Uchwały - Prezydium - VI Kadencja (2011 - 2015)

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 października 2015r.

Uchwała Nr 891/VI/15 – w sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. oraz 14 października 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 września2015r.

Uchwały Nr 838-844/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 845/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 846/VI/15 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia

Uchwały Nr 847-850/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 851-853/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwały Nr 854-858/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 859/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej

Uchwały Nr 860-863/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 864/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 865/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 283/15 Akademia Zdrowia kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych).

Uchwała Nr 866/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 284/15 Akademia Zdrowia kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych).

Uchwała Nr 867/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 285/15 Akademia Zdrowia kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 868/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 286/15 Akademia Zdrowia kurs specjalistyczny w dziedzinie Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych).

Uchwała Nr 869/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 287/15 Akademia Zdrowia kurs specjalistyczny w dziedzinie Szczepienia ochronne dla położnych).

Uchwała Nr 870/VI/15 w sprawie zmiany wpisu Uchwały Nr 266/VI/13 Prezydium ORPiP z dnia 20.02.2013r. w sprawie rozszerzonego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 226/13).

Uchwała Nr 871/VI/15 w sprawie zmiany wpisu Uchwały Nr 358/VI/13 Prezydium ORPiP z dnia 24.07.2013r. w sprawie rozszerzonego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 227/13).

Uchwała Nr 872/VI/15 w sprawie zmiany wpisu Uchwały Nr 317/VI/13 Prezydium ORPiP z dnia 11.12.2013r. w sprawie rozszerzonego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 183/12).

Uchwała Nr 873/VI/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23.09.2015r.

Uchwała Nr 874/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 875/VI/15– w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 876-87/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 879/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 880/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 81-882/VI/15–w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 883/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 884/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 885/VI/15– w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwały Nr 886-888/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 889/VI/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Toruniu.

Uchwała Nr 890/VI/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 sierpnia 2015r.

Uchwały Nr 780-783/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 784/VI/15 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywani zawodu pielęgniarki (wymiana nieobowiązujących druków)

Uchwała Nr 785/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 786/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 787-790/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 791/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 792/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 793/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą położnej

Uchwała Nr 794/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 795/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 796/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 797/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Nr 799 - 800/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwały Nr 801 - 802/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 803 - 804/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 805/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 lipca 2015r.

Uchwała Nr 751/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 752-757/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 758/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 759/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 760/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 761/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 762/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 763/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 764/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 765/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej

Uchwała Nr 766/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarza

Uchwały Nr 767-770/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 771/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej

Uchwała Nr 772/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarza

Uchwała Nr 773/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 774-775/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
Pielęgniarki

Uchwała Nr 776/VI/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Krośnie

Uchwała Nr 777/VI/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Zamościu.

Uchwała Nr 778/VI/15 – w sprawie refundacji kosztów związanych z wizytą seminaryjną
w Portugalii dla Pani Anny Andruszkiewicz 100% wszystkich kosztów.

Uchwała Nr 779/VI/15 – w sprawie refundacji kosztów związanych z wizytą seminaryjną
w Portugalii dla Pani Alicji Marzec 100% wszystkich kosztów.
780 w sprawie dofinansowania konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla pielęgniarek nt Najnowsze osiągnięcia alergologiczne w codziennej praktyce pielęgniarskiej –nowe role, nowe umiejętności

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 maja 2015r.

Uchwała Nr 732/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 733-734/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 735/VI/15 – w sprawie wymiany nieaktualnego prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 736/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej

Uchwała Nr 737/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 738-740/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 741/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 742-748/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 749/VI/2015r. – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwała nr 750/VI/2015r. – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 12.05.2015r.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 marca 2015r.

Uchwała Nr 706/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 707/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 708-709/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 710-711/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 712/VI/15 – w sprawie wydania nowego druku zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, w związku z zagubieniem dokumentu

Uchwały Nr 713-716/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 717-719/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 720-721/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 722/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 723/VI/15 – w sprawie wydania nowego druku zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, w związku z zagubieniem dokumentu

Uchwała Nr 724/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 725/VI/15 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 280/15 Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego” dla Pielęgniarek).

Uchwała Nr 726/VI/15 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 18.03.2015r.

Uchwała Nr 727/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 728/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 729/VI/15 – w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza.

Uchwała Nr 730/VI/15 – w sprawie zakupu i montażu szaf do przechowywania dokumentacji (pwz)

Uchwała Nr 731/VI/15 – w sprawie zmiany Uchwały 498/VI/14 Prezydium ORPiP z dnia 12.03.2014r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 252/14).

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 stycznia 2015r.

Uchwały Nr 678-679/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 680-681/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 682/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 683/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 684-687/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 688-691/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 692/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 693-695/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 696-698/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 699/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarza.

Uchwała Nr 700/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder Solec Kujawski wpis nr 274/15 – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11) dla pielęgniarek i położnych)

Uchwała Nr 701/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz wpis nr 275/15 – kurs specjalistyczny „Leczenie ran (Nr 11/07) dla pielęgniarek)

Uchwała Nr 702/VI/15 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 14.01.2015r.

Uchwały Nr 703-704/VI/15 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki.

Uchwała Nr 705/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 listopada 2014r.

Uchwały Nr 664-667/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 668-669/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 670-672/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 673/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarza

Uchwała Nr 674/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała 675/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim – kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (Nr 03/08) pod Nr 271/14).

Uchwała Nr 676/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 19.11.2014r.

Uchwała Nr 677/VI/14 w sprawie dofinansowania i wydania Książki „W kręgu Eskulapa”.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 października 2014r.

Uchwała Nr 643/VI/14 – w sprawie wydania nowego druku zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 644-646/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 647-648/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 649/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 650/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 651-653/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 654-655/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 656-657/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 658/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim – specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek pod Nr 270/14).

Uchwała Nr 659/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 22.10.2014r.

Uchwała Nr 660/VI/14 – w sprawie zakupu kserokopiarki dla potrzeb biura OIPiP.

Uchwała Nr 661/VI/14 – w sprawie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb biura OIPiP.

Uchwała Nr 662/VI/14 – w sprawie wpisu pielęgniarki do OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 663/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 sierpnia 2014r.

Uchwała Nr 587/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 588-589/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 590-591/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 592-594/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 595/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały od Nr 596/VI/14 – w sprawie wprowadzenia aneksu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz – rozszerzenia wpisu w zakresie miejsca odbywania szkolenia praktycznego na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego).

Uchwały od Nr 597/VI/14 – w sprawie wprowadzenia aneksu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz – rozszerzenia wpisu w zakresie miejsca odbywania szkolenia praktycznego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki dla pielęgniarek).

Uchwały od Nr 598/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek” – (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz).

Uchwała Nr 599/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 600-602/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 603/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 604/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała nr 605/VI/14 – w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza.

Uchwała Nr 606/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 607-612/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 613/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 614-616 /VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Nr 617-618 /VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały Nr 619-632 /VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Nr 633-635 /VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 636 /VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwały Nr 637-641/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 642/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Kaliszu.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lipca 2014r.

Uchwała Nr 575/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 576/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 577/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 578-581/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 582-586/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 535/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwały Nr 536-542/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 543/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 544-548/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczypielęgniarki

Uchwały Nr 549-552/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 553/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 554/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą położnej

Uchwała Nr 555/VI/14 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 556/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek” – (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz).

Uchwała Nr 557/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek” – (KORA Centrum Szkoleń Oddział Bydgoszcz).

Uchwała Nr 558/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo ginekologiczne dla położnych” – (KORA Centrum Szkoleń Oddział Bydgoszcz).

Uchwała Nr 559/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek” – (KORA Centrum Szkoleń Oddział Bydgoszcz).

Uchwały Nr 560 - 562/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 563/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwały Nr 564 - 565/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Nr 566-567/VI/14 w sprawie wykreślenia listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwały Nr 568 - 569/VI/14 w sprawie wykreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarek.

Uchwała Nr 570/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 571/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 572/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23.07.2014r.

Uchwała Nr 573/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 574/VI/14 - w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 09 maja 2014r.

Uchwały Nr 506-508/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 509-515/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 516-519/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 520/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 521-523/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 524/VI/14 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. (Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 525/VI/14 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. (Kora Centrum Szkoleń Oddział Bydgoszcz na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego).

Uchwała Nr 526/VI/14 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. (Kora Centrum Szkoleń Oddział Bydgoszcz na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego).

Uchwała Nr 527/VI/14 – w sprawie wprowadzenia aneksu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia Izabela Łajs Bydgoszcz – rozszerzenia wpisu w zakresie miejsca odbywania szkolenia praktycznego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 528/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 09.05.2014r.

Uchwały Nr 529/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwały Nr 530/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki
Uchwały Nr 531/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwała Nr 532/VI/14 - w sprawie skrócenia przeszkolenia członka samorządu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 533/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Poznaniu

Uchwała Nr 534/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Szczecinie

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 marca 2014r.

