Uchwały - Rada - VI Kadencja (2011 - 2015)

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 listopada 2015r.

Uchwała Nr 600/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 601-603/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 604/VI/15 – w sprawie rejestru RPWDL w Bydgoszczy położnej
Uchwały Nr 605/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 606/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 607/VI/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 13.11.2015r.
Uchwała Nr 608/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,,Opieka Pielęgniarska Nad Chorymi Dorosłymi w Leczeniu Systemowym Nowotworów”)
Uchwała Nr 609/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,,Wykonywanie Badania Spirometrycznego”)
Uchwała Nr 610/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,,Wykonywanie i Interpretacja Zapisu EKG”)
Uchwała Nr 611/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa Geriatrycznego „)
Uchwała Nr 612/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa Onkologicznego”)
Uchwała Nr 613/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,,Rehabilitacja Osób z Przewlekłymi Zaburzeniami Psychicznymi”)
Uchwała Nr 614/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,Wywiady i Badania Fizykalne”)
Uchwała Nr 615/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Wykonywanie i Interpretacja Zapisu EKG,”)
Uchwała Nr 616/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwo Geriatryczne”, dla pielęgniarek)
Uchwała Nr 617/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwo Psychiatryczne”, dla pielęgniarek)
Uchwała Nr 618/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Wykonywanie Badania Spirometrycznego,”)
Uchwała Nr 619/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny ,, Leczenie Ran dla Pielęgniarek”)
Uchwała Nr 620/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Rehabilitacja Osób z Przewlekłymi Zaburzeniami Psychicznymi,”)
Uchwała Nr 621/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Opieka Pielęgniarska Nad Chorymi Dorosłymi w Leczeniu Systemowym Nowotworów”)
Uchwała Nr 622/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Wywiad i Badania Fizykalne”)
Uchwała Nr 623/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs specjalistyczny ,,Ordynowanie Leków i Wypisywanie Recept”)
Uchwała Nr 624/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Paweł Dobski, SERVED- kurs specjalistyczny ,, Ordynowanie Leków i Wypisywanie Recept cz.I i II”)
Uchwała Nr 625/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Interrete Sp. z o.o.- kurs specjalistyczny ,, Szczepienia Ochronne dla Położnych”)
Uchwała Nr 626/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Interrete Sp. z o.o.- kurs specjalistyczny ,, Szczepienia Ochronne dla Pielęgniarek”)
Uchwała Nr 627/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Interrete Sp. z o.o.- kurs specjalistyczny ,, Wykonywanie i Interpretacja Zapisu EKG”)
Uchwała Nr 628/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Epimed Sp. z o.o.- szkolenie specjalizacyjne ,, Pielęgniarstwo epidemiologiczne”)
Uchwała Nr 629/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Epimed Sp. z o.o.-kwalifikacyjny ,, Pielęgniarstwo epidemiologiczne”)
Uchwała Nr 630/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu- kurs kwalifikacyjny ,,Pielęgniarstwo Psychiatryczne”).
Uchwała Nr 631/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Stowarzyszenie im. Sue Ryder - kurs specjalistyczny , Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych)
Uchwała Nr 632/VI/15 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie Panu Danielowi Kuńskiemu.
Uchwała nr 633/VI/15 – w sprawie wyznaczenia terminu XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 października 2015r.

Uchwała Nr 561/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwały Nr 562-564/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 565-566/VI/15– w sprawie wymiany nieaktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 567-569/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 570/VI/15 – w sprawie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z powodu zagubienia
Uchwały Nr 571-573/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 574/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarza
Uchwały Nr 575-576/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej
Uchwały Nr 577-579/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 580-581/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 582/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 583/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 584/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarza
Uchwała Nr 585/VI/15– w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki
Uchwała Nr 586/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki
Uchwały Nr 587-588/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 589/VI/15 – w sprawie wymiany nieaktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 590/VI/15– w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia- kurs specjalistyczny z RKO dla pielęgniarek i położnych)
Uchwała Nr 590/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia- kurs specjalistyczny z RKO dla pielęgniarek i położnych)
Uchwała Nr 591/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia- kurs specjalistyczny z EKG)
Uchwała Nr 592/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia- kurs specjalistyczny z Szczepienia ochronne dla pielęgniarek)
Uchwała Nr 593/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Akademia Zdrowia- kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne)
Uchwała Nr 594/VI/15– w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Koordynator Bożena Dynowiak - kurs specjalistyczny z EKG dla pielęgniarek i położnych)
Uchwała Nr 595/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Koordynator Bożena Dynowiak - kurs specjalistyczny z RKO dla pielęgniarek i położnych)
Uchwała Nr 596/VI/15- w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Kora – kurs specjalistyczny z Szczepień ochronnych dla pielęgniarek)
Uchwała Nr 597/VI/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23.10.2015r.
Uchwała Nr 598/VI/15 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego oraz Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 23.10.2015r.
Uchwała Nr 599/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 czerwca 2015r.

Uchwały Nr 539-541/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 542-543/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki
Uchwały Nr 544-546/VI/15– w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 547/VI/15– w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwała Nr 548/VI/15– w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwała Nr 549/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
położnej
Uchwała Nr 550/VI/15– w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
Pielęgniarki
Uchwały Nr 551-552/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 553/VI/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 10.06.2015r.
Uchwała Nr 554/VI/15 – w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Uchwała Nr 555/VI/15– w sprawie przyznania Złotego Laura członkom samorządu ORPiP
w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 556/VI/15– w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę.
Uchwała Nr 557/VI/15– w sprawie malowania Sali konferencyjnej w OIPiP w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 558/VI/15– w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych dnia 21.10.2015r.
Uchwała Nr 559/VI/15 – w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdowej ORPiP
w Bydgoszczy w dniach 23-24.10.2015r.
Uchwała Nr 560/VI/15 – w sprawie pokrycia kosztów organizacji ORPiP w Bydgoszczy Telimenie dnia 18 listopada 2015r.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 508/VI/15– w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 509/VI/15– w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza
Uchwały Nr 510-514/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 515-516/VI/15 – w sprawie wydania nowego druku prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z uwagi na zagubienie
Uchwały Nr 517-518/VI/15 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki
Uchwały Nr 519-524/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 525-527/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwała Nr 528/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 529/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 530/VI/15 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 15.04.2015r.
Uchwała Nr 531/VI/2015r. – w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość” w dniu 29.05.2015r.
Uchwała Nr 532/VI2015r. – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 280/15 („Kora” kurs specjalistyczny z „Pielęgniarstwa chirurgicznego” dla pielęgniarek.
Uchwała Nr 533/VI/201r. – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Elblągu.
Uchwała Nr 534/VI2015r. – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 282/15 („Kora” kurs specjalistyczny w dziedzinie „Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym Nr 03/09” dla położnych
Uchwała Nr 535/VI/2015r. – w sprawie dofinansowania Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Uchwała Nr 536/VI2015r. – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 281/15 („Kora” kurs specjalistyczny w dziedzinie „Monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych.
Uchwała Nr 537/VI/2015r. – w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy VII kadencji OIPiP w Bydgoszcz.
Uchwała Nr 538/VI/15 – w sprawie pokrycia kosztów związanych z obchodami Międzynarodowego Święta Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 lutego 2015r.

Uchwała Nr 489/VI/15 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwały Nr 490-492/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 493-494/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwały Nr 495-496/VI/15 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwała Nr 497/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwała Nr 498/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 499/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 276/15 (Stowarzyszenie im. Sue Ryder – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarska opieka długoterminowa” dla pielęgniarek)

Uchwała Nr 500/VI/15 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 277/15 („KORA” – kurs kwalifikacyjny z Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych)

Uchwała Nr 501/VI/15 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 278/15 (Akademia Zdrowia – kurs kwalifikacyjny z Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 502/VI/15 - w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 279/15 (Akademia Zdrowia – kurs kwalifikacyjny z Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 503/VI/15 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.
Uchwała Nr 504/VI/15 w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki.
Uchwała Nr 505/VI/15 – w sprawie zmiany Ramowego regulaminu przeszkolenia po 5-letniej przerwie pielęgniarki, położnej.

Uchwała Nr 506/VI/15 – w sprawie dofinansowania Konferencji naukowej pt. „Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej”

Uchwała Nr 507/VI/15 – w sprawie przeniesienia lokaty bankowej.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2014r.

