Rejestr pielęgniarek i położnych

UWAGA!!!

Informujemy, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umożliwia pod adresem nipip.pl/weryfikacja-pwz  możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana.

 

​**********

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:

  • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji
  • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa
  • kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
  • studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia
  • uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania
  • zmiany adresu zamieszkania
  • zmiany miejsca pracy
  • przejścia na emeryturę, rentę,
  • przebywania na bezrobociu
  • zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki , położnej

Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.

Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres: 85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27/30-32