Kalendarium VI kadencji (2011 - 2015)

2015

18-12-2015r.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym wręczeniu dyplomów absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

16-12-2015
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

15-12-2015r.
Odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

10-12-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

08-12-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej w Szpitala MSW w Bydgoszczy.

03-12-20155.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

02-12-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

25-26-11.2015r.
Odbył się XXXI Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bydgoszczy

13-11-2015r.
Uroczyste spotkanie ORPiP i Komisji Problemowych w sali konferencyjnej restauracji Telimena.

10-11-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy

04-11-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

30-10-2015
Posiedzenie Zespołu ds. indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych.

29-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca uczestniczyła w uroczystości z okazji 35-lecia Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

23-10-2015r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

22-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Oddziału Pediatrii i Bloku Operacyjnego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
w Szubinie.

21-10-2015r.
W Sali konferencyjnej restauracji Telimena w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej nt. „Odpowiedzialność Prawna Pielęgniarek i Położnych w Praktyce”.

16-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca uczestniczyła w II Kongresie pt. „Zdrowie w Twoich Rękach”, pod patronatem Pani Elżbiety Rusielewicz Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego. W czasie Kongresu odbyła się promocja nowo wydanego Poradnika pt. „SOS dla Amazonek”.

15-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 30-lecia powstania 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

14-10-2015r.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt-Nowak.
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

09-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w Konferencji z okazji XV-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Collegioum Medicum Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

08-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w obchodach 160-lecia istnienia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

07-10-2015r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.

06-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

05-10-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Oddziału Geriatrii SP Wielospecjalistycznego ZOZ MSW w Bydgoszczy.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

30-09-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

23-09-2015r.
Odbyły się posiedzenia:
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych
Komisja Skarg i Wniosków

18-09-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu z ministrem zdrowia
prof. Marianem Zembalą w ramach cyklu spotkań „Polaków Zdrowia Portret Własny” przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes do Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

11-12-09-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu pielęgniarek epidemiologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w Rybakówce, Sokole Kuźnica.

09-09-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska oraz Koordynator ds. Szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w XII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Opera Nova w Bydgoszczy.

07-09-2015r.
W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się konferencja prasowa dotycząca bardzo złej sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce jak również w naszym województwie.

27-08-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska została zaproszona na spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim

19-08-2015r.
Odbyły się posiedzenia:
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra.

12-08-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w obchodach Święta Wojska Polskiego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

03-08-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. omówienia problemów pielęgniarek i położnych naszego województwa.

30-07-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra Monarska.

22-07-2015r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP.

17-07-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Konferencji Informacyjno – Szkoleniowej pn. „podwyżki wynagrodzeń, oczekiwane postawy i kierunki zmian, czyli dokąd zmierzamy?”, która odbyła się w Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

29-06-2015r.
Odbyło się spotkanie edukacyjne Pelargos nt. Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia noworodków i niemowląt. Standardy postępowania. Powrót do aktywności kobiet po porodzie (m.in. profilaktyka związana z zaburzeniami w obrębie dnia miednicy – pokaz/nauka ćwiczeń).

24-06-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
Posiedzenie Komisji ds. Kształceni i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca Katarzyna Florek.

17-06-2015r.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu  – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologii Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu  – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu  – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

10-06-2015r.
Odbyły się posiedzenia:
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Helena Głowacka,
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra Monarska.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

09-06-2015r.
Spotkanie szkoleniowo-edukacyjne nt. Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami. Szkolenie w zakresie higieny i dezynfekcji oraz przedstawienie oferty produktów firmy Les-Higiena zorganizowane przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania przy OIPiP w Bydgoszczy.

08-06-2015r.
Spotkanie Przewodniczących OIPiP z Bydgoszczy, Włocławka i Toruniu z Panią Poseł Grażyną Ciemniak.

02-06-2015r.
Konferencja pt. Odpowiedzialność Prawna Pielęgniarek i Położnych w Praktyce w Restauracji Telimena w Bydgoszczy dla kadry kierowniczej

29-05-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

27-05-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystym wręczeniu nagród laureatom plebiscytu Złote Stetoskopy 2015 „Expressu Bydgoskiego” w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

26-05-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

21-05-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt-Nowak

17-05-2015r.
Imprezy plenerowe dla mieszkańców na Wyspie Młyńskiej:
III Bieg po zdrowie z pielęgniarką i położną,
II spacer z Nordic Walking

15-05-2015r.
Uroczyste obchody Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy.
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Bydgoskie spotkania położnych”

14-05-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

13-05-2015r.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Pediatrycznych w Telimenie

12-05-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra Monarska.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Helena Głowacka
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

08-05-2015r.
Msza św. w intencji Pielęgniarek i Położnych w Katedrze Diecezji Bydgoskiej pw. Św. Marcina i Mikołaja

29-04-2015r.
Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego Pani mgr Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami rodzinnymi.

24-04-2015r.
Konferencja z okazji 5-lecia działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nt. Współczesne Koncepcje Kształcenia Podyplomowego – Zmiany i Perspektywy – Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego Katarzyna Florek

15-04-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra Monarska.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Helena Głowacka
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.
Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

10-04-2015r.
Wiceprzewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

08-04-2015r.
Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego Pani mgr Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami rodzinnymi.

31-03-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

18-03-2015r.
XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Sali Konferencyjnej Restauracji „Telimena” w Bydgoszczy.
Posiedzenie Prezydium ORPiP.

11-03-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

05-03-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dot. sytuacji związanej z wprowadzeniem programu szybkiej terapii onkologicznej.
Odbyło się spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek siedzibie OIPiP w Bydgoszczy zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

03-03-2015r.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

02-03-2015r.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram

20-02-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Oddziału Chirurgii Ogólnej w „Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o. w Szubinie.

16-02-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

13-02-2015r.
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – Przewodnicząca Katarzyna Florek.

12-02-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w spotkaniu z emerytkami.

11-02-2015r.
Odbyły się posiedzenie:
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych,
Komisji Skarg i Wniosków, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Historycznej, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh.

30-01-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego SP Wielospecjalistycznemu ZOZ MSW w Bydgoszczy.

28-01-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

27-01-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w spotkaniu Pełnomocników ORPiP oraz w spotkaniu z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami i Przełożonymi Pielęgniarkami.

21-01-2015r.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

14-01-2015r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania zapomóg Losowych – Przewodnicząca Aleksandra Monarska.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

12-13-01-2015r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

09-01-2015r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.


2014

05-12-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

04-12-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

03-12-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Naczyniowej
i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

02-12-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

01-12-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Psychiatrii (Oddział Psychiatryczny) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Psychiatrii (Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

28-11-2014r.
Odbył się egzamin na kursie specjalistycznym w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek z OIPiP we Włocławku

27.11.2014r.
Odbył się egzamin na kursie specjalistycznym w zakresie endoskopia dla pielęgniarek - uczestniczyła skarbnik dr n. o zdr. Aleksandra Popow

26.11.2014r.
Uroczyste wręczenie dyplomów pielęgniarkom specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP Ewa Kowalska oraz koordynator ds. kształcenia Katarzyna Florek.

20-11-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Konwentu Przewodniczących ORPiP w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

19-11-2014r.
Odbyło się posiedzenie:
Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i jego Zastępców, Komisji ds. Położnych

14-11-2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek

13-11-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystym otwarciu Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w „Nowym Szpitalu” w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. w Nakle n/Not.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Radzie Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela
w Bydgoszczy.

06-11-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w obchodach 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

03.11.2014r.
rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

28-10-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

Odbył się egzamin na kursie specjalistycznym w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

22-10-2014r.
Odbyło się posiedzenie: Prezydium ORPiP, Komisji Historycznej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Komisji ds. Położnych

20.10.2014r.
odbył się egzamin na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej dla pielęgniarek - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

17.10.2014r.
odbył się egzamin na kursie specjalistycznym w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek z OIPiP we Włocławku - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie szczepienia ochronne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z OIPiP we Włocławku - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

16-10-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowanie działania służb ratowniczych i jednostek oświatowych” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

11.10.2014r.
odbył się egzamin na kursie specjalistycznym w zakresie podstawy dializoterapii dla pielęgniarek - uczestniczyła przewodnicząca Ewa Kowalska

10.10.2014r.
egzamin państwowy w CKPPiP w Warszawie dla specjalizacji kardiologicznej- uczestniczyła kierownik specjalizacji Urszula Myszkowska oraz koordynator ds. kształcenia Katarzyna Florek.

08-10-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska, Koordynator ds. szkoleń Katarzyna Florek, Skarbnik ORPiP Aleksandra Popow oraz Sekretarz ORPiP Beata Czerniak uczestniczyły w Konferencji nt. „Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki i położnej” w Toruniu.