Uchwały Nr 480-483/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 484/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 485-488/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 489-493/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 494/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 495/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą położnej.

Uchwała Nr 496/VI/14 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwały Nr 497–498/VI/14 w sprawie wprowadzenia aneksu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała Nr 499/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 12.03.2014r.

Uchwała Nr 500/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały od Nr 501–502/VI/14 14 w sprawie wprowadzenia aneksu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 503/VI/14 – w sprawie zakupu i założenia paneli w Sali Konferencyjnej im. Stanisławy Leszczyńskiej.

Uchwała Nr 504/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP .

Uchwała Nr 505/VI/14 – w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 stycznia 2014r.

Uchwały Nr 454-455/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 456-457/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 458/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 459/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 460-461/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 462/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 463/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwała Nr 464/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 465/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 466-467/VI/13 – w sprawie wykreślenia z urzędu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki, w związku z wygaśnięciem prawa wykonywania zawodu

Uchwała Nr 468/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 469/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 470/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 471/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 472/VI/1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka OIPiP w Szczecinie.

Uchwała Nr 473/VI/1 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2014.

Uchwały od Nr 474/VI/14 do Nr 477/VI/14 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 478/VI/14 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.01.2014r.

Uchwała Nr 479/VI/14 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 listopada 2013r.

Uchwały Nr 428-430/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 431/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 432/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnego

Uchwały Nr 433-435/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 436/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 437/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 438-441/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 442-445/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 446-447/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 448/VI/13 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 449/VI/13 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 20.11.2013r.

Uchwały Nr 450-451/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 452/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 453/VI/13 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka OIPiP w Ciechanowie

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 października 2013r.

Uchwały Nr 401-402/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 403/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 404-405/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 406-407/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 408/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 409/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 410-413/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 414/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru RPWDL działalności leczniczej położnej

Uchwała Nr 415/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru RPWDL działalności leczniczej pielęgniarki

Uchwały Nr 416/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 417/VI/13- 421/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 422/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 423/VI/13 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23.10.2013r.

Uchwała Nr 424/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 425/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 426/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 427/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 sierpnia 2013r.

Uchwały Nr 369-370/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 371/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 372-374/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 375/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 376-381/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 382/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwała Nr 383/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 384/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

Uchwały Nr 385-387/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała od Nr 388/VI/13 do Nr 390/VI/13 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 391/VI/13 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokółem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 21.08.2013 r.

Uchwały od Nr 392/VI/13 do Nr 396/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Uchwała Nr 397/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 398/VI/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Chełmie Pani Grażyny Rostek.

Uchwała Nr 399/VI/13 w sprawie udzielenia zgody na wystawienie tytułów wykonawczych w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Uchwała Nr 400/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 lipca 2013r.

Uchwała Nr 348/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej.

Uchwały Nr 349 - 352/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarki Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 353 - 355/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 356/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 357/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 358/VI/13 – w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr 267/VI/13 Prezydium ORPiP z dnia 20-02-2013r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 227/13).

Uchwały Nr 359-360/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarki Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 361/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 362/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarki Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 363/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 364/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 365/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 366/VI/13 – w sprawie dofinansowania Konferencji Pielęgniarek Neurologicznych we Włocławku.

Uchwała Nr 367/VI/13 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Krośnie Pani Anety Pogorzelskiej.

Uchwała Nr 368/VI/13 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 czerwca 2013r.

Uchwała Nr 310/VI/13 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 311/VI/13 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 312/VI/13 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 119/VI/12 ORPiP z dnia 21-03-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 189/12).

Uchwała Nr 313/VI/13 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 230/VI/12 Prezydium ORPiP z dnia 24-10-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 186/12).

Uchwała Nr 314/VI/13 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 267/VI/13 Prezydium ORPiP z dnia 20-02-2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 227/13).

Uchwała Nr 315/VI/13 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 248/VI/13 ORPiP z dnia 08-05-2013 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 228/13).

Uchwała Nr 316/VI/13 - w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokółem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 26.06.2013 r.

Uchwały Nr 317-322/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 323/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniareki Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 324/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 325/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 326-328/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwała Nr 329/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 330/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 331/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 332/VI/13 – w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą położnej

Uchwały Nr 333-336/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 337-338/VI/13 – w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 339/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 340/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 341/VI/13 – w sprawie wpisania położnej na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 342/VI/13 w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia .

Uchwała Nr 343/VI/13 w sprawie dofinansowania Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr 344/VI/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Podkarpackiej OIPiP w Przeworsku.

Uchwała Nr 345/VI/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Rzeszowie.

Uchwała Nr 346/VI/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Płocku.

