Warsztaty dla pielęgniarek i położnych „Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne według aktualnych wytycznych.”

Data publikacji: 25.09.2021

Warsztaty dla pielęgniarek i położnych

"Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne według aktualnych wytycznych.”

 

W związku z aktualizacją Wytycznych Resuscytacji 2021

Komisja ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego
przy
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki/położne do udziału
w  bezpłatnych warsztatach 

„ Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne według aktualnych wytycznych.”

 

Warsztaty składają się z części teoretycznej (wykład online) oraz ćwiczeń praktycznych i są kierowane przede  wszystkim do pielęgniarek/położnych, które ukończyły kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” i  pragną uaktualnić wiedzę i umiejętności z tego zakresu. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 

Terminy szkolenia: 15.11.2021 godz. 16.00 wykład online

17.11.2021 godz. 12.00 ćwiczenia praktyczne

Koszt szkolenia: bezpłatne

Czas trwania: wykład 2 godziny (online), ćwiczenia  5 godzin

Miejsce: OIPIP, ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. Bydgoszcz 

 

Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać  telefonicznie w

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych tel. 790-855-106