Zaproszenie na XVII Jesienne Warsztaty Pielęgniarek Opieki Paliatywnej pt. „Bezpieczeństwo pacjenta i pielęgniarek opieki paliatywnej w aspekcie leczenia objawowego", 7-9 września 2023r., Złoty Potok.

Data publikacji: 18.07.2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na kolejne, siedemnaste wydarzenie z cyklicznych jesiennych spotkań warsztatowych pielęgniarek opieki paliatywnej - XVII Jesienne Warsztaty Pielęgniarek Opieki Paliatywnej pt. "Bezpieczeństwo pacjenta i pielęgniarek opieki paliatywnej w aspekcie leczenia objawowego", które odbędzie się w dniach 7-9 września 2023r., w tym roku w Hotelu Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35 w Złotym Potoku.

Pragniemy, aby udział w jesiennych warsztatach był okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i pozwolił odpowiedzieć na bieżące wyzwania pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie i przygotowany program merytoryczny spełni Państwa oczekiwania a pobyt w uroczym klimacie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w okolicy Rezerwatu Przyrody „Parkowe" pozwoli na czerpanie siły do dalszej pracy.


Organizator merytoryczny:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45a

Partner merytoryczny:

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dr n. o zdr. Izabela KaptaczMIEJSCE

Hotel Kmicic Belvedere & SPA, ul. Majora Wrzoska 35 w Złotym Potoku.


WARUNKI ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału biernego w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za warsztaty.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa do dnia 27.08.2023r.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji po 23.08.2023r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Opłaty za warsztaty:

950 zł dla członków PTPOP, opłacających regularnie składki członkowskie;

1100 zł dla pozostałych uczestników.


Możliwość dodatkowego noclegu.


Opłata obejmuje:

Udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, 2 noclegi z posiłkami zgodnie z programem, przerwy kawowe, certyfikat.

Wpłaty za uczestnictwo należy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

PeKaO SA 62 1240 1213 1111 0010 1277 1960 z dopiskiem: "WARSZTATY 2023" oraz imię nazwisko uczestnika.

Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej: https://ptpop.pl/szkolenia.html


Z wyrazami szacunku
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Anna Kaptacz

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
ul. Krakowska 45A
42-200 Częstochowa
www.ptpop.pl
mail: biuro@ptpop.pl
NIP: 949-20-23-269