Uchwały - Prezydium - VIII Kadencja (2023 - 2027)

**********

                                  Zestawienie Uchwał Prezydium  z dnia 14 lutego 2024 roku

 

Uchwała Nr 272/VIII/2024- w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 273/VIII/2024- w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza na czas określony oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

Uchwała Nr 274/VIII/2024- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 275/VIII/2024- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 276-277/VIII/2024- w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 278-280/VIII/2024- w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 281/VIII/2024- w sprawie wpisu pielęgniarza do Okręgowego Rejestru pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 282-283/VIII/2024- w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 284-287/VIII/2024- w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Uchwała Nr 288-289/VIII/2024- w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała Nr 290/VIII/2024- w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o wykreśleniu działalności gospodarczej.

Uchwała Nr 291/VIII/2024- w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnej w Bydgoszczy

Uchwała Nr 292/VIII/2024-  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

Uchwała Nr 293/VIII/2024-  w sprawie pokrycia kosztów cateringu w czasie OZPiP

Uchwała Nr 294/VIII/2024- w sprawie pokrycia kosztów zakupu upominku wielkanocnego

Uchwała Nr 295/VIII/2024- w sprawie ufundowania nagród 

Uchwała Nr 296/VIII/2024- w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr 297/VIII/2024- w sprawie przyznania pomocy finansowej

Uchwała Nr 298/VIII/2024- w sprawie zatwierdzenia refundacji kosztów szkolenia

Uchwała Nr 299/VIII/2024- w sprawie dyspozycji finansowej

Uchwała Nr 300/VIII/2024- w sprawie zakupu sprzętu informatycznego

Uchwała Nr 301/VIII/2024- w sprawie skierowania na przeszkolenie 

Uchwała Nr 302/VIII/2024- w sprawie zakupu odznaczeń

 

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 15 listopada 2023 r.

 

Uchwały Nr  250-255/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  256-259/VIII/2023 – w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  260/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 261/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, 

Uchwała Nr  262/VIII/2023 – w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  263/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 264/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 265/VIII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15 listopada 2023r.,

Uchwała Nr 266/VIII/2023 – w sprawie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do pracy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 267/VIII/2023 – w sprawie współpracy z NIPiP w Warszawie dotyczącej współorganizacji Międzynarodowej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej,

Uchwała Nr 268/VIII/2023 – w sprawie nagród świątecznych dla członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i jej Organów,

Uchwała Nr 269/VIII/2023 – w sprawie nagród świątecznych dla pracowników biura Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 270/VIII/2023 -  w sprawie objęcia patronatem honorowym Konferencji "Trudne sytuacje a terapia daremna. Interdyscyplinarne postępowanie w praktyce klinicznej”,

Uchwała 271/VIII/2023 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu. 

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 18 października 2023 r.

 

 Uchwała Nr 209/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  210-216/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  217/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 218-222/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  223-224/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 225-227/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwały Nr  228-229/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  230/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  231-242/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 243/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 244/VIII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej dla członków samorządu 

Uchwała Nr 245/VIII/2023 – w sprawie refundacji kosztów szkolenia 

Uchwała Nr 246/VIII/2023 – w sprawie organizacji Gwiazdki dla dzieci członków samorządu

Uchwała Nr 247/VIII/2023 – w sprawie refundacji kosztów  zakupu okularów dla pracowników izby

Uchwała Nr 248/VIII/2023 – w sprawie organizacji spotkania świątecznego dla emerytowanych pielęgniarek i położnych OIPiP 

Uchwała Nr 249/VIII/2023 – w sprawie organizacji spotkania świątecznego dla członków ORPiP oraz Organów, Pełnomocników, Komisji Problemowych i Kadry Zarządzającej

 

     *********

 

Prezydium Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Uchwały Nr  75-91/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  92-97/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  98-106/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 107/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  108-140/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  141/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  142-144/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  145-146/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  147-148/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 149/VIII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  150/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  151-154/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  155-164/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  165/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  166-168/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  169-170/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  171-174/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  175/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  176-181/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  182-184/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  185-187/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  188/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  189-192/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  193/VIII/2023 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  194-198/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 199/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 200/VIII/2023 – w sprawie organizacji wyjazdu integracyjnego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz jej Organów,

Uchwała Nr 201/VIII/2023 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie,

Uchwała Nr 202/VIII/2023 – w sprawie wykonania ścianki promującej samorząd,

Uchwała Nr 203/VIII/2023 – w sprawie przyznania „Złotych Czepków” członkom samorządu,

Uchwała Nr 204/VIII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23 sierpnia 2023r.,

Uchwała Nr 205/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 206/VIII/2023 – w sprawie zakupu „Vademecum Pielęgniarki i Położnej”,

Uchwała Nr 207/VIII/2023 – w sprawie darowizny na rzecz Fundacji "MEDICI CANTARES”.

 

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte w dniu 19 lipca 2023 r.

 

Uchwała Nr 47/VIII/2023 - w sprawie przyznania  prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 48/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  49-55/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  56/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  57/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 58-61/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 62/VIII/2023  - w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  63-66/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  67/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 68/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki
z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji
z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr 69/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 70/VIII/2023  -w sprawie kontynuacji umowy z platformą IBUK LIBRA ,

Uchwała Nr 71/VIII/2023  - w sprawie objęcia Patronatem Honorowym oraz dofinansowania II Forum Epidemiologicznego dla pielęgniarek,

Uchwała Nr 72/VIII/2023  - w sprawie refundacji poniesionych kosztów kształcenia

Uchwała Nr 73/VIII/2023  - w sprawie pomocy finansowej członkom samorządu

Uchwała Nr 74/VIII/2023  - w sprawie dofinansowania Jubileuszu 20-lecia NZOZ Florencja II w Świeciu

 

**********

 Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 7 czerwca 2023 r.

 

Uchwała Nr 46/VIII/2023 – w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

**********

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

podjęte w dniu 24 maja 2023 r.

 

Uchwały Nr 1-4/VIII/2023 - w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  5-15/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 16/VIII/2023 - w sprawie wymiany na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  17-18/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 19-21/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr  22-26/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwały Nr 27-30/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia z urzędu indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, w związku z uzyskaniem informacji z CEIDG o wykreśleniu działalności gospodarczej,

Uchwała Nr  31/VIII/2023 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  32/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 33/VIII/2023  - w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr  34/VIII/2023  - w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy,

Uchwała Nr 35/VIII/2023 – w sprawie sfinansowania organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej,

Uchwała Nr 36/VIII/2023 – w sprawie sfinansowania organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka,

Uchwała Nr 37/VIII/2023 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,

Uchwała Nr 38/VIII/2023 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu,

Uchwała Nr 39/VIII/2023 – w sprawie zatwierdzenia refundacji poniesionych kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,

Uchwała Nr 40/VIII/2023 – w sprawie objęcia patronatem honorowym,

Uchwała Nr 41/VIII/2023 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Olsztynie,

Uchwała Nr 42/VIII/2023 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Ciechanowie,

Uchwała Nr 43/VIII/2023 – w sprawie skrócenia okresu przeszkolenia,

Uchwała Nr 44/VIII/2023 – w sprawie wsparcia finansowego dla pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 1,

Uchwała Nr 45/VIII/2023 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych