Informacje Koronawirus


Aktualizacja aktów prawnych - stan na dzień: 30.12.2020, godz. 9:15

Data publikacji: 30.12.2020

Z dniem dzisiejszym weszła w życie ustawa o kadrach: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2401 (omówienie w tabeli w załączeniu).

 

Sejm, Senat, Prezydent – bez zmian. 

 

Opublikowano:

 

-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341811/katalog/12752842#12752842

 

Projekt został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 

-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341800

 

Projekt został skierowany do konsultacji w tym do NRPiP z terminem na przesłanie stanowiska do 7.01.2021 r.