Informacja o XXXVI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

Data publikacji: 22.01.2023

Szanowni Delegaci na VIII Kadencję

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje, że

XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się 23 marca 2023 roku.

Zawiadomienia o tym wydarzeniu Delegaci otrzymają pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny

znajdujący się w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych w terminie

przewidzianym regulaminem wyborów.

Z poważaniem
Przewodnicząca ORPiP
Katarzyna Florek

Galeria