Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zaprasza po wakacjach na kolejne edycje kursów specjalistycznych w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek Edycja nr 2 w terminie 15.09.2023r. 23.10.2023r....

czytaj więcej