Komunikat KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w sprawie obowiązku dokonania sprawozdawczości statystycznej.

Data publikacji: 01.02.2024

Sprawozdawczość statystyczna w roku 2024
z zakresu "zdrowie i ochrona zdrowia” za rok 2023

Sznowni Państwo,

przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym, który dotyczy przekazania sprawozdań niefinansowych o symbolu "MZ” przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Sprawozdania należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ I) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Centrum e-Zdrowia w Warszawie.

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodów medycznych niezależnie od kodu rodzaju praktyki jaki jest wpisany w księdze rejestrowej.
Księgi rejestrowe (RPWDL): https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Jeśli lekarz / lekarz dentysta / pielęgniarka / położna / fizjoterapeuta prowadzi działalność w ramach podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej ma obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań z obydwu typów działalności.
Podstawą do zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego może być wyłącznie odpowiedni wpis w księdze rejestrowej z informacją o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności. Zmiany zapisów w księgach rejestrowych: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ zakładka "kontakt".

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 poz. 773) art. 30 ust. 1 pkt 3, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. 2022 poz. 2453) w części "zdrowie i ochrona zdrowia".

Przekazywane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikowalność danych jednostkowych.