Informacje Koronawirus


Aktualizacja aktów prawnych do wiadomości oraz Komunikat Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2021 r. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw - konsultacje robocze

Data publikacji: 19.01.2021

Szanowni Państwo,

Przesyłam aktualizację aktów prawnych do wiadomości oraz Komunikat Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2021 r. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw - konsultacje robocze

                

Wyciąg z treści komunikatu:

 

Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą świadczenia kompensacyjnego i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Celem Funduszu jest zapewnienie pacjentom środków prawnych umożliwiających szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.

 

Uwagi w ramach pre-konsultacji prosimy zgłaszać wyłącznie na adres funduszkompensacyjny@mz.gov.pl do końca 24 stycznia 2021 r.

 

Pełna treść komunikatu:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-oraz-niektorych-innych-ustaw---konsultacje-robocze

 

 

Pozdrawiam 
Marta Tomczuk
Asystent ds. prawnych

Dział obsługi prawnej \ Dział Sekretarza

tel. 22 327 61 70 | m.tomczuk@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych