Kursy dokształcające

Kursy dokształcające mają na celu pogłębienie oraz aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych. (Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 5; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.)