Uchwały - Zjazdy - VII Kadencja (2015 - 2019)

**********

Uchwały XXXV Okręgowego Zjazdu sprawozdawczo – budżetowego 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

19 marca 2019 r.

Uchwała Nr 1/VII/19 – w sprawie przyjęcia porządku obrad  XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
w Bydgoszczy

Uchwała Nr 2/VII/19 – w sprawie przyjęcia Regulaminu XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 3/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 4/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej obejmującego wykonanie budżetu za 2018 rok   

Uchwała Nr 5/VII/19 – w sprawie uchwalenia rocznego budżetu na 2019 rok 

Uchwała Nr 6/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2020 roku

Uchwała Nr 7/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok  

Uchwała Nr 8/VII/19 – w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi pozycjami budżetu

Uchwała Nr 9/VII/19 – w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych.  

Uchwała Nr 10/VII/19 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 11/VII/19 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 12/VII/19 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

**********

Uchwały XXXIV Okręgowego Zjazdu sprawozdawczo – budżetowego

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

14 marca 2018 r.

Uchwała Nr 1/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 2/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej obejmującego wykonanie budżetu za rok 2017;

Uchwała Nr 3/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;

Uchwała Nr 4/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia planu budżetu OIPiP na rok 2018.

Uchwała Nr 5/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2019 roku.

Uchwała Nr 6/VII/18 – w sprawie upoważnienia ORPiP do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi pozycjami budżetu;

Uchwała Nr 7/VII/18 – w sprawie zasad gospodarki finansowej OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 8/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 9/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 10/VII/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy.

**********

Uchwały XXXIII Okręgowego Zjazdu sprawozdawczo – budżetowego Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

22 marca 2017 r.

Uchwała Nr 1/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 2/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej obejmującego wykonanie budżetu za rok 2016;

Uchwała Nr 3/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016;

Uchwała Nr 4/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia planu budżetu OIPiP na rok 2017.

Uchwała Nr 5/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2018 roku.

Uchwała Nr 6/VII/17 – w sprawie upoważnienia ORPiP do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi pozycjami budżetu;

Uchwała Nr 7/VII/17 – w sprawie zasad gospodarki finansowej OIPiP w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 8/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 9/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy;

Uchwała Nr 10/VII/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy.

**********

XXXII OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
16 marca 2016r.

Wykaz podjętych Uchwał

Uchwała Nr 1/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 2/VII/16 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Uchwała Nr 3/VII/16 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej oraz rozliczenia budżetowego za rok 2015.

Uchwała Nr 4/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia planu budżetu ORPiP na rok 2016.

Uchwała Nr 5/VII/16 – w sprawie zasad gospodarki finansowej OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 6/VII/16 – w sprawie upoważnienia ORPiP do dokonywania przesunięć finansowych między poszczególnymi kontami.

Uchwała Nr 7/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na I kwartał 2017 roku.

Uchwała Nr 8/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 9/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 10/VII/16 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.