Kursy specjalistyczne

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II

Kurs dla pielęgniarek i położnych

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Termin kursu : luty 2016r.*

System prowadzenia zajęć

Tryb mieszany

  • wykłady 2 dni (zajęcia w dni powszednie popołudniami lub sobota-niedziela)
  • ćwiczenia 1 dzień w 2 grupach (zajęcia w dni powszednie popołudniami lub sobota-niedziela)
  • praktyka 2 dni (zajęcia w 8 grupach w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych)
Czas trwania kursu

10 dni z egzaminem włącznie

Koszt kursu
400.00
Wymogi kwalifikacyjne
  • PWZ


Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji  leczenia.
  2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
  3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Szczegółowy program kursu
pdf, 2 MB