Kalendarium VII Kadencji (2015 - 2019)

KALENDARIUM  PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY od 15 grudnia 2016r. do 28 maja  2018r.

15-12-2016

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii, Chirurgii Onkologicznej
i Chemioterapii w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dra L. Błażka w Inowrocławiu – Przewodnicząca Komisji Konkursowej – K. Florek.

16-12-2016

K. Florek uczestniczyła w spotkaniu świątecznym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im.
dra J. Biziela w Bydgoszczy i w OIPiP w Toruniu.

27-12-2016

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego „Wywiad
i badanie fizykalne” pielęgniarek i położnych edycja ???. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

29-12-2017

Posiedzenie Komisji ds. POZ-tów – Przewodnicząca W. Kujawa.

3-01-2017

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy - Przewodnicząca Komisji Konkursowej – K. Florek.

5-01-2017

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP z  Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.
dra J. Biziela Panią W. Korzycką-Wilińską i konsultantem wojewódzkim ds. pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych Panią G. Śmiarowską.

10-01-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca
U. Myszkowska.

12-01-2017

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca
B. Hirt-Nowak.

13-01-2017

K. Florek uczestniczyła w II etapie konkursu na Pielęgniarkę Roku 2016.

16-01-2017

Bydgoska Akademia Położnych.

Posiedzenie Komisji Położnych – Przewodnicząca W. Stefaniak-Gromadka.

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu.

17-01-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca B. Szablewska.

18-01-2017

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

24-01-2017

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca M. Kram.

25-01-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca A. Piątek.

26-01-2017

K. Florek uczestniczyła w spotkaniu Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia
w Warszawie.

27-01-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – Przewodniczący W. Ciechanowski.

K. Florek uczestniczyła w Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska w Warszawie.

30-01-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – kontrola działalności Skarbnika J. Słysza – Przewodnicząca W. Jagodzińska.

Spotkanie z przewodniczącymi komisji problemowych – Przewodnicząca K. Florek, Wiceprzewodnicząca M. Banaszkiewicz.

2-02-2017

Spotkanie Pani K. Florek ze Starostą Żnińskim Panem Z. Jaszczukiem w sprawie prognozy zamknięcia pionu położniczo -ginekologicznego w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie.

3-02-2017

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Pediatrii, Alergologii
i Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy - Przewodnicząca Komisji Konkursowej – K. Florek.

6-02-2017

Spotkanie Kadry Zarządzającej placówkami POZ z Panią W. Kujawą i Konsultantem wojewódzkim Panią A. Siwek.

7-02-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca
U. Myszkowska.

15-02-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca B. Szablewska.

Posiedzenie Komisji ds. Skarg i Wniosków – Przewodnicząca V. Dobrowolska.

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Bydgoszczy.

K. Florek uczestniczyła w Radzie Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

20-02-2017

Bydgoska Akademia Położnych.

Posiedzenie Komisji Położnych – Przewodnicząca W. Stefaniak-Gromadka.

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu.

21-02-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca W. Jagodzińska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca M. Kram.

K. Florek uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowym Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Pani A. Szczypiorskiej z personelem „Nowego Szpitala” w Szubinie.

28-02-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca A. Piątek.

2-03-2017

K. Florek spotkała się z Panem Posłem na Sejm RP K. Brejzą w Inowrocławiu w sprawie prognozy zamknięcia pionu położniczo - ginekologicznego w Pałuckim Centrum Zdrowia
w Żninie.

3-4.03.2017

K. Florek wzięła udział w Kontroli Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i położnych, działającego przy OIPiP w Gdańsku.

6-03-2017

K. Florek spotkała się z Panem Senatorem RP Andrzejem Kobiakiem  w sprawie prognozy zamknięcia pionu położniczo -ginekologicznego w Pałuckim Centrum Zdrowia
w Żninie.

7-03-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca
U. Myszkowska.

8-03-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca B. Szablewska.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

9-03-2017

Spotkanie z cyklu edukacyjnego (wykładowo-warsztatowego) dla pielęgniarek i położnych

pt.: „Wsparcie w sytuacji straty dziecka – poronienia i porody przedwczesne”.

13-03-2017

K. Florek uczestniczyła w Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.

15-16.03.2017

K. Florek uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

16-03-2017

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca
B. Hirt-Nowak.

21-03-2017

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca M. Kram.

22-03-2017

XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy OIPiP w Bydgoszczy.

23-03-2017

K. Florek uczestniczyła w Konferencji Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej „Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych – uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki” i w Gali Konkursu na Pielęgniarkę Roku 2016 w Warszawie.

27-03-2017

K. Florek uczestniczyła w „Debacie poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa
i położnictwa w Polsce” w Warszawie.

Bydgoska Akademia Położnych.

Posiedzenie Komisji Położnych – Przewodnicząca W. Stefaniak – Gromadka.

3-04-2017

Bydgoska Akademia Położnych.

Posiedzenie Komisji Położnych – Przewodnicząca W. Stefaniak-Gromadka.

Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu.

4-04-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca
U. Myszkowska.

6-04-2017

K. Florek uczestniczyła w Konferencji, która zainaugurowała projekt „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy radę!” w Toruniu.

7-04-2017

K. Florek uczestniczyła w promocji doktorskiej na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

11-04-2017

K. Florek uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

19-04-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca B. Szablewska.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

25-03-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca W. Jagodzińska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca M. Kram.

26-03-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca A. Piątek.

03-04-2017

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne z cyklu „Bydgoskie Spotkania Położnych”;

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka;

Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego - Przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka;

04-04-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca Urszula Myszkowska;

06-04-2017

Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek uczestniczyła w Konferencji Prasowej pt.: „Wychodzę ze szpitala i co dalej?” w Hotelu Mercure w Toruniu;

07-04-2017

Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek uczestniczyła w Promocji Doktorskiej na Collegium Medicum UMK;

12-04-2017

Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

12-04-2017

Przewodnicząca ORPiP i Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i położnych Jzabela Brusikowska – Maguda uczestniczyły w szkoleniu z zakresu Systemu Monitorowania Kształcenia w OIPiP w Gdańsku;

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin na zakończenie kursu z Resuscytacji krążeniowo – oddechowej noworodka;

13-04-2017

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
i Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Komisji Konkursowych – Aleksandra Popow;

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin na zakończenie kursu Resuscytacji krążeniowo – oddechowej;

19-04-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska;

Posiedzenie ORPiP w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek;

24-04-2017

Przewodnicząca ORPiP Katarzyna Florek wzięła udział w Kontroli Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, działającego przy OIPiP w Płocku;

25-04-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska;

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – Przewodnicząca Mirosława Uczyńska;

26-04-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek;

Przewodnicząca ORPiP wraz z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandrą Szczypiorską uczestniczyła w szkoleniu dla pielęgniarek w Szpitalu Tucholskim;

27-04-2017

OIPiP w Bydgoszczy gościła delegację studentek pielęgniarstwa z Belgii;

Spotkanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z zastępcami;

08-05-2017

W bydgoskiej Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej;

09-05-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca Urszula Myszkowska;

10-05-2017

Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy;

11-05-2017

W Hotelu Pałac w Myślęcinku odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej;

12-05-2017

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej w OIPiP w Toruniu;

15-05-2017

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków - Przewodnicząca Violetta Dobrowolska;

17-05-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska;

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek;

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa ratunkowego – Przewodniczący Waldemar Ciechanowski;

W Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy odbyło się szkolenie pt.: „Opieka nad pacjentem leżącym w domu. Leczenie ran i żywienie specjalistyczne.” Przygotowane we współpracy
z firmą Convatec;

19-05-2017

Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Kujawsko – Pomorskiej Rady  Dialogu Społecznego;

22-05-2017

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy uczestniczyła w posiedzeniu Kujawsko – Pomorskiej Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;

23-05-2017

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek i Położnych na temat: „Mięśnie dna miednicy – jak je prawidłowo ćwiczyć w czasie ciąży i po porodzie. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem napięcia mięśniowego.”.

Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczący Jerzy Woźniak;

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram;

26-05-2017

W restauracji „Telimena” odbyła się na V Jubileusza Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
z cyklu: „Bydgoskie Spotkania Położnych” pt.: „Opieka nad kobietą i jej rodziną w praktyce współczesnej położnej”;

29-05-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia – Przewodnicząca Wiesława Kujawa.

31-05-2017

Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i Zakładami Pracy Chronionej – Przewodnicząca Iwona Jorka.

02-06-2017

Przedstawiciele biura Izby wraz z Przewodniczącą brali udział w szkoleniu organizowanym przez NRPiP w Warszawie;

05-06-2017

Katarzyna Florek spotkała się z Panią Grażyną Odrowąż – Sypniewską – Prorektorem ds. Collegium Medicum w sprawie przyspieszenia procedury wydawania dyplomów absolwentom CM UMK w celu zwiększenia możliwości znalezienia pracy;

06-06-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska;

07-06-2017

W siedzibie Izby odbyły się spotkania przedstawicieli ORPiP w Bydgoszczy z  kadrą zarządzającą szpitalami, z konsultantami, pełnomocnikami i kierownikami kursów;

14-06-2017

Posiedzenie Komisji Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek;

22-06-2017

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, odbywającej się w Toruniu.

23/24-06-2017

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego wraz z Komisją ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego uczestniczyły w szkoleniu w Rybakówce pt.: „Zespoły bólowe kręgosłupa
u pielęgniarek i położnych – profilaktyka i samoleczenie; Agresywny pacjent i wypalenie zawodowe – jak sobie poradzić ze stresem”;

26-06-2017

Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w XX-leciu OZZPiP w Warszawie;

27-06-2017

W Restauracji „Telimena” odbyło się I spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych
z przedstawicielami ORPiP w Bydgoszczy;

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram;

28-06-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska;

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska;

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – przewodnicząca Katarzyna Florek.

Przewodnicząca ORPiP spotkała się z dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych – panem Michałem Rościszewskim z okazji XXXV-lecia Samorządu Radców Prawnych w Bydgoszczy;

29-06-2017

Pierwsze posiedzenie nowoutworzonej Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego;

Przewodnicząca uczestniczyła w podsumowaniu Plebiscytu „Złoty Stetoskop” Expressu Bydgoskiego w Ratuszu Miasta Bydgoszcz;

17-07-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska;

26-07-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska;

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Bydgoszczy – wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz;

09-08-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska;

16-08-2017

Katarzyna Florek spotkała się z przedstawicielami Międzyzakładowej Komisji „Sierpień ‘80”
w sprawie sytuacji pielęgniarek ze Szpitala w Mogilnie;

23-08-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska;

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Bydgoszczy – przewodnicząca Katarzyna Florek;

05-09-2017

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram;

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska;

08-09-2017

Przewodnicząca ORPiP wzięła udział w Konferencji pt.: „Pacjent z NTM – leczenie, pielęgnacja i opieka – najnowsze standardy” w Bydgoszczy;

12/13/14-09-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek wzięła udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, która miała miejsce w Suwałkach;

15-09-2017

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP z Dyrektorem NFZ Panią Elżbietą Kasprowicz.

18-09-2017

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

19-09-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa ratunkowego – przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

20-09-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz.

Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i Zakładami Pracy Chronionej – przewodnicząca Iwona Jorka.

21-09-2017

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie na temat: „Korzyści wynikających ze stosowania systemu podwójnie zamkniętego w kontekście redukcji zakażeń krzyżowych”.

22-09-2017

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

26-09-2017

Na terenie siedziby OIPiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Komisji Opieki Długoterminowej z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia na temat: „Kontraktowanie na rok 2017-2022 oraz interpretacja prawna ustaw i rozporządzeń”.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka.

27-09-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

2-10-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

3-10-2017

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska.

