Za nami XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Data publikacji: 30.10.2023

Za nami XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

W dniach 12-14 października 2023 r. w Centrum Konferencyjnym "Cukrownia Żnin” odbył się XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Zorganizowany został przez PTPAiIO, a mottem było:

"Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece”

Nasza Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy objęła Patronat Honorowy tego wydarzenia, a wkład organizacyjny i naukowo-merytoryczny mieli członkowie Naszej OIPiP.

12 października 2023 r. nastąpiło otwarcie XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Wszystkich uczestników powitała Pani mgr piel. Marzena Pęgiel (Prezes Zarządu Głównego PTPAiIO, małopolski konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki) oraz Pan dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński (członek Zarządu Głównego PTPAiIO, członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTPAiIO, członek The International Federation of Nurse Anesthetists - IFNA). W trakcie gali otwarcia głos zabrali m.in. Pani mgr piel. Mariola Łodzińska (Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych), Pani dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak (Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki), mgr piel. Katarzyna Florek (Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy), dr Jackie Rowles (President IFNA, USA). Następnie odda głos Pani prof. dr hab. n. med. Wioletcie Mędrzyckiej-Dąbrowskiej (Gdański Uniwersytet Medyczny, pomorski konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki), która wygłosiła wykład inauguracyjny pt.: "Czy rozwój technologii i sztuczna inteligencja mogą zastąpić pielęgniarkę w oddziale intensywnej terapii?”. Równie ważny był wykład Pani dr n. med. Edyty Cudak-Kasprzak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki) pt.: "Teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Polsce”. Uczestnicy mogli również wysłuchać prelekcji Pana prof. dr hab. n. med. Wojciecha Szczeklika (Kraków) o terapii daremnej na oddziałach intensywnej terapii, Pana prof. dr hab. n. med. Rafała Drwiły (Kraków) o monitorowaniu hemodynamicznym w kardiochirurgii. A na zakończenie uczestniczyć w wykładzie on-line Pani dr Julie Benbenishty (Jerusalem, Izrael - Vice President of European Federation of Critical Care Nurses - EfCCNa) na temat kompetencji pielęgniarki zaawansowanej praktyki w oddziałach intensywnej terapii w ujęciu europejskich i światowych standardów. Całości 1 dnia dopełniła debata plenarna – "Pielęgniarstwo anestezjologiczne. Gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie jutro chcielibyśmy być - plany na przyszłość, nieuchronne zmiany, nowoczesne rozwiązania!”, w której wzięli udział:

 • mgr piel. Marzena Pęgiel, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
 • prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Koordynator Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym 
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mgr piel. Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

W trakcie 3-dniowego zjazdu można było uczestniczyć w wykładach audytoryjnych, które zostały podzielone na sesje tematyczne:

 • WYZWANIA INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH
 • INTENSYWNA TERAPIA I ANESTEZJA PEDIATRYCZNA
 • BEZPIECZNA PIELĘGNIARKA I BEZPIECZNY PACJENT
 • TRUDNY PACJENT NA BLOKU OPERACYJNYM I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
 • EDUKACJA, SYMULACJA MEDYCZNA
 • TRANSPLANTACJA - NOWE ŻYCIE DLA CHOREGO, WYZWANIE DLA PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
 • SESJA EKSPERTÓW I KONSULTANTÓW: JAK UCZYĆ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH INNYCH?
 • SESJA OTWARTA - WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU

Łącznie omówiono 56 tematów. Wypełnione sale oraz prowadzona dyskusja pozwalają przyjąć, że tematy były ważne, a poziom merytoryczny zapewniony przez organizatorów i prelegentów na wysokim poziomie. Każdy z wykładów prezentował rzetelność naukową oraz opierał się na medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz praktyce pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (EBNP). Wspomnieć należy, że pierwszy raz odbyła się sesja plakatowa prac naukowych. Zaprezentowano 7 doniesień naukowych m.in. o EBM w praktyce pielęgniarskiej, edukacji personelu pielęgniarskiego z zakresu BLS/AED oraz przeszczepach płuc. 

Uczestnicy mogli wziąć czynny udział w przygotowanych warsztatach. Przygotowano aż 17 różnych tematów m.in. Dostępy naczyniowe: Midline - cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu, Odleżyny – stary problem a ciągle aktualny, Terapie pozaustrojowe dla personelu pielęgniarskiego, Budowanie zespołu pielęgniarskiego. Team coaching w praktyce zarządczej, Emergency First IV Access. Ratunkowy dostęp dożylny pod kontrolą ultrasonograficzną czy Prewencja VAP - czyli jak skutecznie odsysać w systemach zamkniętych.

Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami na rynku medycznym i farmaceutycznym. Przygotowane przez partnerów stanowiska ze sprzętem wykorzystywanym na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Po raz pierwszy przyznano nagrody w ramach ogłoszonego przez PTPAiIO konkursu pt.: "Innowacyjna pielęgniarka/pielęgniarz PTPAiIO". Celem konkursu było wyłonienie członków PTPAiIO, którzy poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji celów statutowych Towarzystwa. Nagrodę w kategorii: 

 • "Innowacja w praktyce” otrzymała Pani mgr piel. Anna Antoszewska (Olsztyn) za opracowanie aplikacji "MedScales",
 • "Innowacja w edukacji” otrzymał zespół z Krakowa (Pani dr n. o zdr. Iwona Kózka-Nowak, Pani mgr piel. Kinga Szwajca, Pan mgr piel. Mateusz Bakun) za redagowanie części dotyczącej pielęgniarstwa i współtworzenie zespołu redakcyjnego portalu "intensywna.pl".

Na zakończenie organizatorzy przewidzieli debatę ekspercką pt.: „Ważne pytania – odpowiedzi i opinie konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii”. Mnogość zadawanych pytań przez uczestników oraz poruszanych zagadnień wskazują, że środowisko pielęgniarskie potrzebuje konkretnych odpowiedzi od ekspertów i bezpośredniego kontaktu z innymi przedstawicielami tej dziedziny. Przeważał temat dotyczący zmian w kształceniu przed- i podyplomowym.

Warto wspomnieć o członkach Naszej OIPiP w Bydgoszczy, którzy czynnie uczestniczyli w XIII Zjeździe PTPAiIO: 

 • Pan dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński jako członek ZG PTPAiIO tworzył Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Zjazdu. Prowadził jedną z sesji naukowych poświęconą leczeniu i opiece "trudnego pacjenta” oraz wykorzystaniu zaawansowanych technologii w trakcie zabiegów operacyjnych. W trakcie tej sesji zaprezentował pracę na temat wykorzystania zaawansowanych technologii, a dokładniej roli zabiegów robotycznych. Na przykładzie zabiegów wykonywanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy można było zobaczyć m.in. jak wygląda przygotowanie pacjenta do takich zabiegów, z uwzględnieniem ułożenia pacjenta na stole operacyjnym.
 • Pani dr n. o zdr. Marta Lewicka wygłosiła temat: "Dziecko w centrum opieki pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki”. Omówiła aspekty różnić fizjologiczno-anatomicznych wpływających na planowanie opieki pielęgniarskiej. Wykład opierał się o aktualne, zgodne z EBM/EBNP, wytyczne. 
 • Pan dr n. med. i n. o zdr. Grzegorz Ulenberg wprowadził uczestników w świat wirtualnej symulacji. Wykład pt.: "Wirtualny pacjent w wirtualnej rzeczywistości” zawierał modele procesu dydaktycznego wykorzystywanego w Polsce i na świecie m.in. w szkoleniu kadry pielęgniarskiej.
 • Pani dr n. med. i n. o zdr. Weronika Hajec przypomniała zasady bezpiecznej płynoterapii. Zwróciła uwagę na szereg aspektów, które wpływają na prowadzenie płynoterapii, m.in. wykorzystywany sprzęt do przetaczania a także bezpieczne igły do nabierania leków. 
 • Pani mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk omówiła "Long PIVC – dostęp naczyniowy, nowe rozwiązanie, tradycyjna technika”. Tematyka bardzo ważna, gdyż łączyła się z warsztatami, które dotyczyły implementacji dostępów naczyniowych pod kontrolą usg. Zwróciła szczególną uwagę na pielęgnację dostępów naczyniowych.
 • Pani mgr piel. Zofia Tekień – Jankowska uczestniczyła w wykładzie interaktywnym pt.: "Możliwości symulacji in-situ w środowisku anestezjologii i intensywnej terapii”. Wcieliła się w rolę członka zespołu wczesnego reagowania/zespołu reanimacyjnego, który na symulatorze pacjenta wykonywał czynności zaproponowane przez uczestników.

14 października 2023 roku nastąpiło uroczyste zakończenie. Pani mgr piel. Marzena Pęgiel (Prezes Zarządu Głównego PTPAiIO) wypowiedziała słowa „XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki uważam za zamknięty” i zaprosiła na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, który odbędzie się w 2025 roku.

Podsumowując, w tym naukowo-szkoleniowym wydarzeniu wzięło udział prawie 700 osób, głównie reprezentujące dziedzinę pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej opieki. Uczestnikami byli także reprezentacji oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z Bydgoszczy i okolic.

Słowa podziękowania od p. Prezes ZG PTPAiIO:

"W imieniu swoim, całego Zarządu Głównego PTPAiIO, Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego składam na ręce Pani mgr piel. Katarzyny Florek serdeczne podziękowania dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy za objęcie Patronatem Honorowym XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Jest mi niezmiernie miło, że Nasze starania są zauważane, promowane 
i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Łącząc z wyrazami szacunku,

mgr piel. Marzena Pęgiel
Prezes ZG PTPAiIO”