Komisja ds. Pielęgniarstwa RatunkowegoprzyOkręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczyzaprasza wszystkie chętne pielęgniarki do udziałuw bezpłatnych warsztatach "Postępowanie z zaburzeniach rytmu serca zagrażających życiu- kardiowersja i stymulacja” Terminy szkolenia: 5.02.2018 godz. 12.00Koszt szkolenia: bezpłatne Czas trwania: 6 godzin Miejsce: OIPIP, ul. T. Kościuszki 27/30-32 VIIIp. Bydgoszcz O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać telefonicznie w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych tel. (52 372 68 78)

czytaj więcej