Plan posiedzeń ORPiP i jej Prezydnium na 2024 rok

Data publikacji: 28.12.2023

Plan posiedzeń  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i jej Prezydium na 2024 rok