Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 

Rejestracja na kursy specjalistyczne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK.

 

Kursy dla pielęgniarek

Kursy dla położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych