Uchwały - Rada - V Kadencja (2007 - 2011)


Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 06 września 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1184/V/11 w sprawie wskazania osoby z ramienia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych I kadencji.

UCHWAŁY Nr 1185-1186/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1187/V/11 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki świadczącej usługi pielęgniarskie.

UCHWAŁA Nr 1188/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1189/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i Położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek, które odbędzie się dnia 01.10.2011 r. godz. 10.30 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1190/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i Położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek, które odbędzie się dnia 22.10.2011 r. godz. 10.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1191/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, który odbędzie się dnia 10.09.2011 r. godz. 10.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1192/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej na kurs specjalistyczny w dziedzinie szczepienia ochronne dla pielęgniarek, który odbędzie się dnia 27.10.2011 r. godz. 15.30 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1193/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 06.09.2011 r.

UCHWAŁA Nr 1194/V/11 w sprawie przyznania świadczenia z tytułu zgonu członka samorządu.

UCHWAŁY Nr 1195-96/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1197-98/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1199/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1200/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1201/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1202/V/11 w sprawie zmiany numeru i adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1203/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1204/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1205/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i Położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w dziedzinie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego, który odbędzie się dnia 28.09.2011 r. godz. 9.00 w siedzibie Akademii Zdrowia w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

UCHWAŁA Nr 1206/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1207/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1208-9/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej (2)

UCHWAŁA Nr 1210/V/11 w sprawie skreślenia w związku ze zgonem z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1211/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA 1212/V/11 w sprawie zakupu i instalacji multimedialnej instalacji audio-video w siedzibie tut. izby.

UCHWAŁA 1213/V/11 w sprawie przyznania świadczenia z tytułu zgonu członka samorządu.

UCHWAŁA Nr 1214/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1215/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2011 roku.

UCHWAŁY Nr 1133-1134/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA Nr 1135/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁY Nr 1136-1142/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich

UCHWAŁA Nr 1143/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1144/V/11 w sprawie zmiany numeru i adresu zamieszkania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich w ZPCH.

UCHWAŁA Nr 1145/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1146/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Podstawy dializoterapii”, który odbędzie się 28.05.2011 r. godz. 9.00 w siedzibie Hospicjum, im. ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1147/V/11 w sprawie dofinansowania konferencji, która odbędzie się 10.06.2011 r w Ośrodku Szkoleniowym „Reko” w Wenecji k/Żnina nt. „Proces zarządzania strategicznego z elementami Balanced Scorecard” zorganizowanej przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1148/V/11 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu położnej

UCHWAŁY Nr 1149-1151/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1152/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej

UCHWAŁA Nr 1153/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1154/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1155/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1156/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki

UCHWAŁY Nr 1157/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej

UCHWAŁY Nr 1158-63/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki/pielęgniarza

UCHWAŁA Nr 1164/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby

UCHWAŁA Nr 1165/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej kurs specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych (UE),
który odbędzie się 15.07.2011 r. w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1166/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się październik 2011 r. w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1167/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się 14 lipca 2011r w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1168/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się październik 2011 r. w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1169/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się 17 maja 2011r w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1170/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych (UE), który odbędzie się 17 czerwca 2011 r w siedzibie PS ZOZ Szpital Powiatowy w Inowrocławiu.

UCHWAŁA Nr 1171/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1172/V/11. w sprawie pokrycia kosztów z budżetu tut. izby związanych z promocją zawodu pielęgniarki i położnej w czasie trwania festynu pod nazwą „Pielęgniarki i Położne w życiu każdego z Nas !”, który odbędzie się 14 maja 2011 roku na Starym Rynku w Bydgoszczy od godziny 10.00 do 15.00.

UCHWAŁA Nr 1173/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1174/V/11 sprawie dofinansowania konferencji dla pielęgniarek epidemiologicznych, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2011 r. w Karbówku.

UCHWAŁA Nr 1175/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu EKG, która odbędzie się 02 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 1176/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokółem Komisji ds. przyznawania zapomóg losowych z dnia 12.05.2011 r.

UCHWAŁA Nr 1177/V/11 w sprawie przyznania wyróżnienia samorządowego z okazji XX-lecia powstania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁY Nr 1178-79/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

UCHWAŁA Nr 1180/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich w ZPCh.

UCHWAŁA Nr 1181/V/11 w sprawie przyznania 1.000,- złotych „dla Mateusza”  osieroconego przez obydwoje rodziców.

UCHWAŁA Nr 1182/V/11 uchwała nie została podjęta

UCHWAŁA Nr 1183/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1107/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek, który odbył się 25 marca 2011 r., godz. 9,00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 1108/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, który odbył się 25 marca 2011 r. godz. 12,00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim, ul. Powstańców 6.

UCHWAŁA Nr 1109/V/11 w sprawie wprowadzenia aneksu do Uchwały ORPiP Nr 879/V/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (numer wpisu 127/10).

UCHWAŁA Nr 1110/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1111/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1112/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich i zmiany zakładu ZPCh.

UCHWAŁA Nr 1113/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, która odbędzie się 14 kwietnia 2011 r. o godz. 9,00 w siedzibie Akademii Zdrowia w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

UCHWAŁA Nr 1114/V/11 w sprawie powołania z ramienia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych do składu Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Pani Walde-Marii Iwanowskiej.

UCHWAŁA Nr 1115/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich w ZPCh.

UCHWAŁA Nr 1116/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁY Nr 1117-18/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1119/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki(1)

UCHWAŁY Nr 1120-22/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (3)

UCHWAŁY Nr 1123-24/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1125/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego Wykonanie i ocena testów skórnych, która odbędzie się 07 maja 2011 r. o godz. 9.00 w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75.

UCHWAŁA Nr 1126/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1127/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1128/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich w ZPCh.

UCHWAŁA Nr 1129/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1130V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu

UCHWAŁA Nr 1131/V/11 w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników biura OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1132/V/11 w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla stanowisk w organach OIPiP, których pełnienie w V kadencji jest wynagradzane.

Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 1059/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej dziedzinie „Wykonywanie interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych”, który odbędzie się 21.02.2011 r. godzina 10,00 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1060/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej w dziedzinie „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych”, który odbędzie się 28.03.2011 r. godzina 10,00 w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1061/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek”, który odbędzie się 27.02.2011 r. godz. 9,00 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.

UCHWAŁA Nr 1062/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”, który odbędzie się 27.02.2011 r. godz. 11,30 w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim.

UCHWAŁA Nr 1063/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁA Nr 1064/V/11 w sprawie zmiany nazwy Komisji Socjalnej.

UCHWAŁA Nr 1065/V/11 w sprawie powołania Komisji Wyborczej.

UCHWAŁA Nr 1066/V/11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy VI kadencji.

UCHWAŁA Nr 1067/V/11 w sprawie przyznania kwoty na Regionalną Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pielęgniarek Dializacyjnych, która odbędzie się 18-19.03.2011 r. w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1068/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁY od Nr 1069/V/11 do Nr 1073/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (5).

UCHWAŁA Nr 1074/V/11 w sprawie zmiany miejsca pracy i numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich wykonywanych w ZPCH.

UCHWAŁA Nr 1075/V/11 w sprawie zmiany miejsca pracy wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich wykonywanych w ZPCH.

UCHWAŁA Nr 1076/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1077/V/11 w sprawie zmiany adresu zamieszkania i numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1078/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1079/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁY Nr 1080-81/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1082-83/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (2)

UCHWAŁY Nr 1084-85/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej (2)

UCHWAŁY Nr 1086-89/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (4)

UCHWAŁA Nr 1090/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy położnej (1)

UCHWAŁY Nr 1091-92/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1093/V/11 w sprawie skreślenia z powodu śmierci z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1094/V/11 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem położnej , świadczącej usługi położnicze.

UCHWAŁA Nr 1095/V/11 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki , świadczącej usługi pielęgniarskie.

UCHWAŁA Nr 1096/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1097/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1098/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1099/V/11 w sprawie wymiany prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1100/V/11 w sprawie skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1101/V/11 w sprawie wykreślenia z działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki , świadczącej usługi pielęgniarskie.

UCHWAŁA Nr 1102/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek ipołożnych.

UCHWAŁA Nr 1103/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”, który odbędzie się 05.03.2011 roku godz. 10,°° w Centrum Szkoleń „Kora”, ul. Staszica 4 Bydgoszcz.

UCHWAŁA Nr 1104/V/11 w sprawie przyznania świadczenia z tytułu zgonu członka samorządu

UCHWAŁA Nr 1105/V/11 w sprawie przekazania z budżetu Izby kwoty z przekazaniem na uroczystości związane z XX leciem powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA Nr 1106/V/11 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2011.


Uchwały z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 1026/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”, które odbędzie się 16.01.2011 r. godz. 9,00 w Hospicjum ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1027/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”, które odbędzie się 12.03.2011 r. godzina 9,00 w zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1028/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej w dziedzinie „Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania”, które odbędzie się 12.03.2011 r. godz. 11,00 w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1029/V/11 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Walde -Marii Iwanowskiej do podpisywania dokumentów związanych z dotacją budżetową otrzymywaną z Ministerstwa Zdrowia do końca V kadencji samorządu w okresach nieobecności Przewodniczącej ORPiP Ewy Kowalskiej.

UCHWAŁA Nr 1030/V/11 w sprawie wyznaczenia terminu XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1031/V/11 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr 1032/V/11 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Prezydium ORPiP na 2011 rok.

UCHWAŁY od Nr 1033/V/11 do Nr 1035/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich (3).

UCHWAŁA Nr 1036/V/11 w sprawie zmiany adresu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1037/V/11 w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1038/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1039/V/11 w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom samorządu zgodnie z Protokołem Komisji Socjalnej z dnia 11.01.2011 r.

UCHWAŁA Nr 1040/V/11 w sprawie przyznania świadczenia z tytułu zgonu członka samorządu.

UCHWAŁA Nr 1041/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1042/V/11 w sprawie zmiany wpisu adresu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1043/V/11 w sprawie zmiany numeru wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1044/V/11 w sprawie zmiany wpisu adresu gabinetu do rejestru indywidualnych praktyk położniczych.

UCHWAŁY od Nr 1045/V/11 do Nr 1046/V/11 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

UCHWAŁY Nr 1047-1049/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (3)

UCHWAŁA Nr 1050/V/11 w sprawie skreślenia (zgon) z listy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1051/V/11 w sprawie wpisania na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy pielęgniarki (1)

UCHWAŁA Nr 1052/V/11 w sprawie zamknięcia działalności gospodarczej tut. izby zgodnie z wnioskiem pielęgniarki Anny Możuch, świadczącej

UCHWAŁY 1053-1054/V/11 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (2)

UCHWAŁA Nr 1055/V/11w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich.

UCHWAŁA Nr 1056/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji kwalifikacyjnej w dziedzinie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki”), która odbędzie się 01.02.2011 roku godz. 13,°° w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1057/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej w dziedzinie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej”, które odbędzie się 20.04.2011 roku godz. 9,°° w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.

UCHWAŁA Nr 1058/V/11 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracy Komisji egzaminacyjnej kursu specjalistycznego w dziedzinie „Przygotowania i podawania leków p/nowotworowych u dorosłych dla pielęgniarek i położnych”, które odbędzie się 07.03.2011 roku godz. 10,°° w siedzibie OIPiP w Bydgoszczy.