VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 15-17.05.2023, Warszawa.

Data publikacji: 20.05.2023

VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

15-17.05.2023, Warszawa.

 

Krajowy Zjazd jest najwyższym organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i biorą w nim udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby. 

W pierwszym dniu zjazdu nie obyło się bez honorowych odznaczeń, podziękowań, licznych przemówień. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Minister Zdrowia, Minister Cyfryzacji, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Posłowie oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.  

W tym dniu wręczano odznaczenia statuetki i podziękowania za pracę na rzecz samorządu oraz wsparcie. Złote odznaczenie za pracę na rzecz samorządu otrzymała Przewodnicząca naszej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy - Katarzyna Florek. 

W drugim dniu Krajowego Zjazdu obrady rozpoczęto od podsumowań pracy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Przedstawione zostały sprawozdania kadencyjne poszczególnych Organów, a  delegaci Krajowego Zjazdu przyjęli w tym zakresie stosowne uchwały. 

Następnie rozpoczęła się część wyborcza zjazdu podczas, której wybrano nowego Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Warszawie – Mariolę Łodzińską, a także Przewodniczących pozostałych Organów: 

- Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz jej oraz jej członków,

- Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, a także jego członków,

- Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Ponadto wybrano 30 członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Wszyscy nasi delegaci brali aktywny udział w pracach Zjazdu.

W trzecim dniu wybrano Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kolejnym ważnym głosowaniem w tym dniu było przyjęcie nowego „Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Następnie do samego końca Krajowego Zjazdu delegaci  podejmowali  uchwały i apele  adekwatnie do zgłaszanych  wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu oraz Zjazdów Okręgowych. Część złożonych wniosków została decyzją delegatów VIII Krajowego Zjazdu  poprzez głosowanie przekazana do rozpatrzenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę NIPiP w Warszawie, a także niebawem do lektury naszego biuletynu o czym poinformujemy odrębnym postem.

Naszą Izbę w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie reprezentować będą: 

Katarzyna Florek – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Kamilla Gólcz – Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Łukasz Pietrzykowski – Członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Bochniak – Członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

 

Gratulujemy!

 

 

 

Galeria