Uchwały Nr 459-460/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 461-466/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 467-468/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 469/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwała Nr 470/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Uchwała Nr 471/VI/14 - sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 10.12.2014r.

Uchwała Nr 472/VI/14 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod nr 272/14 (Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych).

Uchwała Nr 473/VI/14 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod nr 273/14 (Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków (Nr 04/08) dla położnych).

Uchwała Nr 474/VI/14 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2015.
Uchwała Nr 475/VI/14 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2015.
Uchwała Nr 476/VI/14 w sprawie wyznaczenia terminu XXX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 477/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej.
Uchwały od Nr 478-479/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Uchwała Nr 480/VI/14 – w sprawie przyznania nagrody finansowej dla członków organów i komisji OIPiP.

Uchwała nr 481/VI/14 – w sprawie zmiany banku z Banku Zachodniego WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy na Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Nakle n/Not.

Uchwała Nr 482/VI/14 – w sprawie porozumienia ze OZZPiP.
Uchwała Nr 483/VI/14 – w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała nr 484/VI/14 – w sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania Zapomóg Losowych dla członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 485/VI/14 – w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Uchwała Nr 486/VI/14 – w sprawie zwiększenia funduszu emerytalnego dla członków samorządu.
Uchwała Nr 487/VI/14 – w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 488/VI/14 – w sprawie przyznania odznaczeń członkom samorządu.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 września 2014r.

Uchwały Nr 402-417/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 418-423/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 424/VI/14 – w sprawie wydania nowego druku zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 425-427/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 428/VI/14 – w sprawie wydania nowego druku zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 429/VI/14 w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 430-431/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwały Nr 432-433/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 434/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwały Nr 435-436/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 437/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwały Nr 438-443/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 444/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 445/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 446/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Klinika ffx na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków” dla pielęgniarek i położnych).

Uchwała Nr 447/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Klinika ffx na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek).

Uchwała Nr 448/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Klinika ffx na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych).

Uchwała Nr 449/VI/14 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego oraz Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24.09.2014r.

Uchwała Nr 450/VI/14 - sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24.09.2014r.

Uchwała Nr 451/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 452/VI/14 - w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 453/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 454/VI/14 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego oraz Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 24.09.2014r.

Uchwała Nr 455/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Poznaniu.

Uchwała Nr 456/VI/14 – w sprawie przekazania środków finansowych na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowanie działania służb ratowniczych i jednostek oświatowych”.

Uchwała Nr 457/VI/14 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu MOIPiP w Krakowie.

Uchwała Nr 458/VI/14 – w sprawie zamontowania według wyceny czterech klimatyzatorów w pomieszczeniach biura OIPiP.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 maja 2014r.

Uchwały Nr 387-389/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 390/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 391/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 392-395/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 396/VI/14 - sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 30.05.2014r.

Uchwała Nr 397/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 398/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy
pielęgniarki

Uchwały Nr 399-400/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 401/VI/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla członka samorządu OIPiP w Poznaniu

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 09 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr 383/VI/14 – w sprawie organizacji obchodów Dnia Pielęgniarki i Położnej dnia 09 maja 2014r. w Ostromecku.
Uchwała Nr 384/VI/14 – w sprawie organizacji II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarstwa Pediatrycznego dnia 14 maja 2014r. oraz Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji Krajowego Dnia Położnej dnia 16 maja 2014r.

Uchwała Nr 385/VI/14 – w sprawie organizacji imprezy plenerowej na Wyspie Młyńskiej „Pielęgniarka i Położna w Życiu Dziecka” dnia 10 maja 2014r.

Uchwała Nr 386/IV/14 – w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdowej ORPiP w dniach 30-31 maja 201r. w Ciechocinku

Uchwały Nr 350-361/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwały Nr 362-364/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwała Nr 365/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 366-367/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 368-369/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej
Uchwały Nr 370-371/VI/14 – w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pielęgniarki
Uchwała Nr 372/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 373/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 374-376/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 377/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek POZ w zakresie opieki geriatrycznej (Nr zezwolenia 256/14 - Akademia Zdrowia)

Uchwała Nr 378/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs kwalifikacyjny w zakresie Pielęgniarstwa Operacyjnego dla Pielęgniarek i Położnych (Nr zezwolenia 257/14 - Akademia Zdrowia).

