Zamówienia publiczneTreść powiadomienia w załączniku poniżej.

czytaj więcej

Korekta ogłoszenia dodana w dniu 05.12.2018r. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/staż

22.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/staż w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek,realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/kierownik

22.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/BYD/PO/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/BYD/OLiWR2/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/BYD/OLiWR2/5.4/kierownik w sprawie wyłonienia kierownika kursu do przeprowadzenia kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept część 2” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/wykładowca w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/staż

24.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/BYD/SP/5.4/staż w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych "Wykonanie badania spirometrycznego” dla pielęgniarek, realizowanych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

czytaj więcej