5-10-2017

Spotkanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Aleksandry Szczypiorskiej i jej zastępców.

12-10-2017

Konkurs na Oddziałową Oddziału Chorób Wątroby w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-zakaźnym – przewodnicząca Janina Schabowska.

16-10-2017

Spotkanie zarządu Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy – przewodnicząca Janina Brzezińska.

17-10-2017

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram.

18-10-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz.

Spotkanie z Pełnomocnikami – sekretarz Iwona Jorka.

23-10-2017

Wizytacja Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Naczelną Komisję Rewizyjną – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

24-10-2017

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

25-10-2017

Prelekcja na temat HIV/AIDS przygotowana przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

26-10-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego – przewodnicząca Alicja Mikołajewska.

Pracownicy biura OIPiP w Bydgoszczy brali udział w II Konferencji Szkoleniowej z zakresu funkcjonowania systemu SMK w Warszawie.

27-10-2017

Spotkanie z cyklu Bydgoska Akademia Położnych pt.: „Rola i zadania położnej w propagowaniu karmienia piersią i w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych w dworku ”Gerwazy”
w Bydgoszczy.

3-11-2017

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

7-11-2017

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – wiceprzewodnicząca Ewa Szynkiewicz.

8-11-2017

Szkolenie zorganizowane przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania
i Wychowania pt.: „Razem przeciw uzależnieniom” – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

13-11-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących w NIPiP
w Warszawie.

15-11-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych –przewodnicząca Katarzyna Florek.

17-11-2017

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

20-11-2017

Spotkanie z cyklu Bydgoska Akademia Położnych pt.: „Rehabilitacja pozabiegowa pacjentek
w schorzeniach ginekologicznych” w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.

Na terenie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zarządu Koła Emerytowanych Pań Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Janina Brzezińska.

21-11-2017

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych, Grupowych i Specjalistycznych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – przewodnicząca Mirosława Uczyńska.

Posiedzenie Komisji ds. POZ-tów – przewodnicząca Wiesława Kujawa.

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram.

27-11-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek brała udział w uroczystej Gali z okazji 70-lecia Szpitala MSWiA w Operze Nova w Bydgoszczy.

28-11-2017

W Ratuszu odbyła się Komisja Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy, w której brała udział przewodnicząca ORPiP.

29-11-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

30-11-2017

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego – przewodnicząca Alicja Mikołajewska.

4-12-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

5-12-2017

Spotkanie świąteczne emerytowanych pielęgniarek i położnych w restauracji „Telimena”
w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska.

6-12-2017

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Katarzyna Florek.

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

Posiedzenie Komisji Położnych – przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka.

Spotkanie świąteczne delegatów na zjazd, pełnomocników, konsultantów wojewódzkich
i krajowych w restauracji „Telimena” w Bydgoszczy.

7-12-2017

Spotkanie świąteczne pielęgniarek epidemiologicznych.

13/14-12-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie.

14-12-2017

Uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza
w Bydgoszczy.

20-12-2017

Spotkanie wigilijne w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

21-12-2017

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Radzie Społecznej 10 WSK z Polikliniką
w Bydgoszczy.

Spotkanie wigilijne w Szpitalu Uniwersytecki nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy.

29-12-2017

Spotkanie zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Szczypiorska.

9-01-2018

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska.

17-01-2018

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Katarzyna Florek.

18-01-2018

Spotkanie przewodniczącej z naczelną pielęgniarką SP ZOZ w Mogilnie i Strzelnie panią Wiesławą Piwowarską.

Spotkanie zarządu Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy – przewodnicząca Janina Brzezińska.

23-01-2018

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram.

26-01-2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

30-01-2018

Posiedzenie Komisji ds. POZ-tów – przewodnicząca Wiesława Kujawa.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego – przewodnicząca Alicja Mikołajewska.

1-02-2018

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Radzie Społecznej 10 WSK z Polikliniką

w Bydgoszczy.

