O B W I E S Z C Z E N I E nr 1 Przewodniczącej ORPiP w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy

Data publikacji: 17.07.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E  nr 1

Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy 

z dnia 21 czerwca 2023r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu refundacji kosztów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy

 

 

Ogłasza się tekst jednolity Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1127/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r. –  Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy (stanowiący załącznik do niniejszego Obwieszczenia) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą nr 59/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023r.w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 1127/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r. – Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy.

 

 

Przewodnicząca ORPiP w Bydgoszczy