Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące rozporządzenia MZ w spr. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Data publikacji: 17.07.2023

Pismo w załączniku poniżej.