Informujemy, że uległ zmianie termin wrześniowego Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Posiedzenie odbędzie się dnia 22 września 2023 roku o godz. 12:00

czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Naszej Izby Ponawiamy apel i prośbę o DOKŁADNE i CZYTELNE wypełnianie składanych do nas wniosków, formularzy, pism itp. Wszystkim nam ułatwi to pracę i wpłynie na ich szybkie/terminowe rozpatrzenie.

czytaj więcej

O B W I E S Z C Z E N I E nr 1 Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy Ogłasza się tekst jednolity Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1127/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r. – Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy (stanowiący załącznik do niniejszego Obwieszczenia) z uwzględnieniem...

czytaj więcej

Stanowisko nr 1Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychz dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Mając na uwadze wpływające do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych („NRPiP”) informacje o działaniach pracodawców polegających na degradowaniu pielęgniarek/położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do grup zawodowych nieodpowiadających kwalifikacjom zawodowym dotychczas wymaganym przez te podmioty na zajmowanych...

czytaj więcej
Informacje

Zmiany w Kodeksie Pracy.

25.06.2023

Szanowni Państwo, W załączniku poniżej przedstawiamy opracowane przez nasze biuro "doradczo-podatkowe" materiały, które omawiają zmiany jakie nastąpiły w kodeksie pracy. Zapraszamy do lektury sądząc, że będą one przydatne w codziennej pracy.

czytaj więcej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy bierze udział w projekcie Małe Miasto Białe Błota. Harmonogram w załączniku poniżej.

czytaj więcej

Szanowni Państwo, 12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl. Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby: - przez profil zaufany, - za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka...

czytaj więcej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zaprasza dzieci swoich członków 17 czerwca 2023 roku (sobota) do Multikina na gry i zabawy oraz zamknięty pokaz filmów dla dwóch grup wiekowych. Grupa młodsza od 3-7 lat 10:00-11:00 Pokaz Iluzjonisty 11:00-12:30 film "Super Mario Bros" Opis atrakcji: Pokaz Iluzjonisty. Będzie to baśniowe przedstawienie, w którym przy pomocy magicznej różdżki Magik przenosie dzieci do krainy czarów. Podczas pokazu uczestnicy mają możliwość wejścia na scenę, aby pomagać w wykonaniu niezwykłych efektów....

czytaj więcej

VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 15-17.05.2023, Warszawa. Krajowy Zjazd jest najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i biorą w nim udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby. W pierwszym dniu zjazdu nie obyło się bez honorowych odznaczeń, podziękowań, licznych przemówień. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Minister Zdrowia, Minister Cyfryzacji, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Posłowie...

czytaj więcej