Uchwała Nr 379/VI/14 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w zakresie Szczepień ochronnych noworodków (Nr zezwolenia 258/14 - Akademia Zdrowia).

Uchwała Nr 380/VI/14 - sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 09.04.2014r.

Uchwała Nr 381/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.
Uchwała Nr 382/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 lutego 2014r.

Uchwały Nr 323-326/VI/14 - w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Uchwała Nr 327/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 328-330/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 331-332/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwała Nr 333/VI/14 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej
Uchwały Nr 334-335/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.
Uchwała Nr 336/VI/13 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy ORPiP na rok 2014.
Uchwała Nr 337/VI/14 – w sprawie wyznaczenia terminu XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 338/VI/14 – w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji problemowych i Zespołu ds. indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych na rok 2014.

Uchwały Nr 339-340/VI/14 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 341/VI/14 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP Nr 268/VI/13 z dnia 20.02.2013r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 185/12).

Uchwała Nr 342/VI/14 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały ORPiP Nr 252/VI/13 z dnia 08.05.2013r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 232/13).

Uchwała Nr 343/VI/14 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 12.02.2014r.

Uchwała Nr 344/VI/14 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego z dnia 12.02.2014r.

Uchwała Nr 345/VI/1 – w sprawie zakupu komputera dla potrzeb OIPiP.
Uchwała Nr 346/VI/14 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki.
Uchwała Nr 347/VI/14 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy położnej.

Uchwała Nr 348/VI/14 – w sprawie przekroczenia kosztów w budżecie na rzecz szkoleń na
57.226,83 złotych.

Uchwała Nr 349/VI/14 – w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w celu zmiany uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowie cywilno-prawnej (kontrakty).

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 grudnia 2013r.

Uchwała Nr 301/VI/13 w sprawie pokrycia kosztów Konferencji dla członków Komisji i organów OIPiP w roku 2014.

Uchwała Nr 302/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 303/VI/13 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 11.12.2013r.

Uchwały Nr 304-306/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 307/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

Uchwała Nr 308/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 309/VI/13 w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków tut. Izby.

Uchwała Nr 310/VI/13 w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki.

Uchwały Nr 311- 313/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków tut. Izby.

Uchwała Nr 314/VI/13 w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki.

Uchwała Nr 315/VI/13 w sprawie dodatniego wyniku finansowego za rok 2013.

Uchwała Nr 316/VI/13 w sprawie zakupu gadżetów reklamowych.

Uchwała Nr 317/VI/13 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP Nr 270/VI/13 z dnia 20.02.2013r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 183/12).

Uchwała Nr 318/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 319/VI/13 w sprawie skreślenia z listy członków tut. Izby.

Uchwały Nr 320-321/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 322/VI/13 w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z regulaminem funduszu socjalnego.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 września 2013r.

Uchwały Nr 258-274/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 275/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 276/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 277/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 278-280/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 281-282/VI/13 – w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 283-289/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwały Nr 290/VI/13 – 292/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 293/VI/13 w sprawie wydania upoważnienia do kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 294/VI/13 w sprawie pokrycia z rezerwy budżetowej tut. izby przekroczeń w pozycji amortyzacji środków trwałych w kwocie 25.000,- złotych.

Uchwała Nr 295/VI/13 w sprawie zamontowania klimatyzatora w pomieszczeniu 12/13.

Uchwała Nr 296/VI/13 w sprawie zakupu pomieszczenia na potrzeby przechowywania dokumentacji OIPiP.

Uchwała Nr 297/VI/13 w sprawie zmiany depozytu gotówkowego na lokatę.

Uchwała Nr 298/VI/13 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 19.09.2013r.

Uchwała Nr 299/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej.

Uchwała Nr 300/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte w dniu 08 maja 2013r.

Uchwały Nr 242-244/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 245/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 246-247/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 248/VI/13 – w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Opieki Geriatrycznej.

Uchwała Nr 249/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny w dziedzinie „Endoskopii dla pielęgniarek”

Uchwała Nr 250/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek”

Uchwała Nr 251/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych”.

