Informacje Koronawirus


Informacja o aktach prawnych wg. stanu na 29 grudnia 2020r.

Data publikacji: 30.12.2020

Prezydent RP:

Prezydent 28.12.2020 r.  podpisał "ustawę o kadrach": https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2044,ustawy-z-podpisem-prezydenta.html

W komunikacie towarzyszącym podpisaniu przedmiotowej ustawy brak jakichkolwiek wskazań co do wątpliwości konstytucyjnych co do tej ustawy ani zgodności z prawem UE.

Brak info o przekazaniu ustawy do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa nie figuruje na liście aktów prawnych oczekujących na opublikowanie:  https://wykaz.rcl.gov.pl/

Ustawa w zakresie przepisów związanych z nowym trybem przyznawania PWZ dla szkolonych poza UE wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Co do zasady ma jednak wchodzić z dniem 30 grudnia 2020 r. (a nie ze skutkiem od dnia 30 grudnia 2020 r.). Jeśli poszanowane będzie to rozróżnienie, to najpóźniej 30 grudnia 2020 r. ustawa powinna być ogłoszona, a wtedy w zakresie PWZ wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. 

 

Sejm, Senat – bez zmian. 

 

Opublikowano: 

-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341800/katalog/12752258#12752258

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych w tym do NRPiP z terminem na przedstawienia stanowiska do 7 stycznia 2021 r. 

 

Z poważaniem 

Michał Waś

adwokat

Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. 
Warszawa | Gdynia | Sosnowiec | Budzów 
NIP 6342877181 | nr rach bankowego 14 1140 1010 0000 3800 0400 1002
tel. + 48 536 007 001