Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny  jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uczestnicy kursów!

Zwiększone koszty kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy wynikają ze zmiany Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz dodatkowym kosztem organizatora związanym z ubezpieczeniem każdego uczestnika szkolenia podczas odbywania zajęć praktycznych od OC i NNW.

Rejestracja na kursy kwalifikacyjne odbywa się tylko i wyłącznie przez system SMK.

 

Kursy dla pielęgniarek

Kursy dla położnych