Uchwała Nr 252/VI/13 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek”

Uchwała Nr 253/VI/13 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 08.05.2013r.

Uchwały Nr 254-255/VI/13 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarek.

Uchwała Nr 256/VI/13 w sprawie przeprowadzenia przeglądu technicznego instalacji grzewczej.

Uchwała Nr 257/VI/13 w sprawie wydania upoważnień do kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 marca 2013r.
Uchwały Nr 216-220/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 221-222/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 223/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki
Uchwały Nr 224-226/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 227-228/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej

Uchwały Nr 229-230/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki

Uchwały Nr 231-233/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 234/VI/13 – w sprawie wpisania na listę członków OIPiP w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 235/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 236/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 237/VI/13 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych

Uchwała Nr 238/VI/13 – w sprawie wykreślenia z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki.

Uchwała Nr 239/VI/13 – w sprawie przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych wymagających odświeżenia.

Uchwała Nr 240/VI/13 – w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc w konkursie „Złoty Stetoskop”.

Uchwała Nr 241/VI/13 – w sprawie uhonorowania najlepszych pracowników ochrony zdrowia w związku z „Plebiscytem Medycznym” którego organizatorem jest Gazeta Pomorska.

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 stycznia 2013r.

Uchwały Nr 196-197/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwała Nr 198/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 199/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 200/VI/12 – w sprawie wykreślenia z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą położnej

Uchwała Nr 201/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 202/VI/13 – w sprawie wyznaczenia terminu XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 203/VI/13 – w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2013.

Uchwała Nr 204/VI/13 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2013.

Uchwała Nr 205/VI/13 w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji problemowych i Zespołu ds. indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych rodzinnych na rok 2013.

Uchwała Nr 206/VI/13 – w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 16.01.2013r.

Uchwała Nr 207/VI/13 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej pielęgniarki pomocy finansowej zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 16.01.2013r.

Uchwała Nr 208/VI/13 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 209/VI/13 – w sprawie skreślenia w związku ze śmiercią z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 210/VI/13 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 211/VI/13 – w sprawie skreślenia w związku ze śmiercią z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej.

Uchwała Nr 212/VI/13 – w sprawie przyznania rodzinie zmarłej położnej pomocy finansowej zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 16.01.2013r.

Uchwała nr 213/VI/13 – w sprawie organizacji obchodów Dnia Pielęgniarki i Położnej dnia 09 maja 2013 roku w Ostromecku.

Uchwała Nr 214/VI/13 – w sprawie zwiększenia funduszu emerytalnego dla członków samorządu.

Uchwała Nr 215/VI/13 – w sprawie przedłużenia umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz usługę informatyczną w OIPiP w Bydgoszczy.

Stanowisko Nr 4/VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 16.01.2013r.


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 grudnia 2012r.

Uchwały Nr 174-175/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 176-177/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwały Nr 178-180/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 181/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarza

Uchwały Nr 182-183/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 184/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 185/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała nr 186/VI/12 w sprawie przyznania zapomóg przez Komisję ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 12-12-2012 r.

Uchwała Nr 187/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 188/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 189/VI/12 – w sprawie skreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki

Uchwała Nr 190/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki.

Uchwała Nr 191/VI/12 w sprawie przyjęcia Planu Posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i jej Prezydium na rok 2013.

Uchwała Nr 192/VI/12 w sprawie wydania upoważnień do kontroli indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 193/VI/12 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu na rok 2013.

Uchwała Nr 194/VI/12 w sprawie zakupienia dwóch zestawów komputerowych.

Uchwała Nr 195/VI/12 w sprawie pokrycia z rezerwy budżetowej tut. izby przekroczeń w pozycji „przekazywania składek do NIPiP” .


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 września 2012

Uchwały Nr 145-50/VI/11 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwały Nr 151-52/VI/11 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

Uchwały Nr 153-56/VI/11 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

Uchwała Nr 157/VI/11 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej.

Uchwała Nr 158/VI/12 – w sprawie wykreślenia z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pielęgniarki.

Uchwała Nr 159/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 160/VI/12 - w sprawie przyznania zapomóg przez Komisję ds. Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 26-09-2012 r.

Uchwała Nr 161/VI/12 – w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały ORPiP Nr 116/VI/12 z dnia 21-03-2012 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 177/11).

Uchwała Nr 162/VI/12 – w sprawie przyjęcia do stosowania od 01 stycznia 2012 roku podziału kosztów na poszczególne zadania.

Uchwała Nr 163/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 164/VI/12 – w sprawie rozszerzenia składu osobowego Pocztu Sztandarowego OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 165/VI/12 – w sprawie powołania z ramienia OIPiP koordynatora projektu partnerskiego Leonardo da Vinci 2012.

Uchwała nr 166/VI/12 – w sprawie zakupu prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej dla członków ORPiP oraz Przewodniczących organów ORPiP.

Uchwała Nr 167/VI/12 – w sprawie Aneksu do Uchwały 7/VI/11 z dnia 17-01-2012 r. (Anulowano)

Uchwała Nr 168/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uchwała Nr 169/VI/12 – w sprawie przeznaczenia środków finansowych na projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012 r.

Uchwała Nr 170/VI/12 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagrodzeń biura OIPiP.

Uchwała Nr 171/VI/12 – w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy.

Uchwała nr 172/VI/12 – w sprawie wytypowania przedstawiciela ORPiP w Bydgoszczy do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 173/VI/12 – w sprawie wpisania pielęgniarki na listę członków OIPiP w Bydgoszczy.


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 09 maja 2012 roku.

Uchwała Nr 127/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1 osoba).

Uchwały od Nr 128 do Nr 137/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (10 osób).

Uchwała Nr 138/VI/12 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba).

Uchwała Nr 139/VI/12 w prawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 196/12).

Uchwała Nr 140/VI/12 w prawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 197/12).

Uchwała Nr 141/VI/12 w prawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (nr wpisu 198/12).

Uchwała Nr 142/VI/12 w sprawie przyznania zapomóg przez Komisję ds Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 09-05-2012 r.

Uchwała Nr 143/VI/12 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba).

Uchwała Nr 144/VI/12 w sprawie przyznania nagród dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc w konkursie "Złoty Stetoskop".


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszcz z dnia 21 marca 2012 roku.

Uchwała Nr 90/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek, które odbyło się dnia 15-03-2012 r. w Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Solcu Kujawskim.(Bogumiła Zgorzelak)

Uchwała Nr 91/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, które odbyło się dnia 15-03-2012 r. w Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Solcu Kujawskim.(Lidia Iwińska-Tarczykowska)

Uchwała Nr 92/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne” dla pielęgniarek, które odbyło się dnia 03-03-2012 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.(Małgorzata Stranz)

Uchwała Nr 93/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek, które odbyło się dnia 10-03-2012 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.(Wiesława Kujawa)

Uchwała Nr 94/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”, które odbyło się dnia 03-03-2012 r. w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.(Iwona Szumacher)

Uchwała Nr 95/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwie opieki długoterminowej”, która odbyła się dnia 03-03-2012 r. w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.(Dorota Forjas)

UCHWAŁA Nr 96/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”, która odbyła się dnia 03-03-2012 r. w Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy. (Lidia Iwińska-Tarczykowska)

UCHWAŁA Nr 97/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 186/12 Akademia Zdrowia Izabela Łajs kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek

UCHWAŁA Nr 98/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Nr wpisu 187/12 Kora centrum Szkoleń kurs specjalistyczny w dziedzinie „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 99/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w komisji egzaminacyjnej kursów: specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dnia 14-03-2012 r. oraz kwalifikacyjnego w dziedzinie :Pielęgniarstwa ratunkowego” dnia 16-03-2012 r. w Akademii Zdrowia Izabela Łajs w Bydgoszczy.(Danuta Kurka)

UCHWAŁY Nr 100- 106/VI/12 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (7).

UCHWAŁA Nr 107/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarki.

UCHWAŁY Nr 108- 111/VI/12 w sprawie skreślenia z rejestru pielęgniarek (4)

UCHWAŁA Nr 112/VI/12 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

UCHWAŁA Nr 113/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych, który odbędzie się się dnia 23-03-2012 r. w Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Solcu Kujawskim.(Krystyna Ritter)

UCHWAŁA Nr 114/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w postępowaniu kursu specjalistycznego „Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek, który odbędzie się się dnia 20-04-2012 r. w Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Solcu Kujawskim.(Janina Schabowska)

UCHWAŁA Nr 115/VI/12 w sprawie Aneksu do Uchwały Nr 468/V/09 z dnia 19.02.2009 r Nr wpisu 100/09.

