Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Kurs dla pielęgniarek

Zgodnie z wejściem w życie 24 sierpnia 2015 r.nowych programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego oraz szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363, z późn. zm.).

Termin kursu : jesień 2018

System prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w systemie mieszanym, nieciągłym, tj. teoria od piątku do niedzieli w godz. 9.00-17.00 ; praktyka w dni powszednie godziny przedpołudniowe.

Czas trwania kursu

Do 6-ciu miesięcy. Łączna liczba godzin wynosi 250 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku teoretycznym wynosi 117 godzin, część praktyczna 133 godzin.

Koszt kursu
1 000.00

Istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach, po uzgodnieniu z OIPiP.  
​OIPiP w Bydgoszczy refunduje koszt szkolenia po zakończonym kursie zgodnie z regulaminem refundacji zamieszczonym na stronie internetowej Izby.

Wymogi kwalifikacyjne

6 miesięcy stażu pracy w zawodzie
PWZ
zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG
zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników* Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.

Pliki do pobrania
pdf
Pobierz
Pielegniarstwo-transplantacyjne.pdf
pdf, 10 MB