Odbyło się spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek siedzibie OIPiP w Bydgoszczy zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos – nt. „ Problemy odleżyn i nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym”, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

07-10-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.

Przewodnicząca Ewa Kowalska oraz koordynator ds. kształcenia Katarzyna Florek brały udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Kozielcu. Szkolenie prowadziła mgr Magdalena Michalska

25-09-2014r.
- Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim SPZOZ im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy.
-Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystości z okazji 20-lecia Mentora S.A. w hotelu Doubie Tree by Hilton w Warszawie.
-Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania

24-09-2014r.
Odbyły się posiedzenia:
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Komisji ds. Położnych
Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh

23-09-2014r.
Spotkanie Przewodniczącej Ewy Kowalskiej i Wiceprzewodniczącej mgr Wiesławy Stefaniak-Gromadki z Pełnomocnikami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami, Przełożonymi Pielęgniarkami.

18-09-2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej

16-09-2014r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Domu Studenckiego Nr 3 przy Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

11-09-2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących.

02-09-2014r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych

20-08-2014r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP

23-07-2014r.
Odbyło się posiedzenie: Prezydium ORPiP i Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych

30-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w obchodach 100 urodzin Pana płk w st. spoczynku dr n. med. Jerzego Jana Klepackiego pierwszego Szefa Służby Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

24-06-2014r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

17-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

16-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w roli prelegenta w Konferencji nt. „Jakość świadczeń zdrowotnych – zmierzyć i premiować” w Bydgoszczy.

12-06-2014r.
Odbyło się osiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących

Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka, Skarbnik Alekandra Popow, Sekretarz Beata Czerniak, Koordynator ds. szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich w Krakowie.

Odbyło się spotkanie edukacyjno-warsztatowe nt. „Opatrunki nowoczesne w leczeniu ran przewlekłych” prowadzone przez Firmę „Hartman” i OIPiP w Bydgoszczy.

11-06-2014r.
Odbyło się posiedzenie: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh

09-06-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Etyki w NRPiP Warszawie.

06-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystym wręczeniu nagród laureatom plebiscytu „Expressu Bydgoskiego” Złoty Stetoskop 2014 w „Hotelu Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy

03-06-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w festynie z okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

02-05-06-2014r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka, Bogusława Hirt-Nowak, Grażyna Krzemińska, Anna Andruszkiewicz, Tomasz Zawadzki, Bogumiła Zgorzelak – uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu w Brukseli związanym z projektem unijnym Leonardo da Vinci.

30-31-05-2014r.
Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechocinku

27-05-2014r.
Odbył się egzamin kończący kurs specjalistyczny w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – miejsce egzaminu OIPiP w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

22-05-2014r.
Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w sali konferencyjnej OIPiP zorganizowane we współpracy z Komisją ds. Położnych oraz firmą Pelargos nt. „Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt” oraz „Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków i niemowląt”

21-05-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w uroczystości związanej z oddaniem do użytku po modernizacji Apteki Zakładowej 10 WSK z Polikliniką.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego.

16-05-2014r.
Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Krajowego Dnia Położnej w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy.

15 maja 2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Sesji Pielęgniarskiej pt: „ Od teorii do praktyki” zorganizowanej w ramach obchodów 20-lecia istnienia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

14-05-2014r.
Odbyła się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego nt. Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy w której uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

13-05-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

10-05-2014r.
Odbyła się Impreza plenerowa dla mieszkańców na Wyspie Młyńskiej pod hasłem „Pielęgniarka i Położna w Życiu Dziecka”

09-05-2014r.
Odbyło się posiedzenie: Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

W Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku odbyły się uroczyste Obchody Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

08-05-2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej

07-05-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

05-05-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w obchodach Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorganizowanych przez Zarząd Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacji im. F. Eberta Warszawie.

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek w zakresie opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stomią jelitową.

30-04-2014r.
II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

29-04-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Radzie Społecznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Oddziałem Wczesnej Rehabilitacji w Schorzeniach Ortopedyczno-Urazowych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Aleksandra Popow.

28-04-2014r.
II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

25-04-2014r.
II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

24-04-2013
II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Psychiatrii (Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Psychiatrii (Oddział Psychiatryczny) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

23-04-2014r.
II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

II Posiedzenie Komisji Konkursowej na Pielęgniarkę Oddziałową Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

16-04-2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania, Komisji Historycznej

11-04-2014r.
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonania i interpretacji zapisu EKG

09-04-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Komisji ds. Nadzoru na Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh.

07-04-2014r.
Egzamin kończący kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek – miejsce egzaminu sala konferencyjna OIPiP.

04-04-2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w Promocji Doktorskiej w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

08-04-2014r.
Zakończenie kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych w zakresie postępy w pulmonologii - współczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem ze schorzeniami układu oddechowego organizowanego przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

29.03.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,,Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych w Lipnie zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we Włocławku

27.03.2014r.
Odbyło się spotkanie edukacyjne dla położnych i pielęgniarek w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy zorganizowane we współpracy z Komisją ds. Położnych oraz firmą Pelargos nt: „Wprowadzanie pokarmów uzupełniających do diety niemowlęcia”

26.03.2014r
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej

22.03.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,, Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek we Włocławku zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we Włocławku –uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

21.03.2014r.
Odbył się egzamin na Kursie specjalistycznym ,, Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego dla pielęgniarek” w Sanatorium MSW ORION Ciechocinku, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

18-20.03.2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy – Przewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej , w której udział wzięła Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego mgr Wiesława Kujawa.

12.03.2014r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

Odbył się XXIX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

07.03.2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w otwarciu po remoncie i modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.

01.03.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,, Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

28.02.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,, Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego dla pielęgniarek” zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we Włocławku –uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

27.02.2014r.
Odbyło się postępowanie konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów Stacji Dializ, Okulistyki, Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Opieki Paliatywnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. Błażka w Inowrocławiu – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

26.02.2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania..

25.02.2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

24.02.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,,Leczenie ran” dla pielęgniarek – uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska.

21.02.2014r.
Na zaproszenie Stowarzyszenia im. Sue Ryder Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział uroczystym otwarciu Domu Seniora im. Sue Ryder przy ul. Siewnej w Bydgoszczy

20.02.2014r
Rozpoczęcie Kursu kwalifikacyjnego ,,Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek - uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

19.02.2014r.
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych .

17.02.2014r.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,,Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek Uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

12.02.2014r.
Odbyło się posiedzenie ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Komisji Skarg i Wniosków, Komisji ds. Położnych.

11.02.2014r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.
Rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,,Endoskopia” dla pielęgniarek uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

07.02.2014r.
Odbył się egzamin na Kursie specjalistycznym ,, Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we Włocławku

05.02.2014r.
Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej na które zostały zaproszone Naczelne Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego nr 1im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Pani mgr Jadwiga Tomaszewska, dr n. med. Maria Wyrzykowska, mgr Aleksandra Szczypiorska oraz mgr Mirosława Ziółkowska. W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska.

04.02.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mogilnie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

31.01.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów I Wewnętrznego
i Gastroenterologicznego, Położniczego, Dziecięcego – Przewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka.

30.01.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów Urologii i Onkologii Urologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chirurgii Urazowej i Ortopedii – Przewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka.

28.01.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr L. Błażka w Inowrocławiu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów Neurologii i Udarowego – Przewodnicząca Ewa Kowalska, II Wewnętrznego i Endokrynologicznego, I Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, II Chirurgii Ogólnej – Przewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka.

24.01.2014r
Odbyło się rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,, Pielęgnowanie pacjenta w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego dla pielęgniarek” Sanatorium MSW ORION w Ciechocinku zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Bydgoszczy i OIPiP we Włocławku

Odbył się egzamin na kursie specjalistycznym ,,Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych” w Szpitalu Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu

23.01.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów Patologii Noworodka, Neurologii Dziecięcej, Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej – Przewodnicząca mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka.

22.01.2014r.
Odbyło się II Posiedzenie Komisji Konkursowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

21.01.2014r.
Odbyło się spotkanie z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi oraz Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami, Przełożonymi i Koordynującymi, w którym uczestniczyły Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka

20.01.2014r.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi przedstawicielami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyły Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka

17.01.2014r.
II posiedzenie Komisji Konkursowej w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych – Przewodnicząca Ewa Kowalska.

15.01.2014r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych , Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh

14.01.2014r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika w Bydgoszczy

13.01.2014r
Odbyło się rozpoczęcie Kursu specjalistycznego ,,Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych”- uczestniczyła Przewodnicząca Ewa Kowalska

2013

12.12.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystym otwarciu rozbudowanego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy.

11.12.2013r.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sadu Pielęgniarek i Położnych oraz wszystkich Komisji Problemowych.

09.12.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska oraz Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarstwa Pediatrycznego pt: „Interdyscyplinarna opieka w neuropediatrii” ,która odbyła się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

06.12.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

05.12.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy

02.-04.12.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

30.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Uroczystym Wręczeniu Dyplomów Absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

29.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Sekretarz Beata Czerniak uczestniczyły w I Konferencji „Kontrola Zakażeń w województwie kujawsko-pomorskim” pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

28.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w oddaniu do użytku Pracowni Badań Naczyniowych i Interwencyjnych w Klinicznym Zakładzie Radiologii Lekarskiej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

25.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Konferencji pt. „Realizacja Priorytetu II Rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” , która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

20.11.2013r.
Odbyło się posiedzenie : Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych , Komisji ds. Położnych

Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

08.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w uroczystościach z okazji 155 Rocznicy Urodzin dr Jana Biziela Patrona Szpitala oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Miasta w Bydgoszczy w Auli budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy.

07.11.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w obchodach 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

24.10.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej

23.10.2013r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh, Komisji Historycznej.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w warsztatach dla Organizatorów Kształcenia w ramach projektu systemowego- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „ Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”.

22.10.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Konferencji pt: „ Polityka Senioralna w Europie na Przykładzie Doświadczeń Szwajcarii”. Wyzwania Międzyresortowe w Opiece Senioralnej w Polsce zorganizowanej przez Podkomisje ds. zdrowia publicznego , Komisję Zdrowia Sejmu RP oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.

14.10.2013r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym dla pielęgniarek i położnych nt: „ Cukrzyca ciążowa”
„Synbiotyki XXI wieku, Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od pierwszych lat życia”.

10.10.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w uroczystości z okazji 20-tej rocznicy powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy oraz w Zebraniu naukowym „Quo vadis stomio”

07.10.2013r.
Spotkanie pielęgniarek i położnych pracujących w Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wiesławą Kujawą- Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego.

30.09.2013r.
Odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych pracujących w POZ z Wiesławą Kujawą Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego. W programie poruszane były
problemy i sprawy bieżące oraz kompetencje pielęgniarek rodzinnych.

28.09.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji połączonej ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych we Włocławku

26.09.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. Szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w uroczystości z okazji przyznania po raz czwarty Statusu Szpitala Akredytowanego – Certyfikatu Akredytacyjnego Szpitalowi Powiatowemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

25.09.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka spotkały się z Pełnomocnikami ORPiP. Omawiane były bieżące sprawy pielęgniarek i położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

24.09.2013r.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

19.09.2013r.
Odbyło się posiedzenie: Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, ORPiP, Komisji ds. Położnych, Komisji Skarg i Wniosków.

18.09.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystości otwarcia Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

16.09.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. szkoleń Katarzyna Florek brały udział w konferencji realizowanej w ramach projektu systemowego nt. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.09.2013r.
W restauracji „Telimena” w Bydgoszczy odbyła się konferencja zorganizowana przez OIPiP nt: „ Mam Prawo… odpowiedzialność pielęgniarki i położnej eliminacja zagrożeń i podstawowe zasady postępowania”, w trakcie której wręczono odznaczenie honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznane przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza Paniom: dr n.med. Annie Andruszkiewicz, mgr Halinie Idczak i dr n. med. Mirosławie Felsmann.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

10.09.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych.

05.09.2013r.
W siedzibie OIPiP odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Neurologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, któremu przewodniczyła Wiesława Stefaniak-Gromadka.

04.09.2013r.
Odbyły się posiedzenia Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCh oraz Komisji Historycznej.

21.08.2013r.
Odbyło się posiedzenie: Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych oraz Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

24.07.2013r.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

10.07.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

03.07.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH.

02.07.2013r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych

28.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.Odbyło się posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej.

27.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Koordynator ds. Szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w konferencji Flanders’ Care poświęconej opiece społecznej we Flandrii, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy z okazji Dnia Flandrii i wizyty w Polsce Pana Jo Vandeurzen, Flamandzkiego Ministra Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny

26.06.2013r.
Odbyło się posiedzenie: Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Prezydium ORPiP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH

25.06.2013r
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

20.06.2013r
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. szkoleń Katarzyna Florek uczestniczyły w Konferencji Pielęgniarek Epidemiologicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Rybakówce.

