Informacje Koronawirus


KORONAWIRUS Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Data publikacji: 01.04.2021

INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - link bezpośredni

https://nipip.pl/pielegniarko-czy-wiesz-jakie-masz-prawa-kiedy-dostaniesz-nakaz-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii/

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy 

zwalczaniu epidemii Covid-19? 

Wskazówki dla pielęgniarki i położnej.

Każda pielęgniarka, położna niezależnie od formy zatrudnienia, może zostać zobowiązana do dodatkowej pracy w przypadku zwalczania skutków COVID-19.

Decyzję o kierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje właściwy wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.

Nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe spod kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawodawca przewidział trzy przesłanki na które pielęgniarka, położna może powołać się w przypadku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Są nimi: wiek, stan zdrowia oraz posiadanie dziecka w określonym wieku.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy „Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.

Zapraszamy do zapoznania się z prawami, które przysługują pielęgniarkom, położnym w sytuacji, gdy zostanie im wręczony nakaz do pracy przy zwalczaniu epidemii.