Uchwała Nr 347/VI/13 w sprawie dofinansowania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z siedzibą w Warszawie.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 kwietnia2013r.

Uchwały Nr 296/VI/13 -Nr 306/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 307/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 308/VI/13 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 309/VI/13 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 lutego 2013r.

Uchwała Nr 263/VI/13 w sprawie przeznaczenia dochodu finansowego powstałego z tytułu rozliczenia roku 2012 na działalność ustawową.

Uchwały od Nr 264/VI/13 do Nr 267/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 268/VI/13 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 73/VI/12 Prezydium ORPiP z dnia 14-02-2012r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr zezwolenia 185/12).

Uchwała Nr 269/VI/13 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 231/VI/12 Prezydium ORPiP z dnia 24-10-2012r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr zezwolenia 207/12).

Uchwała Nr 270/VI/13 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 71/VI/12 Prezydium ORPiP z dnia 14-02-2012r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr zezwolenia 183/12).

Uchwała Nr 271/VI/13 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokółem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 20.02.2013 r.

Uchwały Nr 272-275/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 276-278/VI/13 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy Pielęgniarki

Uchwały Nr 279-282/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 283/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 284/VI/13 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 285/VI/13 w sprawie skreślenia w związku ze śmiercią z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarek i położnych, zgodnie z otrzymaną z MSW listą osób zmarłych

Uchwała Nr 286/VI/13 w sprawie wykreślenia w związku ze śmiercią z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą położnej

Uchwała Nr 287/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 288/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 289/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 290/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 291/VI/13 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków OIPiP w Bydgoszczy.


Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z 22 listopada 2012r.

Uchwały od Nr 243/VI/12 do Nr 246/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 247/VI/12 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 248/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 249/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 250/VI/12 w sprawie wykreślenia z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki.

Uchwała Nr 251/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (zezwolenie Nr 218/12).

Uchwała Nr 252/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (zezwolenie Nr 219/12).

Uchwała Nr 253/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (zezwolenie Nr 220/12).

Uchwała Nr 254/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (zezwolenie Nr 221/12).

Uchwała Nr 255/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 22-11-2012 r.

Uchwała Nr 256/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (zezwolenie Nr 222/12).

Uchwała Nr 257/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza.

Uchwała Nr 258/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 259/VI/12 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 260/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 261/VI/12 w sprawie dofinansowania leczenia pielęgniarza z OIPiP w Szczecinie.

Uchwała Nr 262/VI/12 w sprawie dofinansowania leczenia położnej z OIPiP w Toruniu.


Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 października 2012

Uchwała Nr 212/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 213-214/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 215/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 216/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 217/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 218/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 219-220/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 221/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarki Położnych w Bydgoszczy położnej

Uchwała Nr 222/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 223/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 224/VI/12 – w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą położnej.

Uchwała Nr 225/VI/2012 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 226/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków tut. izby pielęgniarki.

Uchwała Nr 227/VI/12 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 216/12)

Uchwała Nr 228/VI/12 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 217/12).

Uchwała Nr 229/VI/12 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 118/VI/12 z dnia 21-03-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 188/12).

Uchwała Nr 230/VI/12 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 97/VI/12 z dnia 21-03-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 186/12).

Uchwała Nr 231/VI/12 - w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 134/VI/12 z dnia 27-06-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 207/12).

Uchwała Nr 232/VI/12 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Nr 120/VI/12 z dnia 21-03-2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 190/12).

Uchwała Nr 233/VI/12 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24-10-2012 r.

Uchwała Nr 234/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków tut. izby pielęgniarki.

Uchwała Nr 235/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 236/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 237/VI/12 – w sprawie przekazania 500,- złotych

Uchwała Nr 238/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 239/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 240/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej.

Uchwała Nr 241/VI/12 – w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy w związku ze śmiercią pielęgniarki.

Uchwała Nr 242/VI/12 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego.

Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Uchwały od Nr 155/VI/12 do Nr 171/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (17).

Uchwała nr 172/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwały od Nr 173/VI/12 do Nr 179/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (7).

Uchwały od Nr 180/VI/12 do Nr 183/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej (4).

Uchwała Nr 184/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków tut. izby.

Uchwały od Nr 185- 187/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ( 3).

Uchwała Nr 188/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków tut. izby.

Uchwały od Nr 189-190/VI/12 w sprawie wpisania pielęgniarek na listę członków tut. izby. (2)

Uchwała Nr 191/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa neurologicznego” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 192/VI/12 w sprawie rozszerzenia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek.

Uchwała nr 193/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 30-08-2012 r.

