Dotyczy rozpowszechnienia informacji odnośnie kierowania personelu medycznego na rehabilitację psychosomatyczną.

Data publikacji: 23.07.2020

Dzień dobry,

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w załączeniu przesyła pismo z NIPiP w sprawie kierowania personelu medycznego na rehabilitację psychosomatyczną.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:  

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus

Ulotka informacyjna o rehabilitacji https://www.zus.pl/documents/10182/167776/Ulotka_rehabilitacja_lecznicza_1/8f52eeaa-8049-454b-8233-e44b25c41fe5

Wniosek https://www.zus.pl/wzory-formularzy/prewencja-i-rehabilitacja/wnioski-dla-ubezpieczonych/-/publisher/details/1/wniosek-pr-4/PR_4

 

Z wyrazami szacunku,

 

Katarzyna Florek

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy