Kalendarium VII Kadencji (2015 - 2019)

*****
KALENDARIUM  PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY od 17 sierpnia 2016 r. do 15 grudnia  2016 r.

 

15.12.2016r.

W Szpitalu MSW i A odbyło się posiedzenie Rady  Społecznej, w którym uczestniczyła Wieława Stefaniak-Gromadka

13.12.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy – Przewodnicząca Katarzyna Florek.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VIII. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W Centrum Onkologii  odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w  którym uczestniczyła Wiesława Stefaniak-Gromadka.

12.12.2016r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IX – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

09.12.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek jako członek Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia przy NRPiP w Warszawie kontrolowała organizatora kształcenia w Koninie.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”.

08.12.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

7-8.12.2016 r.

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

07.12.16r.

W Szpitalu MSW i A odbyła się uroczystość otwarcia „Bydgoskiego  Dziennego  Domu Opieki Medycznej" i bloku operacyjnego- uczestniczyła w niej  Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz.

W siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie odbyła się debata nt: „Skoordynowanego systemu opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu- szanse i zagrożenia”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Komisji ds. Położnych Wiesława Stefaniak-Gromadka .

 

06.12.2016 r.

Konwent Przewodniczących w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

05.12.2016 r.

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w 10 WSK z Polikliniką SP ZOZ
w Bydgoszczy – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VI. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

02.12.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego

z Funduszy Europejskich.

01.12.2016 r.

Szkolenie w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
z udziałem Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek i specjalisty ds. szkoleń Izabeli Brusikowskiej – Maguda.

30.11.2016 r. 

Spotkanie Pełnomocników ORPiP.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych.

29.11.2016 r.

Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek ze Starostą Powiatu Świeckiego
w sprawie trudnej sytuacji pielęgniarek i położnych w „Nowym Szpitalu” w Świeciu.

  W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne zorganizowane przy współudziale firmy Pelargos nt: „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem paliatywnym”.

24.11.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

23.11.2016 r.

Na zaproszenie Komisji ds. Położnych odbyło się  w siedzibie OIPiP spotkanie kadry kierowniczej pionu położniczo – ginekologicznego.

Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczący Jerzy Woźniak.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VII – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

22.11.2016 r.

Odbyła się konferencja nt: „Prawo a Medycyna” pod patronatem

Honorowym NRPIP w Warszawie zorganizowana przy współpracy trzech Okręgowych

Izb Pielęgniarek i Położnych województwa kujawsko-pomorskiego: Włocławka, Torunia

i Bydgoszczy.

19.11.2016 r.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej

z pielęgniarkami zatrudnionymi w NZOZ Medicus w Nakle nad Notecią.

18.11.2016 r.

Konkurs w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowych Katarzyna Florek. 

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
oraz Przewodniczącej ORPiP Katarzyny Florek z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

17.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji Kształcenia – Przewodnicząca Urszula Myszkowska.

Konkurs w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowych Katarzyna Florek. 

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

16.11.2016 r.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja V. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

15.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

14.11.2016 r.

Przewodnicząca uczestniczyła w Kujawsko – Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego
w Toruniu.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak – Gromadka.

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VII. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

10.11.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Dializoterapia” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek.

09.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

Spotkanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandry Szczypiorskiej
z pielęgniarkami Wojskowego Szpitala Polowego. 

08.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt – Nowak.

07.11.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – Przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

04.11.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Leczenie ran” dla pielęgniarek.

28.10.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VII – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja IV - organizator OIPiP
w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa” dla pielęgniarek i położnych.

27.10.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja III. Kurs realizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

26.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja VI – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

25.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistycznego w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja VI. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

24.10.2016 r. 

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Kujawsko – Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja V – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

21.10.2016 r.

Odbyła się konferencja pt: „Ochrona danych osobowych”. zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

20.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja II. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

19.10.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących
w Warszawie.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

17.10.2016 r. 

Spotkanie pielęgniarek POZ – przewodnicząca Wiesława Kujawa.

14.10.2016 r.

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – Przewodnicząca Mirosława Uczyńska.

12.10.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela.

11.10.2016 r.

Spotkanie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Aleksandry Popow
z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami i Przełożonymi Pielęgniarkami.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

10.10.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. POZ-tów – Przewodnicząca Wiesława Kujawa.

W siedzibie OIPiP we Włocławku odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich. 

07.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja V – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

05.10.2016 r.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

04.10.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt - Nowak.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

03.10.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek. 

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja V. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

01.10.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonanie
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych.

30.09.2016 r.

Konkurs w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy na Pielęgniarki Oddziałowe – Przewodnicząca Komisji Konkursowej Katarzyna Florek. 

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Jubileuszu 30-lecia Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

W siedzibie OIPiP w Toruniu odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich.

29.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w debacie medycznej nt.: „Podstawowa opieka zdrowotna – plusy i minusy obecnego systemu i nowy plan terapeutyczny Ministra Zdrowia” w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak - Gromadka.

28.09.2016 r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.

27.09.2016 r.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

24.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek.

23.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja III – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

21.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu.

20.09.2016 r.

25-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Operze Nova w Bydgoszczy.

17.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja IV – organizator OIPiP
w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

16.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja III. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

15.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja II – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

13.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej Kamilla Gólcz, Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły   w obchodach XXV - lecia Samorządu Pielęgniarek
i Położnych w Hotelu Airport Okęcie Warszawa.

12.09.2016 r.

W siedzibie Wielospecjalistycznego Ośrodka Zdrowia GRYF-MED w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” dla pielęgniarek i położnych edycja I. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

10.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP we Włocławku rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Dializoterapia” dla pielęgniarek – organizator OIPiP w Bydgoszczy. 

09.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek przewodniczyła komisji konkursowej na pielęgniarkę/położną oddziałową Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad
i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja II – uczestniczyła Przewodnicząca Katarzyna Florek. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

08.09.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim.

W siedzibie OIPiP w Toruniu rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych edycja I – organizator OIPiP w Bydgoszczy. Kurs realizowany w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

07.09.2016 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca Violetta Dobrowolska.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

01.09.2016 r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs w zakresie „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” dla pielęgniarek i położnych.

29.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Urzędzie Wojewódzkim w mianowaniu Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego.

25.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy 

17.08.2016 r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

 

KALENDARIUM  PRACY OIPIP W BYDGOSZCZY od 1 kwietnia 2016 r. do 14 lipca 2016 r.

14.07.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia NRPiP w Warszawie.

12.07.2016r.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

05.07.2016r.

Sekretarz Iwona Jorka uczestniczyła w szkoleniu dla pielęgniarek i położnych pt. „Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu.”

27.06.2016r.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta Bydgoszczy.

22.06.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

21.06.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

16.06.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyła w uroczystym otwarciu Polikliniki w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

15.06.2016r.

Odbyło się posiedzenie ORPiP.

Przewodnicząca Katarzyna Florek i Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NRPiP Wiesława Stefaniak-Gromadka uczestniczyły w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom plebiscytu Złote Stetoskopy 2016 „Expressu Bydgoskiego” w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.

13-14.06.2016r.

Odbyły się II posiedzenia Komisji Konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych oraz Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, którym przewodniczyła Pani Przewodnicząca Katarzyna Florek.

W Wielospecjalistycznym Ośrodku Zdrowia „Gryf-Med” w Bydgoszczy rozpoczęto kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek organizowanym przez Ośrodek Kształcenia OIPiP w Bydgoszczy.

11.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek oraz Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz brały udział w XI Zjeździe Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, który odbył się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lubostroniu.

10.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowym pielęgniarek epidemiologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Konferencyjnym

w Rybakówce.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.

09.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

08.06.2016r.

Na zaproszenie Pani Przewodniczącej Katarzyny Florek odbyło się spotkanie z pełnomocnymi przedstawicielami

ORPiP.

Na zaproszenie Pani Wiceprzewodniczącej Marioli Banaszkiewicz odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi komisji problemowych działających przy ORPiP.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych.