UCHWAŁA Nr 116/VI/12 w sprawie Aneksu do Uchwały Nr 2/VI/11 z dnia 13.12.2011 r Nr wpisu 177/11.

UCHWAŁA Nr 117/VI/12 12 w sprawie Aneksu do Uchwały Nr 1135/V/11 z dnia 12.05.2011 r Nr wpisu 158/11.

UCHWAŁA Nr 118/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 188/12 Akademia Zdrowia Izabela Łajs szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek”.

UCHWAŁA Nr 119/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 189/12 Akademia Zdrowia Izabela Łajs kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych”.

UCHWAŁA Nr 120/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 190/12 Akademia Zdrowia Izabela Łajs szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek ”.

UCHWAŁA Nr 121/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 191/12 Akademia Zdrowia Izabela Łajs kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek ”.

UCHWAŁA Nr 122/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Nr wpisu 192/12 Klinika ffx kurs specjalistyczny „Endoskopia dla pielęgniarek”.

UCHWAŁA Nr 123/VI/12 w sprawie Aneksu do Uchwały dotyczącej Nr wpisu 127/10

UCHWAŁA Nr 124/VI/12 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej ORPiP Ewy Kowalskiej do typowania osób do Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych kursów i szkoleń.

UCHWAŁA Nr 125/VI/12 w sprawie przyznania zapomóg przez Komisję ds Przyznawania Zapomóg Losowych z dnia 21-03-2012 r.

UCHWAŁA Nr 126/VI/12 w sprawie wpisu na listę członków OIPiP w Bydgoszczy (1).


Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęte z dnia 17 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 47/VI/12 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2012.

UCHWAŁA Nr 48/VI/12 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na rok 2012.

UCHWAŁA Nr 49/VI/12 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 17.01.2012 r.

UCHWAŁA Nr 50/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 51/VI/12 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP

Nr 463/V/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 95/09).

UCHWAŁA Nr 52/VI/12 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP

Nr 28/VI/11 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 179/11).

UCHWAŁA Nr 53/VI/12 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały Prezydium ORPiP
Nr 468/V/09 z dnia 19.02.2009 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 100/09).

UCHWAŁA Nr 54/VI/12 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały ORPiP Nr 879/V/10 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 127/10).

UCHWAŁA Nr 55/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego (Nr 03/07)”, który odbędzie się 13.01.2012 r. o godz. 10.00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 56/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Podstawy opieki paliatywnej”, który odbędzie się 20.01.2012 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 57/VI/12 w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA Nr 58/VI/12 w sprawie podpisania weksla in blanco jako zabezpieczenie umowy odofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1. nt. „Wspieranie Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych i Doradztwa dla Przedsiębiorstw”

UCHWAŁA Nr 59/VI/12 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki Marioli Martyn, świadczącej usługi pielęgniarskie.

UCHWAŁA Nr 60/VI/12 w sprawie przyjęcia Planu posiedzeń ORPiP i jej Prezydium na rok 2012.

UCHWAŁA Nr 61/VI/12 – w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1 osoba)

UCHWAŁA Nr 62/VI/12 - stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarza ( 1 osoba)

UCHWAŁY Nr 63-68 /VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki ( 6 osób)

UCHWAŁA Nr 69/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej ( 1 osoba)

UCHWAŁY Nr 70-71/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 2 osoby)

UCHWAŁA Nr 72/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarza ( 1 osoba)

UCHWAŁA Nr 73-76/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 4 osoby)

UCHWAŁA Nr 77/VI/12 – w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej ( 1 osoba)

UCHWAŁA Nr 78/VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki z powodu zgonu ( 1 osoba)

UCHWAŁY Nr 79-80/VI/12 - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2 osoby)

UCHWAŁA Nr 81/VI/12 - w sprawie przeprowadzenia remontu i modernizacji pomieszczeń w pokojach nr 4 i 5.

