Aktualności


Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021 r., dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym

Data publikacji: 10.02.2021

Szanowni Państwo,

 

Członkowie NRPiP

Przewodnicząca/Przewodniczący ORPiP

 

Na prośbę Pana Sebastiana Irzykowskiego Wiceprezesa NRPiP w załączeniu przesyłam Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  z dnia 19.01.2021 r.,

dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenowaniu krwi (EMCO) w oddziałach anestezjologii i intensywnej opieki.

 

Z poważaniem 
Janina Przastek
Dział Merytoryczny

tel. 22 327 61 80 | j.przastek@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa