szkolenia specjalizacyjne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Szkolenie dla pielęgniarek

Zgodnie z wejściem w życie 24 sierpnia 2015 r. nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia warunkiem zakwalifikowania na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Termin kursu : Szkolenia zostanie zaplanowane po złożeniu dokumentów przez minimum 24 uczestników.

System prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym, nieciągłym, tj. teoria od piątku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 ; praktyka w dni powszednie godziny przedpołudniowe.

Czas trwania szkolenia

Zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym, nieciągłym, tj. teoria od piątku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 ; praktyka w dni powszednie godziny przedpołudniowe.

Koszt szkolenia
4 000.00

Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach. OIPiP w Bydgoszczy refunduje koszt szkolenia zgodnie z regulaminem refundacji zamieszczonym na stronie internetowej Izby.

Wymogi kwalifikacyjne
  • dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie  co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5  lat,
  • uwierzytelniona za zgodność z oryginałem kopia PWZ,
  • uwierzytelniona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu wywiad i badanie fizykalne lub ukończenie kursu w trakcie trwania szkolenia.

 * Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Specjalizacja-w-dz.-piel.-psychiatrycznego.pdf
pdf, 6 MB