07.06.2016r.

Pani Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu na zaproszenie Pani Magdaleny Daszkiewicz Dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w celu przedstawienia warunków płacowych pielęgniarek i położnych, które stopniowo prowadzą do zmniejszania stanu zatrudnienia.

06.06.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

01.06.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

31.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w spotkaniu, które zapoczątkowało kampanię na temat "Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców regionu”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

30.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w wydarzeniu pt: „Debata na trzy głosy” organizowanym przez Telewizję Polską w sprawie próby odebrania niezależności Pielęgniarkom i Położnym z Podstawowej Opieki Zdrowotnej! Spotkanie zorganizowano w Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie endoskopii dla pielęgniarek.

24.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej.

21.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w finale X Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy życie” zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 22. Impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz OIPiP w Bydgoszczy.

20.05.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

19.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt: „Bydgoskie Spotkania Położnych” zorganizowanej z okazji Krajowego Dnia Położnych w Sali Konferencyjnej Restauracji Telimena w Bydgoszczy.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego w Hotelu City w Bydgoszczy.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

18.05.2016r.

Spotkanie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

17.05.2016r.

W siedzibie OIPiP odbyło się spotkanie szkoleniowo--edukacyjne dla pielęgniarek i położnych zorganizowane przez Komisję ds. Położnych i firmę Pelargos nt:„Pierwsza pomoc dla noworodków i niemowląt” oraz „Poród w pozycjach wertykalnych”.

16.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach jubileuszu 130 - Lecia Szpitala oraz 110 – Lecia Szpitala w Smukale w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii.

14.05.2016r.

Odbyła się Impreza Plenerowa dla mieszkańców na wyspie Młyńskiej pod hasłem: „Pielęgniarka i Położna w życiu każdego z Nas” razem z Expressem Bydgoskim w czasie której odbył się:

- IV Bieg poz drowie z pielęgniarką i położną

- III Spacer z Nordic Walking z Pielęgniarką i Położną oraz wyścigi smoczych łodzi.

11.05.2016r.

Posiedzenie Prezydium ORPiP.

Spotkanie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych

– Przewodnicząca Barbara Szablewska.

Przewodnicząca Katarzyna Florek oraz Wiceprzewodnicząca Mariola Banaszkiewicz uczestniczyły w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Krajowego Dnia Położnych w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

09.05.2016r.

Spotkanie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej z przedstawicielami NFZ Oddział w Bydgoszczy z Panią Danutą Taflińską i Iwoną Kołodziej.

08.05.2016r.

Uroczysta Msza Święta w katedrze Bydgoskiej z Okazji Krajowego Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.

06.05.2016r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

05.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Kongresie POZ zorganizowanym przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych w Sopocie.

04.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, przewodnicząca ORPiP we Włocławku Małgorzata Zawirowska oraz przewodniczący ORPiP w Tomasz Krzysztyniak zostali zaproszeni na spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem i z Dyrektorem Wydziału Zdrowia Magdaleną Daszkiewicz celem przedstawienia sytuacji kadrowej wśród pielęgniarek i położnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

03.05.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja na Starym Rynku w Bydgoszczy.

29-30.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Jakość wykładnikiem opieki pielęgniarskiej” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowanej przez Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Bydgoszczy i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. 27-04-2016 r.

Posiedzenie Komisji Historycznej.

15.04.2016r.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

14.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek, Sekretarz Iwona Jorka oraz Skarbnik Jan Słysz uczestniczyli w szkoleniu w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej.

13.04.2016r.

Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Położnych.

12.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek i St. specjalista ds. rejestru Lidia Pietkun uczestniczyli w szkoleniu nt. „Europejska Legitymacja Zawodowa” w Ministerstwie Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych.

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia zawodowego.

Posiedzenie Zespołu ds. Indywidualnych i Grupowych Praktyk Pielęgniarek i Położnych rodzinnych.

11.04.2016r.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.

08.04.2016r.

W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii dla pielęgniarek zorganizowany przez OIPiP.

07.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

06.04.2016r.

Posiedzenie ORPiP.

Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych.

04.04.2016r.

Przewodnicząca Katarzyna Florek spotkała się z Posłem RP Tomaszem Latosem w celu przekazania stanowiska ORPiP w Bydgoszczy dotyczącego nierówności we wzroście

wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz nowelizowanej ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej w kontekście pielęgniarek i położnych.

W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept cz. I dla pielęgniarek i położnych.

01.04.2016r.

Spotkanie merytoryczne Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa Rodzinnego Wiesławy Kujawy z pielęgniarkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

*****

30.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie edukacyjne Progressive Mobility w praktyce pielęgniarskiej.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

24.03.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

21.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych.

17.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Komisję ds. Położnych i firmę Pelargos – nt: „Emocje rodziców a karmienie piersią”
„ Masaż Shantala jako technika wspierająca naturalny rozwój motoryczny i psychofizyczny od pierwszych dni życia”.

16.03.2016r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie komisji ds. Położnych –Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka
XXXII Zjazd Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy w Restauracji Telimena

12.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla członków sądu z udziałem prawnika NIPiP w Warszawie.

11.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

04.03.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

02.03.2016r.
W siedzibie OIPiP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania nt. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – prowadzi Pani dr Anna Długosz.

24.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek spotkała się z Dyrektorami ds. Pielęgniarstwa, Naczelnymi Pielęgniarkami, Przełożonymi, Koordynującymi oraz z Konsultantami Wojewódzkimi i Pełnomocnikami ORPiP w Bydgoszczy.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

23.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej siedziby Poradni Leczenia Ran Przewlekłych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
Pani Anna Smolińska uczestniczyła w spotkaniu Komisji Polityki Zdrowotnej Rady Miasta w Bydgoszczy.
Posiedzenie Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej – Przewodnicząca Bogusława Hirt-Nowak.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Pan Tomasz Adamczyk uczestniczył w spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkania było sporządzenie propozycji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w dziedzinie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i chorób psychicznych.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

18.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w IV seminarium dotyczącym wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej pt. „Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”.

15.02.2016r.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego – Przewodniczący Waldemar Ciechanowski.

13.02.2016r.
W siedzibie OIPiP rozpoczęto kurs specjalistyczny w zakresie Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

11.02.2016r.
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia zawodowego – Przewodnicząca Urszula Myszkowska.

10.02.2016r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania – Przewodnicząca Aleksandra Piątek.
Posiedzenie Komisji ds. Położnych – Przewodnicząca Wiesława Stefaniak-Gromadka.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
Przewodnicząca Katarzyna Florek i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Wiesława Kujawa uczestniczyły w spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

08.02.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Leczenie ran dla pielęgniarek.

05.02.2016r.
Przewodnicząca Katarzyna Florek uczestniczyła w pracach Komisji Konkursowej drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2015.
W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek.

04.02.2016r.
Pierwsze posiedzenie Komisji POZ-tów – Przewodnicząca Wiesława Kujawa

27.01.2016r.
Posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków – Przewodnicząca Violetta Dobrowolska.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Wiesława Jagodzińska.
Posiedzenie Komisji Historycznej – Przewodnicząca Mirosława Kram.

25.01.2016r.
Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych – Przewodniczący Jerzy Woźniak.

21.01.2016r.
W siedzibie OIPiP odbył się egzamin kursu specjalistycznego w zakresie Leczenie ran dla pielęgniarek.

18.20.01.2016r.
Odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, w którym udział wzięli delegaci : Przewodnicząca Katarzyna Florek, Mariola Banaszkiewicz, Anna Andruszkiewicz, Kamilla Gólcz, Jolanta Dejewska, Wiesława Stefaniak-Gromadka, Jerzy Woźniak, Marcin Nawrocki, Jan Słysz oraz jako gość Przewodnicząca ORPiP V i VI Kadencji Pani Ewa Kowalska.

13-01-2016r.
Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy VII kadencji.
Posiedzenie Komisji ds. Przyznawania Zapomóg Losowych – Przewodnicząca Barbara Szablewska.