Uchwała Nr 194/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 195/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały od Nr 196-199/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (4).

Uchwała Nr 200/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały od Nr 201-202/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. (2)

Uchwała nr 203/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 204/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego w dziedzinie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (Klinika ffx).

Uchwała Nr 205/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla położnych (Klinika ffx).

Uchwała Nr 206/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek. (Klinika ffx).

Uchwała Nr 207/VI/12 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków tut. izby.

Uchwała Nr 208/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek. (Kora).

Uchwały od Nr 209-210/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarek. (2)


Uchwały z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 lipca 2012 roku

Uchwała Nr 137/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa epidemiologicznego” dla pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 138/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 25-07-2012 r.

Uchwały od Nr 139-141/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (3).

Uchwały od Nr 142-146/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP  w Bydgoszczy (5).

Uchwała Nr 147/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 148/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu dokształcającego z zakresu „Chirurgii jednego  dnia” program przeznaczony dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 149/VI/12 w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego Leonardo da Vinci 2012 .

Uchwała Nr 150/VI/12 w sprawie otwarcia subkonta w banku.

Uchwała Nr 151/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 152/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 153/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 154/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.


Uchwał z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 97/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Opieki paliatywnej” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 98/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Podstawy opieki paliatywnej (Nr 05/07)” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 99/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  „Pielęgniarstwa opieki paliatywnej” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 100/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa kardiologicznego” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 101/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  „Pielęgniarstwa neonatologicznego” dla pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 102/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  „Pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 103/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek.

Uchwała Nr 104/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek.

Uchwały od Nr 105-111/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy (7).

Uchwały od Nr 112-116/VI/12 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków OIPiP w Bydgoszczy (5).

Uchwały od Nr 117-124/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (8).

Uchwała Nr 125/VI/12 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 126/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 127/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały od Nr 128-129/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy (2).

Uchwała Nr 130/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały od Nr 131-132/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.


Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁY od Nr 76/VI/12 do Nr 77/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonania zawodu pielęgniarki (2).

UCHWAŁA Nr 78/VI/12 w sprawie wymiany prawa wykonania zawodu pielęgniarza.

UCHWAŁA Nr 79/VI?12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza.

UCHWAŁA Nr 80/VI/12 w sprawie wymiany prawa wykonania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 81/VI/12 w sprawie wpis na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 82/VI/12 w sprawie wymiany prawa wykonania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 83/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁY od Nr 84/VI/12 do Nr 86/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki (3).

UCHWAŁA Nr 87/VI/12 w sprawie wpis na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 88/VI/12 w sprawie wymiany prawa wykonania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 89/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 90/VI/12 w sprawie wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 91/VI/12 w sprawie wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 92/VI/12 w sprawie wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 93/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania zapomóg losowych z dnia 18-04-2012 r.

UCHWAŁA Nr 94/VI/12 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego.

UCHWAŁA Nr 95/VI/12 w sprawie przyznania 5.000,- tysięcy na III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową organizowaną przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego w dniach 17-18 maja 2012 w Bydgoszczy.

STANOWISKO Nr 1/VI/12 w sprawie zaopiniowana kandydatury na Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa Panią mgr Ewę Zawilińską.


Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego 2012

UCHWAŁA Nr 33/VI/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych, które odbędzie się 22 lutego 2012 roku o godz. 11.00 w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o NZOZ w Żninie.

UCHWAŁA Nr 34/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do pracy w komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek, który odbędzie się 16 lutego 2012 roku o godz. 9.00 w Centrum Naukowo – Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim ul. Powstańców 9.

UCHWAŁA Nr 35/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 36/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 37/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 38/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 39/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 40/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 41/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 42/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 43/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 44/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 45/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 46/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 47/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 48/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 49/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁY Nr 50-52/VI/11 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 3 osoby)

UCHWAŁY Nr 53-55/VI/11 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 3 osoby)

UCHWAŁYNr 56/VI/11 - stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ( 1osoba)

UCHWAŁA Nr 57/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 14.02.20112 r.

UCHWAŁA Nr 58/VI/1 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 59/VI/11 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej ( 1osoba)

UCHWAŁA Nr 60/VI/11 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 1 osoba)

UCHWAŁA Nr 61/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁY Nr 62/VI/11 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ( 1osoba)

UCHWAŁA Nr 63/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 64/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 65/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej.

UCHWAŁA Nr 66/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 67/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 68/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej

UCHWAŁY Nr 69-70/VI/11 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 2 osoby)

UCHWAŁA Nr 71/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniar