Apel i stanowiska podjęte przez NRPiP.

Data publikacji: 30.06.2020

pismo wystosowane do GIS w sprawie możliwości zwoływania posiedzeń NRPiP oraz ORPiP wraz z odpowiedzią, opinię w tym zakresie oraz Apel, Stanowisko nr 36, Stanowisko nr 37, Stanowisko nr 38 przyjęte na posiedzeniu NRPiP.

 

Pozdrawiam 

Marta Tomczuk
Asystent ds. prawnych

Dział obsługi prawnej \ Dział Sekretarza

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl