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 643/IV/07 ORPiP z dnia 17.04.2007 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 43/07).

UCHWAŁA Nr 1148/V/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 646/IV/07 Prezydium ORPiP z dn. 07.09.2007 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 51/07).

UCHWAŁA Nr 1149/11 w sprawie wprowadzenia Aneksu do Uchwały Nr 671/V/09 ORPiP z dn. 25.09.2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 114/09).

UCHWAŁA Nr 1150/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1151/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1152/V/11 w sprawie powołania członków zespołu do przeprowadzenia kontroli w Akademii Zdrowia ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 85-096 Bydgoszcz na okoliczność prowadzonego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek”.

UCHWAŁA Nr 1153/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

UCHWAŁY Nr od 1154/V/11 do Nr 1155/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich

UCHWAŁY Nr 1156-1159/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁY Nr 1160-1164/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1165/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej IzbyPielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1166/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1167/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodupielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1168/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu położnej

UCHWAŁY Nr 1169-1173/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1174/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1175/V/11 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków
Okręgowej Izb Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1180/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 08 marca 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1050/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1051/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1052/V/11 w sprawie zawieszenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej prowadzonej przez pielęgniarkę.

UCHWAŁA Nr 1053/V/11 w sprawie zamknięcia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej prowadzonej przez pielęgniarkę.

UCHWAŁY od Nr 1054/V/11 do Nr 1056/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (3).

UCHWAŁA Nr 1057/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1058/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1059/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁY od Nr 1060/V/11 do Nr 1063/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (4).

UCHWAŁA Nr 1064/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁY od Nr 1065/V/11 do Nr 1066/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (2).

UCHWAŁA Nr 1067/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu.

UCHWAŁA Nr 1068/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1069/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁY Nr 1070-73/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (4)

UCHWAŁA Nr 1074/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1075/V/11 w sprawie zamknięcia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej prowadzonej przez pielęgniarkę.

UCHWAŁA Nr 1076/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego w dziedzinie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się kwietniu 2011 r. godz. 13,00 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1077/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się 20.06.2011 r. godz. 13,00 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1078/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji egzaminacyjnej w dziedzinie kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (UE), który odbędzie się w maju 2011 r. godz. 15,30 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1079/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarza (1)

UCHWAŁA Nr 1080/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1081/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1082/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1083/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1084/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁY Nr 1085-86/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1087/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1088/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie kursu specjalistycznego Resuscytacji krążeniowo-oddechowej .