Spotkanie z cyklu Bydgoska Akademia Położnych pt.: „Wspomaganie matek w osiągnięciu sukcesu w karmieniu piersią”.

5-02-2018

Warsztaty z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego (kardiowersja i stymulacja) zorganizowane w siedzibie OIPiP przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

7-02-2018

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

8-02-2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Paliatywnej z gościem dr Mariolą Rybka – przewodnicząca Bogusława Hirt – Nowak.

 

9-02-2018

Przewodnicząca Katarzyna Florek spotkała się z pielęgniarkami i położnymi w SP ZOZ
w Mogilnie.

13-02-2018

Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – przewodnicząca Urszula Myszkowska.

14-02-2018

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Katarzyna Florek.

20-02-2018

Spotkanie z cyklu Bydgoska Akademia Położnych pt.: „Edukacja zdrowotna w zakresie przygotowania pacjentki i rodziny do sprawowania samoopieki”.

Spotkanie zespołu redakcyjnego Biuletynu Pielęgniarek i Położnych – redaktor naczelna Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram.

21-02-2018

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych, Grupowych i Specjalistycznych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – przewodnicząca Mirosława Uczyńska.

23-02-2018

Przewodnicząca Katarzyna Florek wraz z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandrą Szczypiorską spotkała się z pielęgniarkami i położnymi w SP ZOZ
w Mogilnie.

26-02-2018

Katarzyna Florek uczestniczyła w uroczystym otwarciu Oddziału Neurochirurgii 10 WSK
z Polikliniką w Bydgoszczy.

27-02-2018

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego – przewodnicząca Alicja Mikołajewska.

1-03-2018

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Radzie Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy.

5-03-2018

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

7-03-2018

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Bezzwrotnych Zapomóg Losowych – przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – przewodnicząca Katarzyna Florek.

Posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i Zakładami Pracy Chronionej – przewodnicząca Iwona Jorka.

8-03-2018

Spotkanie zarządu Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Bydgoszczy – przewodnicząca Janina Brzezińska.

Spotkanie organizacyjne chętnych na wyjazd na beatyfikację Hanny Chrzanowskiej do Krakowa.

9-03-2018

Katarzyna Florek spotkała się z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniewem Ostrowskim.

Przesłuchanie przez zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej p. Anitę Gliszczyńską.

10-11.03.2018

Pracownicy biura OIPiP w Bydgoszczy wraz z Przewodniczącą uczestniczyli w szkoleniu
z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) w WSG w Bydgoszczy.

14-03-2018

W restauracji „Telimena” odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Budżetowy OIPiP w Bydgoszczy.

15-03-2018

Spotkanie z cyklu Bydgoska Akademia Położnych pt.: „Zdrowa kobieta – zdrowa mama”.

20-03-2018

Posiedzenie Komisji Historycznej – przewodnicząca Mirosława Kram.

Katarzyna Florek uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących w Warszawie.

21-03-2018

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego - przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

21-22.03.2018

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie.

27-03-2018

Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu świątecznym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego – przewodnicząca Alicja Mikołajewska.

28-03-2018

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – przewodnicząca Aleksandra Piątek.

Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w otwarciu Centrum Symulacji Medycznych w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

 

 

 

 

*****
KALENDARIUM  PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY od 17 sierpnia 2016 r. do 15 grudnia  2016 r.

 

15.12.2016r.

W Szpitalu MSW i A odbyło się posiedzenie Rady  Społecznej, w którym uczestniczyła Wieława Stefaniak-Gromadka

13.12.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VIII. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W Centrum Onkologii  odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w  którym uczestniczyła Wiesława Stefaniak-Gromadka.

12.12.2016r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IX – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

09.12.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek jako członek Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia przy NRPiP w Warszawie kontrolowała organizatora kształcenia w Koninie.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”.

08.12.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

7-8.12.2016 r.

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

07.12.16r.

W Szpitalu MSW i A odbyła się uroczystość otwarcia „Bydgoskiego  Dziennego  Domu Opieki Medycznej" i bloku operacyjnego- uczestniczyła w niej  Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz.

W siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie odbyła się debata nt: „Skoordynowanego systemu opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu- szanse i zagrożenia”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Położnych Wiesława Stefaniak-Gromadka .

 

06.12.2016 r.

Konwent Przewodniczących w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

05.12.2016 r.

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w 10 WSK z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VI. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

02.12.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego

z Funduszy Europejskich.

01.12.2016 r.

Szkolenie w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
z udziałem Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek i specjalisty ds. szkoleń Izabeli Brusikowskiej – Maguda.

30.11.2016 r. 

Spotkanie Pełnomocników ORPiP.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych.

29.11.2016 r.

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek ze Starostą Powiatu Świeckiego
w sprawie trudnej sytuacji pielęgniarek i położnych w „Nowym Szpitalu” w Świeciu.

  W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne zorganizowane przy współudziale firmy Pelargos nt: „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem paliatywnym”.

24.11.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

23.11.2016 r.

Na zaproszenie Komisji ds. Położnych odbyło się  w siedzibie OIPiP spotkanie kadry kierowniczej pionu położniczo – ginekologicznego.

Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczący Jerzy Woźniak.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VII – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

22.11.2016 r.

Odbyła się konferencja nt: „Prawo a Medycyna” pod patronatem

Honorowym NRPIP w Warszawie zorganizowana przy współpracy trzech Okręgowych

Izb Pielęgniarek i Położnych województwa kujawsko-pomorskiego: Włocławka, Torunia

i Bydgoszczy.

19.11.2016 r.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej

z pielęgniarkami zatrudnionymi w NZOZ Medicus w Nakle nad Notecią.

18.11.2016 r.

Konkurs w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowych Katarzyna Florek. 

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
oraz Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

17.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji Kształcenia – Przewodnicząca Urszula Myszkowska.

Konkurs w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowych Katarzyna Florek. 

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

16.11.2016 r.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja V. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

15.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

14.11.2016 r.

Przewodnicząca uczestniczyła w Kujawsko – Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego
w Toruniu.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka.

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VII. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

10.11.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Dializoterapia” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

09.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Wojskowego Szpitala Polowego. 

08.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt – Nowak.

07.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – Przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

04.11.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Leczenie ran” dla pielęgniarek.

28.10.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VII – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja IV - organizator OIPiP
w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa” dla pielęgniarek i położnych.

27.10.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja III. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

26.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VI – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

25.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistycznego w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VI. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

24.10.2016 r. 

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Kujawsko – Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja V – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

21.10.2016 r.

Odbyła się konferencja pt: „Ochrona danych osobowych”. zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

20.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja II. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

19.10.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących
w Warszawie.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

17.10.2016 r. 

Spotkanie pielęgniarek POZ – przewodnicząca Wiesława Kujawa.

14.10.2016 r.

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – Przewodnicząca Mirosława Uczyńska.

12.10.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela.

11.10.2016 r.

Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Aleksandry Popow
z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami i Przełożonymi Pielęgniarkami.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

10.10.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. POZ-tów – Przewodnicząca Wiesława Kujawa.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

07.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja V – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

05.10.2016 r.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

04.10.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt - Nowak.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

03.10.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja V. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

01.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych.

30.09.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek. 

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Jubileuszu 30-lecia Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

29.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w debacie medycznej nt.: „Podstawowa opieka zdrowotna – plusy i minusy obecnego systemu i nowy plan terapeutyczny Ministra Zdrowia” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak - Gromadka.

28.09.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

27.09.2016 r.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

24.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

23.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

21.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu.

20.09.2016 r.

25-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Operze Nova w Bydgoszczy.

17.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP
w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

16.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja III. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

15.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

13.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej Kamilla Gólcz, Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły   w obchodach XXV - lecia Samorządu Pielęgniarek
i Położnych w Hotelu Airport Okęcie Warszawa.

12.09.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja I. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

10.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Dializoterapia” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. 

09.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek przewodniczyła komisji konkursowej na pielęgniarkę/położną oddziałową Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja II – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

08.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

07.09.2016 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

01.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs w zakresie „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” dla pielęgniarek i położnych.

29.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Urzędzie Wojewódzkim w mianowaniu Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego.

25.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy 

17.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

 

KALENDARIUM  PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY od 1 kwietnia 2016 r. do 14 lipca 2016 r.

14.07.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia NRPiP w Warszawie.

12.07.2016r.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

05.07.2016r.

Sekretarz Iwona Jorka uczestniczyła w szkoleniu dla pielęgniarek i położnych pt. „Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu.”

27.06.2016r.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

22.06.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

21.06.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

16.06.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w uroczystym otwarciu Polikliniki w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

15.06.2016r.

Odbyło się posiedzenie ORPiP.

Przewodnicząca Katarzyna Florek i Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NRPiP Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom plebiscytu Złote Stetoskopy 2016 „Expressu Bydgoskiego” w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

13-14.06.2016r.

Odbyły się II posiedzenia Komisji Konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych oraz Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, którym przewodniczyła Pani Przewodnicząca Katarzyna Florek.

W Wielospecjalistycznym Ośrodku Zdrowia „Gryf-Med” w Bydgoszczy rozpoczęto kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek organizowanym przez Ośrodek Kształcenia OIPiP w Bydgoszczy.

11.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek oraz Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz brały udział w XI Zjeździe Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, który odbył się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lubostroniu.

10.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowym pielęgniarek epidemiologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Konferencyjnym

w Rybakówce.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.

09.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

08.06.2016r.

Na zaproszenie Pani Przewodniczącej Katarzyny Florek odbyło się spotkanie z pełnomocnymi przedstawicielami

ORPiP.

Na zaproszenie Pani Wiceprzewodniczącej Marioli Banaszkiewicz odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi komisji problemowych działających przy ORPiP.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.

07.06.2016r.

Pani Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie Pani Magdaleny Daszkiewicz Dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w celu przedstawienia warunków płacowych pielęgniarek i położnych, które stopniowo prowadzą do zmniejszania stanu zatrudnienia.

06.06.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

01.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

31.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu, które zapoczątkowało kampanię na temat "Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców regionu”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

30.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w wydarzeniu pt: „Debata na trzy głosy” organizowanym przez Telewizję Polską w sprawie próby odebrania niezależności Pielęgniarkom i Położnym z Podstawowej Opieki Zdrowotnej! Spotkanie zorganizowano w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie endoskopii dla pielęgniarek.

24.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej.

21.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w finale X Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy życie” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 22. Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz OIPiP w Bydgoszczy.

20.05.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

19.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt: „Bydgoskie Spotkania Położnych” zorganizowanej z okazji Krajowego Dnia Położnych w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego w Hotelu City w Bydgoszczy.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

18.05.2016r.

Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

17.05.2016r.

W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie szkoleniowo--edukacyjne dla pielęgniarek i położnych zorganizowane przez Komisję ds. Położnych i firmę Pelargos nt:„Pierwsza pomoc dla noworodków i niemowląt” oraz „Poród w pozycjach wertykalnych”.

16.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach jubileuszu 130 - Lecia Szpitala oraz 110 – Lecia Szpitala w Smukale w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii.

14.05.2016r.

Odbyła się Impreza Plenerowa dla mieszkańców na wyspie Młyńskiej pod hasłem: „Pielęgniarka i Położna w życiu każdego z Nas” razem z Expressem Bydgoskim w czasie której odbył się:

- IV Bieg poz drowie z pielęgniarką i położną

- III Spacer z Nordic Walking z Pielęgniarką i Położną oraz wyścigi smoczych łodzi.

11.05.2016r.

Posiedzenie Prezydium ORPiP.

Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

– Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Przewodnicząca Katarzyna Florek oraz Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyły w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Krajowego Dnia Położnych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

09.05.2016r.

Spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej z przedstawicielami NFZ Oddział w Bydgoszczy z Panią Danutą Taflińską i Iwoną Kołodziej.

08.05.2016r.

Uroczysta Msza Święta w katedrze Bydgoskiej z Okazji Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

06.05.2016r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

05.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Kongresie POZ zorganizowanym przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych w Sopocie.

04.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, przewodnicząca ORPiP we Włocławku Małgorzata Zawirowska oraz przewodniczący ORPiP w Tomasz Krzysztyniak zostali zaproszeni na spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem i z Dyrektorem Wydziału Zdrowia Magdaleną Daszkiewicz celem przedstawienia sytuacji kadrowej wśród pielęgniarek i położnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

03.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na Starym Rynku w Bydgoszczy.

29-30.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Jakość wykładnikiem opieki pielęgniarskiej” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowanej przez Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Bydgoszczy i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. 27-04-2016 r.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

15.04.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

14.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, Sekretarz Iwona Jorka oraz Skarbnik Jan Słysz uczestniczyli w szkoleniu w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej.

13.04.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.

12.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek i St. specjalista ds. rejestru Lidia Pietkun uczestniczyli w szkoleniu nt. „Europejska Legitymacja Zawodowa” w Ministerstwie Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia zawodowego.

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych rodzinnych.

11.04.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.

08.04.2016r.

W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii dla pielęgniarek zorganizowany przez OIPiP.

07.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

06.04.2016r.

Posiedzenie ORPiP.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych.

04.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek spotkała się z Posłem RP Tomaszem Latosem w celu przekazania stanowiska ORPiP w Bydgoszczy dotyczącego nierówności we wzroście

wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz nowelizowanej ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kontekście pielęgniarek i położnych.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

01.04.2016r.

Spotkanie merytoryczne Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa Rodzinnego Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

*****

30.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie edukacyjne Progressive Mobility w praktyce pielęgniarskiej.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

24.03.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

21.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

17.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Komisję ds. Położnych i firmę Pelargos – nt: „Emocje rodziców a karmienie piersią”
„ Masaż Shantala jako technika wspierająca naturalny rozwój motoryczny i psychofizyczny od pierwszych dni życia”.

16.03.2016r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie komisji ds. Położnych –Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka
XXXII Zjazd Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w Restauracji Telimena

12.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla członków sądu z udziałem prawnika NIPiP w Warszawie.

11.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

04.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

02.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania nt. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – prowadzi Pani dr Anna Długosz.

24.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek spotkała się z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami, Przełożonymi, Koordynującymi oraz z Konsultantami Wojewódzkimi i Pełnomocnikami ORPiP w Bydgoszczy.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

23.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej siedziby Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
Pani Anna Smolińska uczestniczyła w spotkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.
Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt-Nowak.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Pan Tomasz Adamczyk uczestniczył w spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkania było sporządzenie propozycji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w dziedzinie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i chorób psychicznych.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

18.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w IV seminarium dotyczącym wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej pt. „Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

15.02.2016r.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – Przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

13.02.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

11.02.2016r.
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia zawodowego – Przewodnicząca Urszula Myszkowska.

10.02.2016r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.
Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
Przewodnicząca Katarzyna Florek i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Wiesława Kujawa uczestniczyły w spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

08.02.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Leczenie ran dla pielęgniarek.

05.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w pracach Komisji Konkursowej drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2015.
W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek.

04.02.2016r.
Pierwsze posiedzenie Komisji POZ-tów – Przewodnicząca Wiesława Kujawa

27.01.2016r.
Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca Violetta Dobrowolska.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

25.01.2016r.
Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczący Jerzy Woźniak.

21.01.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Leczenie ran dla pielęgniarek.

18.20.01.2016r.
Odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięli delegaci : Przewodnicząca Katarzyna Florek, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Kamilla Gólcz, Jolanta Dejewska, Wiesława Stefaniak-Gromadka, Jerzy Woźniak, Marcin Nawrocki, Jan Słysz oraz jako gość Przewodnicząca ORPiP V i VI Kadencji Pani Ewa Kowalska.

13-01-2016r.
Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy VII kadencji.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.