19.06.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego .

18-19.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu NRPiP w Warszawie.

14.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Konferencji nt. „Narzędzia i techniki pracy nad chorym niepełnosprawnym ruchowo” , która odbyła się w Hotelu City w Bydgoszczy

08.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska oraz Anna Burak Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyły w finale I ogólnopolskiego konkursu „Działam bezpiecznie” w Gimnazjum Nr 24

07.06.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział w uroczystości w odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci pielęgniarki – Aliny Pienkowskiej w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

28.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w uroczystości wręczenie nagród laureatom plebiscytu „Expressu Bydgoskiego” Złoty Stetoskop 2013, która odbyła się w „Hotelu Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy.

25.05.2013r.
Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Anna Burak Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyły w finale VII ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy Życie” adresowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

22.05.2013r.
Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w sali konferencyjnej OIPiP zorganizowane we współpracy z Komisją ds. Położnych oraz firmą Pelargos nt: „Rany i odparzenia – pielęgnacja i leczenie (noworodek, niemowlę)” oraz „ Kolka u niemowląt”.

21.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce Parku Aktywnej Rehabilitacji Sportu w Centrum Onkologii.

17.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w Komisji Konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

16.05.2013r.
Przewodniczącej Ewa Kowalska uczestniczyła w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego w Kujawsko-Pomorskiego Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy .

14.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział w obchodach Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w NZOZ „Nowy Szpital” w Nakle.

11.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w Imprezie Plenerowej na Wyspie Młyńskiej pt: „ Pielęgniarka i Położna w Życiu Rodziny” oraz w „Pierwszym biegu z Pielęgniarką i Położną”

10.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka brały udział w obchodach Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.

09.05.2013r.
Obchody tegorocznego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki obchodzone w Ostromecku.

08.05.2013r.
Odbyło się posiedzenie: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi Praktykami Pielęgniarek i Położnych.

07.05.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu NRPiP -Warszawa

25.04.2013r.
W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie z emerytkami Pielęgniarkami i Położnymi na zaproszenie Przewodniczącej Ewy Kowalskiej.

24.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynatora ds. Szkoleń Katarzyny Florek brały udział w Konferencji nt. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej  z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji ds. Położnych, W Centrum Onkologii Spotkanie odbyło się spotkanie prewencyjne z pielęgniarkami i położnymi w którym uczestniczyły Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka .

23.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

20.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska i Koordynator ds. Szkolenia Katarzyna Florek uczestniczyły w uroczystościach związanych z 50-leciem Sanatorium „Energetyk” w Inowrocławiu.

17.04.2013r.
Odbyły się posiedzenia: Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

15-17.04.2013r.
Przewodniczącej Ewa Kowalska brała udział w Konferencji „Pielęgniarstwo: Prawo, Praktyka, Etyka” w Warszawie.

13-14.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział w XVI Zjeździe Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wiśle.

12.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

10.04.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

09.04.2013r.
Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz spotkanie redakcyjne położnych z przedstawicielem Firmy „Nivea” Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy,
Odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych z przedstawicielem Firmy „Nivea”

05.04.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała dział w uroczystości z okazji Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką

03.04.2013r.
Odbyło się potkanie Komisji ds. Położnych.Przewodnicząca Ewa Kowalska, Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka oraz Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Marlena Mania brały udział w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi z NZOZ „Florencja” w Świeciu.

27.03.2013r.
Odbyły się posiedzenia: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Nadzoru nad Indywidualnymi, Grupowymi, Specjalistycznymi Praktykami i ZPCH.

26.03.2013r
Przewodnicząca Ewa Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy,
Odbyło się spotkanie Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta, w którym uczestniczyła Janina Schabowska członek ORPiP.

21.03.2013r.
Odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu Leonardo da Vinci w Fundacji Flandria w Inowrocławiu, w której uczestniczyły Ewa Kowalska Przewodnicząca, Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca i Katarzyna Florek Koordynator ds. szkoleń.

18.03.2013r.
W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych dla pielęgniarek i położnych. Kierownik naukowy szkolenia mgr Lidia Iwińska-Tarczykowska.

15.03.2013r
 Odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla położnych w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy zorganizowane we współpracy z OIPiP w Bydgoszczy oraz firmą Pelargos nt:
„ Poród w pozycjach wertykalnych.”
„Sposób na alergię – pielęgnacja, leczenie, profilaktyka”.
„Ochrona karmienia piersią – nowe rozwiązania LOVI wspomagające laktację”

13.03.2013r.
Ewa Kowalska Przewodnicząca, Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca i Katarzyna Florek Koordynator ds. szkoleń uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi w „Nowym Szpitalu” w Nakle.

13.03.2013r.
Spotkanie pielęgniarek z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego Tomaszem Adamczykiem na temat psychoedukacja i elementy terapii poznawczej w opiece nad pacjentem psychiatrycznym.

08.03.2013r.
Ewa Kowalska Przewodnicząca i Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca brały udział w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej nt. „Rozwój oraz charakter pracy pielęgniarek i położnych w kraju i na świecie”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

06.03.2013r.
Odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

04.03.2013r.
Odbył się egzamin końcowy na kursie specjalistycznym w zakresie terapii bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

01.03.2013r.
Przewodnicząca Ewa Kowalska brała udział w XXVII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

27.02.2013r.
W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – rozpoczęcie II edycji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.
Kierownik naukowy szkolenia mgr Donata Gacka.
- zakończenie I edycji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, szkolenie odbywało się w
terminie od 31.08.2012r. do 27.02.2013r. pod kierunkiem mgr Beaty Waleckiej
- posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na kurs dokształcający nt; „Nowe strategie i kierunki w szczepieniach ochronnych dla pielęgniarek”. Przewodnicząca komisji mgr Małgorzata Meldo.

26.02.2013r.
Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Miasta - uczestniczyła Ewa Kowalska Przewodnicząca. Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich oraz Przewodniczących OIPiP z Torunia, Włocławka i Bydgoszczy- uczestniczyła Ewa Kowalska Przewodnicząca i Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca.

20.02.2013r.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych, Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Posiedzenie Prezydium ORPiP

19.02.2013r.
Spotkanie nt. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych wymagane na stanowiskach pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w NRPiP Warszawie uczestniczyły: Ewa Kowalska Przewodnicząca i Katarzyna Florek Koordynator ds. szkoleń

17.02.2013r.
NZOZ „Energetyk” w Inowrocławiu - zakończenie warsztatów na temat doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną w Inowrocławiu

14.02.2013r.
Spotkanie Komisji ds. opieki długoterminowej- Przewodnicząca Bogusława Hirt-Nowak z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego Panią Wiesławą Kujawą.

13.02.2013r.
Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania Aleksandra Piątek -Przewodnicząca.

11.02.2013r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek. Kierownik naukowy szkolenia mgr Wiesława Jagodzińska.

10.02.2013r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku - zakończenie warsztatów na temat doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną we Włocławku

07.02.2013r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku - rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek we Włocławku. Uczestniczyła Katarzyna Florek koordynator ds. kształcenia podyplomowego.

06.02.2013r.
Spotkanie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego.Prewencja – spotkanie w Szpitalu MSW z pielęgniarkami
i położnymi, w którym uczestniczyły Ewa Kowalska Przewodnicząca, Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca, Elżbieta Lorenc Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Katarzyna Florek Koordynator ds. szkoleń

04.02.2013r.
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy - rozpoczęcie kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran dla pielęgniarek. Kierownik naukowy szkolenia prof. dr hab.n. med. Maria Teresa Szewczyk

30.01.2013r.
Finał „Plebiscytu Medycznego – edycja 2012” Gazety Pomorskiej. Wręczenie nagród i przyznanych wyróżnień. W spotkaniu wzięły udział Przewodnicząca ORPiP Ewa Kowalska oraz Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka

29.01.2013r.
Posiedzenie Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy Ewa Kowalska Przewodnicząca.

25.01.2013r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - kwalifikacja osób na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek w Bydgoszczy. Przewodnicząca komisji mgr Donata Gacka

24.01.2013r.
Prewencja – spotkanie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy z pielęgniarkami i położnymi. Uczestniczyły Ewa Kowalska Przewodnicząca, Wiesława Stefaniak-Gromadka Wiceprzewodnicząca, Grażyna Wenda Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

23.01.2013r.
Odbyło się spotkanie z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami, Przełożonymi Pielęgniarkami i Koordynującymi Pielęgniarkami w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w którym uczestniczyły Przewodnicząca Ewa Kowalska i Wiceprzewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. nadzoru nad indywidualnymi, grupowymi, specjalistycznymi praktykami i zakładam