Konferencje


Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek „Różnorodność specjalności w pielęgniarstwie operacyjnym" Warszawa, 15 września 2023 r.

Data publikacji: 17.07.2023

Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
"Różnorodność specjalności w pielęgniarstwie operacyjnym"
Warszawa, 15 września 2023 r.

PROGRAM:
08:30-09:30 Rejestracja uczestników
09:30-09:50 Otwarcie konferencji - mgr Joanna Borzęcka, Prezes OSI

I SESJA  
moderatorzy: mgr Danuta Siemiątkowska, mgr Izabela Szwed

09:50-10:10 Nowości w dostępach naczyniowych - mgr  Izabela Szwed, ZOZ   Kępno, Wrocław
10:10-10:30 Udział pielęgniarki operacyjnej w profilaktyce i leczeniu    udarów mózgu - mgr Iwona Miąsko, Górnośląskie Centrum    Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, Katowice
10:30-10:50 Witrektomia - co warto wiedzieć - dr n. med. Alicja Szyłejko, USK   Bia łystok
10:50 -11:10 Leczenie radykalne i małoinwazyjne w chorobach gruczołu krokowego - mgr  Ewa Henel, Szpital Miejski  nr 4, Gliwice
11:10-11:30 Praktyczne aspekty leczenia chrapania i bezdechów podczas snu - mgr Iwona Żurecka-Sobczak, USK im. Wojskowej Akademii   Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
11:30-12:30 przerwa kawowa

II SESJA
moderatorzy: mgr Barbara Dąbrowska, mgr Iwona Żurecka-Sobczak

12:30-13:15 Blok operacyjny w zgodzie z prawem - mecenas Agnieszka Sieńko, radca prawny, mediator sądowy, interwent kryzysowy, coach
13:15-13:35 Wykorzystanie laserowej termoablacji w leczeniu ogniskowych zmian wewnątrzczaszkowych u pacjentów neurochirurgicznych - lek. med. Wojciech Nowak, IPCZD    Warszawa
13:35-13:55 Neurochirurgiczna laserowa termoablacja z perespektywy Pielęgniarki operacyjnej - automatyzacja operacji w medycynie - mgr Kinga Mital, IPCZD, Warszawa
13:55-14:15 Rola pielęgniarki operacyjnej ortopedyczne w osteoartrozie - dr n. med. Katarzyna Majka,  WUM,WIM, Warszawa
14:15-14:35 Rola pielęgniarki operacyjnej w zespołach transplantacyjnych - mgr Marta Kotomska, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Medyczny,   Centrum Medyczne Medispace Warszawa
14:35-15:00 Zakończenie, podsumowanie
15:00  Lunch

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce "szkolenia i konferencje".

 

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl