Konsultanci krajowi

Konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa powołani przez Ministra Zdrowia

 

PIELĘGNIARSTWO

dr hab. n. hum. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ; 31-501 Kraków, ul. Kopernika 25;
tel. 12/421 41 60; 
e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

mgr Stanisław WOJTAN
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CUMRIK, 
ul. Kopernika 50; 31-501 Kraków;
tel.: 12/351 67 03, fax: 12/351 67 52;
e-mail: s.wojtan@op.pl

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

prof. dr hab. n. med. Maria Teresa SZEWCZYK 
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr A. Jurasza Collegium Medicum UMK Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii;
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9;
tel. 52/585 40 70;
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Alicja SZEWCZYK
Klinika Endokrynologii i Diabetologii  INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”;
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20;
tel. 22/815 10 42;
e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

dr n. med. Ewa KĄDALSKA
Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1;
tel. 22/670 91 66;
e-mail: ewa.kadalska@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych;
53-333 Wrocław,
ul. Powstańców Śląskich 50;
tel. 71/373 20 56; 
e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA
Szpital Lipno Sp. z o.o.; 
87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6;
tel. 54/288 02 63;
e-mail: drmariolarybka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n. med. Anna SZCZYPTA
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie;
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11;
tel. 12/379 71 66;
e-mail: infoepid@interia.pl

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

dr n. med. Anna KOPER
Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka;
85-796 Bydgoszcz,
ul. Dr I. Romanowskiej 2;
tel. 52/374 32 04;
e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

mgr Izabela KAPTACZ
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej;
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a;
tel. 34/360 54 91, 34/360 55 37;
e-mail: ikaptacz@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy;
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A;
tel. 89/539 34 55; 
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

dr n. o zdrowiu Damian CZARNECKI
C M im. L. Rydygiera w Bydgoszczy U M K w Toruniu
ul. Jagiellońska 13-15;   85-067 Bydgoszcz;
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9;   85-094 Bydgoszcz;
tel. 52/585 42 82; 
e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA
80-180 Gdańsk, ul. Kołodzieja 24;
tel. 663 906 046.; 
e-mail: anna.malecka@gumed.edu.pl

Pielęgniarstwo rodzinne

mgr Beata Ostrzycka
ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskiem Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. 89/539 80 78
fax 89/539 80 79
e-mail: bostrzycka@wp.pl