Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje, że prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w ramach projektu „ Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" w ramach reakcji UE na pande

Data publikacji: 05.05.2023

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje, że prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w ramach projektu "Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych" w ramach reakcji UE na pandemię Covid-19.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

- Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek

- Opieka nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek

- Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek-

- Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek

- Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek

- Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych

- Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

- Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

- Wywiad i badanie fizykalne  dla pielęgniarek i położnych

 

W RAMACH PROWADZONYCH KURSÓW ZAPEWNIAMY:

  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • komfortowe sale dydaktyczne w obiekcie PARIS przy Centrum Onkologii
  • bezpłatny parking w nieograniczonym czasie
  • wyżywienie
  • materiały dydaktyczne w tym tablet i pendrive
  • skrypty z materiałami szkoleniowymi
  • dodatkowo bezpłatny wstęp na basen i do groty solnej w obiekcie PARIS 

Osoby do kontaktu telefonicznego:

Iwona Kosowska-Zygmunt 790-855-106
Izabela Brusikowska-Maguda 575-898-102

Projekt trwa do 30 listopada 2023r. 

Nie czekaj. 

                  Zgłoś się. 

                                Zapraszamy!!!

Galeria