UCHWAŁA 82VI/12 – w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki ( 1 osoba)

UCHWAŁA Nr 83/VI/12 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek, który odbędzie się dnia 29 marca 2012 r. o godz. 15.30 w OIPiP w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 27/30-32.

UCHWAŁA Nr 84/VI/12 – w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej ( 1 osoba)

UCHWAŁA Nr 85/VI/12 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. Izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki Karoliny Cichowlas, świadczącej usługi pielęgniarskie.

UCHWAŁA Nr 86/VI/12 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 87/VI/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 88/VI/12 w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącej ORPiP Ewy Kowalskiej

UCHWAŁA Nr 89/VI/12 w sprawie wyznaczenie terminu XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.


Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2011 roku.

Uchwała Nr 1/VI/11 w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Uchwała Nr 2/VI/11 w sprawie wyboru na stanowiska Wiceprzewodniczącej ORPiP, Sekretarza i Skarbnika ORPiP oraz wyboru 5 członków wchodzących w skład Prezydium ORPiP VI kadencji samorządu zawodowego.

Uchwała Nr 3/VI/11 w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji tj. od 2011 roku do 2015 roku (do dnia zjazdu sprawozdawczo-wyborczego).

Uchwała Nr 4/VI/11 w sprawie wykazu stanowisk w Organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie w VI kadencji będzie wynagradzane.

Uchwała Nr 5/VI/11 w sprawie podpisywania dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz dokumentów związanych z dotacją budżetową otrzymywaną z Ministerstwa Zdrowia do końca VI kadencji samorządu zawodowego w okresach nieobecności Przewodniczącej ORPiP.

Uchwała Nr 6/VI/11 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowych na stanowiska w publicznych zakładach opieki zdrowotnej VI kadencji samorządu.

Uchwała Nr 7/VI/11 w sprawie powołania komisji problemowych na VI kadencję tj. od 2011 roku do 2015 roku.

Uchwała Nr 8/VI/11 w sprawie przekazywania obowiązków i zadań osobom wybranym do pełnienia funkcji w organach izby VI kadencji.

Uchwała Nr 9/VI/11 w sprawie upoważnienia Prezydium ORPiP do działania w imieniu ORPiP w zakresie określonym niniejszą uchwałą.

Uchwała Nr 10/VI/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego „Podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek, która odbędzie się 24.11.2011 r. o godz. 9.00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

Uchwała Nr 11/VI/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego” dla pielęgniarek i położnych, która odbędzie się 01.12.2011 r. o godz. 10.00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

Uchwały Nr 12-17/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (6).

Uchwała Nr 18/VI/11 w sprawie zmiany adresu i numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

Uchwała Nr 19/VI/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

Uchwała Nr 20/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 21/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwała Nr 22/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Uchwały Nr 23-27/VI/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (5 osób)

Uchwały Nr 28-30/VI/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (3 osoby)

Uchwała Nr 31/VI/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba)

Uchwała Nr 32/VI/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej (1 osoba)

Uchwała Nr 33/VI/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba)

Uchwała Nr 34/VI/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1 osoba)

Uchwała Nr 35/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

Uchwały Nr 36-37/VI/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2 osoby)

Uchwała Nr 38/VI/11 w sprawie powołania przedstawiciela Okręgowej Rady do składu Rady Społecznej SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 39/VI/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. Przyznawania Zapomóg losowych z dnia 16.11.2011 r.

Uchwała Nr 40/VI/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

Uchwała Nr 41/VI/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba)

Uchwała Nr 42/VI/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1 osoba)

Uchwała Nr 43/VI/11 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych.

Uchwała Nr 44/VI/11 w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej z przyczyn losowych pielęgniarce należącej do OIPiP w Gorzowie Wlkp. oraz położnej należącej do OIPiP w Kaliszu.

Uchwała Nr 45/VI/11 w sprawie wykreślenia pielęgniarki, położnej jako członka Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z trzykrotną nieobecnością nieusprawiedliwioną w czasie posiedzeń Prezydium ORPiP VI kadencji.

Uchwała Nr 46/VI/11 w sprawie uhonorowania najlepszych pracowników ochrony zdrowia w związku z „Plebiscytem Medycznym – edycja 2011” którego organizatorem jest „Gazeta Pomorska”